IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

2 Pages V   1 2 >  
Closed TopicStart new topic
> Puzzle Contest Week 2, Giải Cờ Thế Tuần 2
ocxacu
post Dec 20 2004, 04:49 PM
Post #1


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19

Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please preview your post to check make sure your post is correct. Once you click Add Reply you will not see your post. Good Luck to all!!!!

Lưu ý: Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy. Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải. Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".


--------------------
Anh em bốn bể là nhà, người dưng khác họ vẫn là anh em.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nho835
post Dec 22 2004, 06:32 AM
Post #2


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 22-December 04
Member No.: 199ko hieu
chi tui gia co tuong the di.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ensurance
post Dec 22 2004, 08:50 AM
Post #3


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 21-December 04
Member No.: 189Giai co the tuan 2

1. P3.4 k6+1
2. P4+1 k6-1
3. P4+1 k6+1
4. R3.4 c(sau).6 (Phao sau binh 6)
5. R4+4 k6+1
6. P5.4 k6-1
7. C1.4 r8.6
8. P4+1 k6-1
9. P4+1 k6.5
10. P4.5 a4+5
11. R8.5 k5.4
12. R5+1 k4+1
13. P(sau).7 k4+1
14. P7.6 h2-4
15. C4.6 h4+2
16. C5.6 h2+4
17. R5.6 c9.4
18. C(sau)+3 h4-3
19. C(sau).5 h3-4
20. C5-7 p6+1
21. K4.5 p4.5
22. K5+1 r6-4
23. R6.4 h4-6

Draw (hoa)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NguyenChau
post Dec 22 2004, 11:14 AM
Post #4


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 22-December 04
Member No.: 2021 P3.4 K6+1
2 P4+1 K6-1
3 P4+1 K6+1
4 R3.4 C+.6
5 R4+4 K6+1
6 P5.4 K6-1
7 C1.4 R8.6
8 P4+1 K6-1
9 P4+1 K6.5
10 P4.5 A4+5
11 R8.5 K5.4
12 R5+1 K4+1
13 P+.6 K4+1
14 R5.6 C9.4
15 P7.6 H2-4
16 C4.6 H4+2
17 C5.6 H2+4
18 C++3 H4-3
19 C3.5 H3-4
20 C5-7 P6+1
21 K4.5 P6.5
22 K5+1 R6-4
23 R6.4 H4-6
Van co na`y hoa` ca hai chi co`n 1 phao va` ben kia co`n 1 ma~ nen ca 2 hoa. Nick cua toi trong clubxiangqi la` forfun123 thanks
Go to the top of the page
 
+Quote Post
archangel
post Dec 23 2004, 02:37 AM
Post #5


Newbie
*

Group: Members
Posts: 6
Joined: 15-December 04
Member No.: 131DRAW
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PuahKiaoKui
post Dec 23 2004, 05:26 AM
Post #6


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 16-December 04
Member No.: 1431. P3.4
K6+1

2. P4+1
K6-1

3. P4+1
K6+1

4. R3.4
C+.6

5. R4+4
K6+1

6. P5.4
K6-1

7. C1.4
R8.6

8. P4+1
K6-1

9. P4+1
K6.5

10. P4.5
A4+5

11. R8.5
K5.4

12. R5+1
K4+1

13. P+.6
K4+1

14. P7.6
H2-4

15. R5.6
C9.4

16. C4.6
H4+2

17. C5.6
H2+4

18. C++3
H4-3

19. C+.5
H3-4

20. C5-7
P6+1

21. K4.5
P6.5

22. K5+1
R6-4

23. R6.4
H4-6

24. E7+5
K4-1

DRAW!!!!!!


Go to the top of the page
 
+Quote Post
dhvinh
post Dec 23 2004, 11:30 AM
Post #7


Newbie
*

Group: Members
Posts: 13
Joined: 23-December 04
Member No.: 208QUOTE(ocxacu @ Dec 20 2004, 04:49 PM)
Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please preview your post to check make sure your post is correct. Once you click Add Reply you will not see your post. Good Luck to all!!!! Lưu ý: Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy. Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải. Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".
*
1. P3.4 K6+1; 2. P4+1 K6-1; 3. P4+1 K6+1; 4. R3.4 C+.6; 5. R4+4 K6+1; 6. P5.4 K6-1; 7. C1.4 R8.6; 8. P4+1 K6-1; 9. P4+1 K6.5; 10. P4.5 A4+5; 11. R8.5 K5.4; 12. R5+1 K4+1; 13. P+.6 K4+1; 14. R5.6 C9.4; 15. P7.6 H2-4; 16. C4.6 H4+2; 17. C5.6 H2+4; 18. C++3 H4-3; 19. C+.5 H3-4; 20. C5-7 P6+1; 21. K4.5 P6.5; 22. K5+1 R6-4; 23. R6.4 H4-6 (HUỀ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
baclieu04
post Dec 24 2004, 01:48 AM
Post #8


