IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

5 Pages V  < 1 2 3 4 5 >  
Closed TopicStart new topic
> Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6, Do di tien thang thua hay hoa?
quachcaca
post Mar 14 2005, 08:15 AM
Post #41


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 60
Joined: 10-March 05
Member No.: 546QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)

Do di truoc thang

Post mai ko dc buc wa'

*
Go to the top of the page
 
+Quote Post
quachcaca
post Mar 14 2005, 08:59 AM
Post #42


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 60
Joined: 10-March 05
Member No.: 546Lời giải cuối cùng cho ván này là đỏ đi trước tất thắng

Go to the top of the page
 
+Quote Post
quachcaca
post Mar 14 2005, 11:52 AM
Post #43


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 60
Joined: 10-March 05
Member No.: 546                     
Go to the top of the page
 
+Quote Post
loveyou19761981
post Mar 14 2005, 01:14 PM
Post #44


Newbie
*

Group: Members
Posts: 18
Joined: 24-February 05
Member No.: 471QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 03:30 PM)


*Do Thang ! Red Win ! Tra Loi ! Reply !
1.R3+2 K6+1
2 R3-1 K6-1
3 H8+6 A6-5
4 H6-5 K6.5
5 R3+1 A5-6
6 H5+3 K5.4
7R3.4 K4+5
8 R4-3 K4-1
9 R4.6 K4.5
10 R4.2 K5.4
11 R2+3 K4+1
12 R2-1 K4-1
13 H3-5 K4.5
14 H5+7 K5.6
15 R2+1 K6+1
16 R2-3 K6-1
17 R2.4 K6.5
18 R4.6 K5.6
19 R6+3 K6+1
20 H7-5 K6.5
21 H5+3 K5+1
22 R6.5 K5.4
23 H3+4 K4-1
24 R5.7 K4.5
25 H4-3 K5.4
26 R7-3 K4-1
27 R7.6 K4.5
28 R6.4 K5.4
29 R4+3 K4+1
30 H3-5 K4.5
31 H5+7 K5+1
32 R4.5 K5.6
33 H7+6 K6-1
34 R5-3 K6-1
35 H6-5 K6+1
36 H5-3 K6-1
37 R5+2 H3-4
38 H3+2 RED WIN DO THANG !! unsure.gif laugh.gif

Go to the top of the page
 
+Quote Post
quachcaca
post Mar 15 2005, 06:32 AM
Post #45


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 60
Joined: 10-March 05
Member No.: 546QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)

Nếu được dùng cách: nhất cách nhất chiếu thì hoà


*


Go to the top of the page
 
+Quote Post
NamCucKyThu
post Mar 15 2005, 04:32 PM
Post #46


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 30-January 05
Member No.: 382QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


h8+6 a6-5
r3+2 k61
h6-5 e3+5
r3-1 k6+1
r3-1 k6-1
r3.5 a5+4
r5+2 k6+1
h5-3 k6-1
h3+2 k6+1
r5-3 a4-5
r5+2 h3-4
h2+3
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ngu_hon_bo
post Mar 16 2005, 02:50 AM
Post #47


Newbie
*

Group: Members
Posts: 19
Joined: 16-March 05
Member No.: 569QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)


*


1. R3+2 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. R3+1 K6+1 5. H6-5 E3+5 6. R3-1 K6+1 7. R3-1 K6-1 8. R3.5 A5+4 9. R5+2 K6+1 10. H5-3 K6-1 11. H3+2 K6+1 12. R5-3 A4-5 13. H2+3 K6-1 14. R5.4 A5+6 15. R4+1 Red won
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ngu_hon_bo
post Mar 16 2005, 02:53 AM
Post #48


Newbie
*

Group: Members
Posts: 19
Joined: 16-March 05
Member No.: 569QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)


*


1. R3+2 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. R3+1 K6+1 5. H6-5 E3+5 6. R3-1 K6+1 7. R3-1 K6-1 8. R3.5 A5-6 9. H5+3 A6+5 10. H3+2 K6-1 11. R5+1 P4+1 12. H2-3 Red won
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ngu_hon_bo
post Mar 16 2005, 03:00 AM
Post #49


Newbie
*

Group: Members
Posts: 19
Joined: 16-March 05
Member No.: 569QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)


*


1. R3+2 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. R3+1 K6+1 5. H6-5 E3+5 6. R3-1 K6+1 7. R3-1 K6-1 8. R3.5 E1-3 9. R5.7 E3+5 10. R7.5 C1-5 11. R5.7 K6-1 12. R7+2 A5-4 13. R7.6 Red won
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ngu_hon_bo
post Mar 16 2005, 03:31 AM
Post #50


Newbie
*

Group: Members
Posts: 19
Joined: 16-March 05
Member No.: 569QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


1. R3+2 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. R3+1 K6+1 5. H6-5 E3+5 6. R3-1 K6+1 7. R3-1 K6-1 8. R3.5 E1-3 9. R5.7 E3+5 10. R7.5 A5-6 11. R5+2 K6+1 12. H5-3 K6-1 13. H3+2 K6+1 14. R5.4 K6.5 15. R4.5 K5.4 16. R5-1 C1-2 17. H2-4 C1.5 18. R5-2 R1-3 19. R5.6 K4.5 20. R6+1 Red won
Go to the top of the page
 
+Quote Post
quachcaca
post Mar 16 2005, 06:15 AM
Post #51


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 60
Joined: 10-March 05
Member No.: 546QUOTE(QUACHCACA @ Mar 16 2005, 02:00 PM)

Sử dụng tuyệt chiêu, nhất cách nhất chiếu đỏ đã chiếu xanh hết cờ đáp án dưới chia làm 3 mốc chính tại b19, b23, b27 và 4 bài giải đáp đỏ đi trước thắng

I.Tại bước 19 nếu xanh chọn giải pháp vào tướng ta có đáp dưới:

                     

II.Tại bước 23 nếu bên xanh chọn nước lệch tướng 5.4 (Tại b19 không đi như trên tức là xanh ko sang tướng mà lên tượng) đáp án dưới:

                     

III.Tại bước 27 nếu bên xanh chọn nước vào tướng 4.5 (Tại b23 không đi như trên tức là xanh ko lệch tướng mà lên tướng) đáp án dưới:

                           

IV.Tại bước 27 nếu bên xanh chọn nước lên tướng 4+1 (Tại b27 không đi như trên tức là xanh ko sang tướng) đáp án dưới:

                                                                    

Go to the top of the page
 
+Quote Post
nqhuy
post Mar 17 2005, 05:48 AM
Post #52


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 16-March 05
Member No.: 568QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 07:30 AM)

1.H8+6 a6-5 2.R3+2 k6+1 3.H6-5 e3+5 4.R3-1 k6+1 5.R3-1 k6-1 6.R3.5 a5+4 7.R5+2 k6+1 8.H5-3 k6-1 9.H3+2 k6+1 10.R5-3 a4-5 11.R5+2 h3-4 12.H2+3(rED wIN)
*

Go to the top of the page
 
+Quote Post
nhimthui04
post Mar 18 2005, 08:42 AM
Post #53


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 18-March 05
Member No.: 577R3+2 K6+1 R3-1 K6-1 H8+6 A6-5 R3+1 K6+1 H6-5 E3+5 R3-1 K6+1 R3-1 K6-1 R3.5 A5+4 R5.6 K6.5 H5+3 K5.6 R6-1 K6+1 H3+4 K6-1 H4-2 K6.5 R6.5 K5.4 H2-4 K4+1 R5.6 K4.5 H4-5 C9-4 R6.5 K5.4 H5+7 E1-3 R5+2 H3-4 R5.6 RED WIN
Go to the top of the page
 
+Quote Post
theheat
post Mar 19 2005, 08:39 AM
Post #54


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 19-March 05
Member No.: 5811.H8+6 A6-5 2.R3+2 K6+13.H6-5 E3+5 4.R3.1 K6+1 5.R3-1 K6-1 6.R3.5 A5+4 7.R5+2 K6+1 8.H5-3 K6-1 9.H3+2 K6+1 10.R5-3 A4-5 11.H2+3 K6-1 12.R5.4 A5+6 13.R4+1 RED WON
Go to the top of the page
 
+Quote Post
quachcaca
post Mar 19 2005, 01:28 PM
Post #55


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 60
Joined: 10-March 05
Member No.: 546QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)

Sorry những lần giải sai trước đây, cờ này tôi chỉ đánh hoà mà thôi, cách giải như dưới chỉ dùng nước chạy mã lặp vòng và không chiếutướng địch nhựng tạo thế hoà cờ (1 vòng lặp là 6 bước và vòng lặp bắt đầu từ bước 17 lặp lại của bước 11 cứ thế nhẩy mã vòng lặp tạo thế hoà).

                     

Nếu có đáp ắn là thắng thì gưỉ cho tôi nhé cám ơn địa chỉ quachcaca@yahoo.com 

*
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bomgiangho
post Mar 22 2005, 06:42 AM
Post #56


Member
**

Group: Members
Posts: 34
Joined: 4-March 05
Member No.: 513QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)


*


1.R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3.H8+6 A6-5 4.H6-5 K5.6 5.R3+1 A5-6 6. H5+3 K5.4 7. R4.3 K4+1 8.R4-3 K4-1 9.R4.6 K4.5 10.R6.5 E3+5 11.R5+1 K5.4 12 .R6.5 K4.5 13.R6.4 K4.5 14.R4+2 K4+1 15.R4-1 K4-1 16.R4+1 K4+1 17.H3-5 K4.5 18.H5+7 K5+1 19. R4.3 K5.4 20.R3-2 K4-1 21.H7-5 K4.5 22.R3+1 K5-1 23.H5+7 K5.6 24.R3+1 K6+1 25.R3-3 K6-1 26.R3.4 K6.5 27.R4.1 H8-9 28.R1-3 C9-6 29.R1+6 C6-8 30.R1-3 C6+5 31.R1+3 C6+5 (HOA)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bomgiangho
post Mar 22 2005, 06:45 AM
Post #57