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 24-December 04
Member No.: 212tongue.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NguyenDDung
post Dec 24 2004, 03:42 AM
Post #9


Newbie
*

Group: Members
Posts: 14
Joined: 16-December 04
Member No.: 1421.P3.4 K6+1 2.P4+1 K6-1 3.P4+1 K6+1 4.R3.4 C+.6 5.R4+4 K6+1 6.P5.4 K6-1 7.C1.4 R8.6 8.P4+1 K6-1 9.P4+1 K6.5 10.P4.5 A4+5 11.R8.5 K5.4 12.R5+1 K4+1 13.P+.6 K4+1 14.R5.6 C9.4 15.P7.6 H2-4 16.C4.6 H4+2 17.C5.6 H2+4 18.C++3 H4-3 19.C+.5 H3-4 20.C5-7 P6+1 21.K4.5 P6.5 22.K5+1 R6-4 23.R6.4 H4-6 (Hoa)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fillyfish
post Dec 24 2004, 06:25 AM
Post #10


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 24-December 04
Member No.: 2141.P3.4 K6+1
2.P4+1 K6+1
3.R3.4 R8.6
4.R4+2 Red won

If 1. Black K6.5
Then:
2.R3+6 A5-6
3.R3.4 Red won
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Voi_coi
post Dec 24 2004, 08:29 AM
Post #11


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 24-December 04
Member No.: 215Is that a draw game???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Voi_coi
post Dec 25 2004, 02:49 AM
Post #12


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 24-December 04
Member No.: 2151. P3.4 K6+1 2. P4+1 K6-1 3. P4+1 K6+1 4. R3.4 c+.6 5. r4+4 k6+1 6. p5.4 k6-1 7. c1.4 r8.6 8. p4+1 k6-1 9. p4+1 k6.5 10. p4.5 a4+5 11. r8.5 k5.4 12. r5+1 k4+1 13. p+.6 k4+1 14. r5.6 c9.4 15. p7.6 h2-4 16. c4.6 h4+2 17. c5.6 h2+4 18. c++3 h4-3 19. c+.5 h3-4 20. c5-7 p6+1 21. k4.5 p6.5 22. k5+1 r6-4 23. r6.4 h4-6 (Draw game)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Voi_coi
post Dec 25 2004, 02:50 AM
Post #13


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 24-December 04
Member No.: 2151. P3.4 K6+1 2. P4+1 K6-1 3. P4+1 K6+1 4. R3.4 c+.6 5. r4+4 k6+1 6. p5.4 k6-1 7. c1.4 r8.6 8. p4+1 k6-1 9. p4+1 k6.5 10. p4.5 a4+5 11. r8.5 k5.4 12. r5+1 k4+1 13. p+.6 k4+1 14. r5.6 c9.4 15. p7.6 h2-4 16. c4.6 h4+2 17. c5.6 h2+4 18. c++3 h4-3 19. c+.5 h3-4 20. c5-7 p6+1 21. k4.5 p6.5 22. k5+1 r6-4 23. r6.4 h4-6 (Draw game)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Conghethuat_
post Dec 25 2004, 06:03 AM
Post #14


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 22-December 04
Member No.: 201QUOTE(ocxacu @ Dec 20 2004, 05:49 PM)
Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please preview your post to check make sure your post is correct. Once you click Add Reply you will not see your post. Good Luck to all!!!! Lưu ý: Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy. Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải. Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".
*
Van co nay hoa. 1. P3.4 K6+1 2. P4+1 K6-1 3. P4+1 K6+1 4. R3.4 C+.6 5. R4+4 K6+1 6. P5.4 K6-1 7. C1.4 R8.6 8. P4+1 K6-1 9. P4+1 K6.5 10.P4.5 A4+5 11.R8.5 K5.4 12.R5+1 K4+1 13.P+.6 K4+1 14. R5.6 C9.4 15. P7.6 H2-4 16. C4.6 H4+2 17. C5.6 H2+4 18. C++3 H4-3 19. C+.5 H3-4 20. C5-7 P6+1 21. K4.5 P6.5 22. K5+1 R6-4 23. R6.4 H4-6 wink.gif smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phonghao
post Dec 25 2004, 06:11 AM
Post #15


Member
**

Group: Members
Posts: 42
Joined: 24-December 04
Member No.: 2171. P3.4 K6+1 2. P4+1 K6-1 3. P4+1 K6+1 4. R3.4 C9.6 5. R4+4 K6+1 6. P5.4 K6-1 7. C1.4 R8.6 8. P4+1 K6-1 9. P4+1 K6.5 10. P4.5 A4+5 11. R8.5 K5.4 12. R5+1 K4+1 13. P7.6 K4+1 14. R5.6 C9.4 15. P7.6 H2-4 16. C4.6 H4+2 17. C5.6 H2+4 18. C6+3 H4-3 19. C6.5 H3-4 20. C5-7 P6+1 21. K4.5 P6.5 22. K5+1 R6-4 23. R6.4 H4-6 (Hòa)


--------------------
Em có thể nghi ngờ về sự lấp lánh của những ánh sao, sự rực rỡ của ánh mặt trời hay sự êm dịu của mặt trăng... nhưng không thể nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em... Bởi nó là duy nhất...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phonghao
post Dec 25 2004, 06:32 AM
Post #16


Member
**

Group: Members
Posts: 42
Joined: 24-December 04
Member No.: 2171. P3.4 K6+1 2. P4+1 K6-1 3. P4+1 K6+1 4. R3.4 C+.6 5. R4+4 K6+1 6. P5.4 K6-1 7. C1.4 R8.6 8. P4+1 K6-1 9. P4+1 K6.5 10. P4.5 A4+5 11. R8.5 K5.4 12. R5+1 K4+1 13. P+.6 K4+1 14. R5.6 C9.4 15. P7.6 H2-4 16. C4.6 H4+2 17. C5.6 H2+4 18. C++3 H4-3 19. C6.5 H3-4 20. C5-7 P6+1 21. K4.5 P6.5 22. K5+1 R6-4 23. R6.4 H4-6 (Hòa)


--------------------
Em có thể nghi ngờ về sự lấp lánh của những ánh sao, sự rực rỡ của ánh mặt trời hay sự êm dịu của mặt trăng... nhưng không thể nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em... Bởi nó là duy nhất...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chenhuiying
post Dec 25 2004, 07:40 AM
Post #17


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 25-December 04
Member No.: 2281) B3-4 Tg6.1 2) C4.1 Tg6/1 3) C4.1 Tg6.1 4) X3-4 P9-6 5) X4.4 Tg6.1 6) C5-4 Tg6/1 7) P1-4 X8-6 8) C4.1 Tg6/1 9) C4.1 Tg6-5 10) C4-5 S4.5 11) X8-5 Tg5-4 12) X5.1 Tg5.1 13) C7-6 Tg4.1 14) X5-6 P9-4 15) C7-6 M2/4 16) P4-6 M4.2 17) P5-6 M2.4 18) P6.3 M4/3 19) P6-5 M3/4 20)P5/7 C6.1 21) Tg4-5 C6-5 22) Tg5.1 X6/4 23) X6-4 M4/6 DRAW .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Handicap
post Dec 26 2004, 04:01 AM
Post #18


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 25-December 04
Member No.: 232p3.4
k6+1
p4+1
k6-1
p4+1
k6+1
r3.4
c+.6
r4+4
k6+1
p5.4
k6-1
c1.4
r8.6
p4+1
k6-1
p4+1
k6.5
p4.5
a4+5
r8.5
k5.4
r5+1
k4+1
p+.6
k4+1
r5.6
c9.4
p7.6
h2-4
c4.6
h4+2
c5.6
h2+4
c++3
h4-3
c+.5
h3-4
c5-7
p6+1
k4.5
p6.5
k5+1
r6-4
r6.4
h4-6
draw game
Go to the top of the page
 
+Quote Post
luxabu
post Dec 27 2004, 04:54 AM
Post #19


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 27-December 04
Member No.: 2401.p3.4 k6+1

2.p4+1 k6-1

3.R3+6 e5-7

4.c1.4 r8.6

5.p4+1 k6.5

6.p4.5 a4+5

7.r8.5 k5.4

8.r5+1 k4+1

9.p+.6 k4+1

10.p7.6 h2-4

11.c4.6 h4+2

12p5.6 (Red won)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hung120780
post Dec 27 2004, 10:30 AM
Post #20


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 306
Joined: 25-December 04
From: đến từ không bao giờ biết được đâu
Member No.: 227My Webpagehttp://forums.xiangqiclub.com/index.php?showtopic=229
QUOTE(ocxacu @ Dec 20 2004, 07:49 PM)Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please preview your post to check make sure your post is correct. Once you click Add Reply you will not see your post. Good Luck to all!!!!

Lưu ý: Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy. Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải. Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".
*--------------------
user posted image
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Pages V   1 2 >
Closed TopicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 - Lo-Fi Version Time is now: 4th July 2020 - 06:13 AM