Member
**

Group: Members
Posts: 34
Joined: 4-March 05
Member No.: 513QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)


*


1.R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3.H8+6 A6-5 4.H6-5 K5.6 5.R3+1 A5-6 6. H5+3 K5.4 7. R4.3 K4+1 8.R4-3 K4-1 9.R4.6 K4.5 10.R6.5 E3+5 11.R5+1 K5.4 12 .R6.5 K4.5 13.R6.4 K4.5 14.R4+2 K4+1 15.R4-1 K4-1 16.R4+1 K4+1 17.H3-5 K4.5 18.H5+7 K5+1 19. R4.3 K5.4 20.R3-2 K4-1 21.H7-5 K4.5 22.R3+1 K5-1 23.H5+7 K5.6 24.R3+1 K6+1 25.R3-3 K6-1 26.R3.4 K6.5 27.R4.1 H8-9 28.R1-3 C9-6 29.R1+6 C6-8 30.R1-3 C6+5 31.R1+3 C6+5 (HOA)Go to the top of the page
 
+Quote Post
bomgiangho
post Mar 22 2005, 07:25 AM
Post #58


Member
**

Group: Members
Posts: 34
Joined: 4-March 05
Member No.: 513QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)


*

1. R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. H6-5 K5.6 5. R3+1 A5-6 6. H5+3 K5.4 7. R4.3 K4+1 8. R4-3 K4-1 9. R4.6 K4.5 10. R6.5 E3+5 11. R5+1 K5.4 12 .R6.5 K4.5 13. R6.4 K5.4 14. R4+2 K4+1 15. R4-1 K4-1 16. R4+1 K4+1 17. H3-5 K4.5 18. H5+7 K5+1 19. R4.3 K5.4 20. R3-2 K4-1 21. H7-5 K4.5 22. R3+1 K5-1 23. H5+7 K5.6 24. R3+1 K6+1 25. R3-3 K6-1 26. R3.4 K6.5 27. R4.1 H8-9 28. R1-3 C9.6 29. R1+6 C6-8 30. R1-3 C6+5 31. R1+3 C6-5 (HOA)


DAY LA KET QUA CHINH XAC NHAT SAU KHI CHINH LY LAI

Go to the top of the page
 
+Quote Post
bomgiangho
post Mar 22 2005, 07:26 AM
Post #59


Member
**

Group: Members
Posts: 34
Joined: 4-March 05
Member No.: 513QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*

1. R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. H6-5 K5.6 5. R3+1 A5-6 6. H5+3 K5.4 7. R4.3 K4+1 8. R4-3 K4-1 9. R4.6 K4.5 10. R6.5 E3+5 11. R5+1 K5.4 12 .R6.5 K4.5 13. R6.4 K5.4 14. R4+2 K4+1 15. R4-1 K4-1 16. R4+1 K4+1 17. H3-5 K4.5 18. H5+7 K5+1 19. R4.3 K5.4 20. R3-2 K4-1 21. H7-5 K4.5 22. R3+1 K5-1 23. H5+7 K5.6 24. R3+1 K6+1 25. R3-3 K6-1 26. R3.4 K6.5 27. R4.1 H8-9 28. R1-3 C9.6 29. R1+6 C6-8 30. R1-3 C6+5 31. R1+3 C6-5 (HOA)
( KET QUA CHINH XAC NHAT SO VOI 2 LAN POST TRUOC )

Go to the top of the page
 
+Quote Post
bomgiangho
post Mar 22 2005, 07:28 AM
Post #60


Member
**

Group: Members
Posts: 34
Joined: 4-March 05
Member No.: 513QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:30 PM)


*

1. R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. H6-5 K5.6 5. R3+1 A5-6 6. H5+3 K5.4 7. R4.3 K4+1 8. R4-3 K4-1 9. R4.6 K4.5 10. R6.5 E3+5 11. R5+1 K5.4 12 .R6.5 K4.5 13. R6.4 K5.4 14. R4+2 K4+1 15. R4-1 K4-1 16. R4+1 K4+1 17. H3-5 K4.5 18. H5+7 K5+1 19. R4.3 K5.4 20. R3-2 K4-1 21. H7-5 K4.5 22. R3+1 K5-1 23. H5+7 K5.6 24. R3+1 K6+1 25. R3-3 K6-1 26. R3.4 K6.5 27. R4.1 H8-9 28. R1-3 C9.6 29. R1+6 C6-8 30. R1-3 C6+5 31. R1+3 C6-5 (HOA)
( KET QUA CHINH LY LAI GIAP DAP , DAY LA GIAI DAP CHINH THUC CUA TOI )

Go to the top of the page
 
+Quote Post

5 Pages V  < 1 2 3 4 5 >
Closed TopicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 - Lo-Fi Version Time is now: 25th May 2020 - 02:36 AM