IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

3 Pages V   1 2 3 >  
Closed TopicStart new topic
> Puzzle Contest Week 4! Giai Co The tuan 4!, Giải Cờ Thế Tuần 4!
mayngusac
post Jan 1 2005, 03:30 AM
Post #1


Member
**

Group: Special Member
Posts: 25
Joined: 20-November 04
Member No.: 30Vì lý do ván cờ thế tuần thứ 4 đã tuần mà vẫn chưa có bạn nào đáp trúng, chúng tôi cho xin đưa ra những lời giải của các bạn đã giải đáp trong 2 tuần qua để các bạn tham khảo lại.

Do di tien thang, thua hay hoa? Lam sao de thang, thua hoa?
Red will win, lose or draw? How?


Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please preview your post to check make sure your post is correct. Once you click Add Reply you will not see your post. Good Luck to all!!!!

Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy. Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải. Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dhvinh
post Jan 10 2005, 11:11 AM
Post #2


Newbie
*

Group: Members
Posts: 13
Joined: 23-December 04
Member No.: 208QUOTE(mayngusac @ Jan 1 2005, 03:30 AM)


*


1. C2+6, R6.8; 2. C3-2, P5+1; 3. R1+2, R8+9; 4. C3-1, P3.4; 5. K6.5, P+.5; 6. K5.6, P+.4; 6. K6.5, P+.5 (ĐEN ĐI LẠI LIÊN TỤC 1 NƯỚC CHIẾU -----> ĐEN THUA)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
quykiensau2
post Jan 10 2005, 04:00 PM
Post #3


Newbie
*

Group: Members
Posts: 6
Joined: 24-December 04
Member No.: 221QUOTE(mayngusac @ Dec 31 2004, 08:30 PM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Ei2 Cg3 Ch3 Ri3 Pe8 rf9 kd9 ec5 pe4 pd3 pf1 pc1">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


Go to the top of the page
 
+Quote Post
heobaotu
post Jan 10 2005, 05:01 PM
Post #4


Newbie
*

Group: Members
Posts: 4
Joined: 10-January 05
Member No.: 301Hic Hic!

The gi ky vay, di hoai 1 nuoc!!!!!! Hoa rui.
1/C3+6
R6.7
2/C2+6
R7+9
3/E1-3
P3.4
4/K6.5
P+.5
5/K5.6
P+.4
nhat cach nhat chieu - hoa`

Co cai co cach thang k dza?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tinhoi
post Jan 10 2005, 06:33 PM
Post #5


Newbie
*

Group: Members
Posts: 4
Joined: 21-December 04
Member No.: 196QUOTE(mayngusac @ Jan 1 2005, 03:30 AM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Ei2 Cg3 Ch3 Ri3 Pe8 rf9 kd9 ec5 pe4 pd3 pf1 pc1">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


1/c2+6.r6.8
2/c3-2.p5+1
3/r1+1.r8+9
4/c3-1.p3.4
5/k6.5.p4.5
6/k5.6.p5.4
hoa`
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CaPheSuaDa
post Jan 11 2005, 12:01 PM
Post #6


Newbie
*

Group: Members
Posts: 14
Joined: 11-January 05
Member No.: 305QUOTE(mayngusac @ Jan 1 2005, 03:30 AM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Ei2 Cg3 Ch3 Ri3 Pe8 rf9 kd9 ec5 pe4 pd3 pf1 pc1">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*

co phai vay ko ?
1> c2+6
R6.8
2>C3-2
P5+1
3>R1+2
R8+9
4>C3-1
P3.4
5>k6.5
p+.5
Go to the top of the page
 
+Quote Post
T1208
post Jan 13 2005, 08:04 AM
Post #7


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 13-January 05
Member No.: 308hoà
Go to the top of the page
 
+Quote Post
T1208
post Jan 13 2005, 08:05 AM
Post #8


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 13-January 05
Member No.: 308Hoà
Go to the top of the page
 
+Quote Post
T1208
post Jan 13 2005, 08:06 AM
Post #9


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 13-January 05
Member No.: 308Hoà
Go to the top of the page
 
+Quote Post
choilieu
post Jan 14 2005, 08:27 AM
Post #10


Newbie
*

Group: Members
Posts: 6
Joined: 6-January 05
Member No.: 283Chào ban :mi`nh giai nhu sau

1. c3+6
r6.7
2. c2+6
r7+9
3. e1-3
p3.4
4 . k6.5
p+.5
5. k5.6
p+.4
6. k6.5
p+.5
hihihihhi...mình nghi là hòa . smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RedScorpion
post Jan 14 2005, 10:01 AM
Post #11


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 14-January 05
Member No.: 314QUOTE(mayngusac @ Dec 31 2004, 10:30 PM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Ei2 Cg3 Ch3 Ri3 Pe8 rf9 kd9 ec5 pe4 pd3 pf1 pc1">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!!


Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".
*


Go to the top of the page
 
+Quote Post
RedScorpion
post Jan 14 2005, 10:05 AM
Post #12


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 14-January 05
Member No.: 314QUOTE(mayngusac @ Dec 31 2004, 10:30 PM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Ei2 Cg3 Ch3 Ri3 Pe8 rf9 kd9 ec5 pe4 pd3 pf1 pc1">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!!


Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".
*


Loi dap cua puzzle nay la hue^` co do ko thang duoc co xanh...hue`!!!!! c3+6,c2+6,e1-3,k6.5,k5.6....loi dap cua puzzle nay la hue...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RecKlesChesS
post Jan 14 2005, 08:21 PM
Post #13


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 14-January 05
Member No.: 320tongue.gif too EZZ It's a Draw game smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bo_quyen
post Jan 15 2005, 03:17 AM
Post #14


Newbie
*

Group: Members
Posts: 18
Joined: 3-January 05
Member No.: 2701.c2+6 r6.8 2.c3-2 p3.4 3.c3.6 p4.5 4.e1-3 p6.5 5.c6+7 r8.6 6.p5.4 den day thay ro xanh ko the tan cong do de dang tan cong danh thang loi (dothang) o nuoc thu 2 neu xanh di p5+1 thi do se di r1+1 nhu vay do cung thang
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bo_quyen
post Jan 15 2005, 03:19 AM
Post #15


Newbie
*

Group: Members
Posts: 18
Joined: 3-January 05
Member No.: 2701.c2+6 r6.8 2.c3-2 p3.4 3.c3.6 p4.5 4.e1-3 p6.5 5.c6+7 r8.6 6.p5.4 den day thay ro xanh ko the tan cong do de dang tan cong danh thang loi (dothang) o nuoc thu 2 neu xanh di p5+1 thi do se di r1+1 nhu vay do cung thang
Go to the top of the page
 
+Quote Post
a_sankurahao
post Jan 15 2005, 05:23 AM
Post #16


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 8-January 05
Member No.: 290QUOTE(mayngusac @ Jan 1 2005, 03:30 AM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Ei2 Cg3 Ch3 Ri3 Pe8 rf9 kd9 ec5 pe4 pd3 pf1 pc1">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!!


Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".
*


Go to the top of the page
 
+Quote Post
a_sankurahao
post Jan 15 2005, 05:27 AM
Post #17


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 8-January 05
Member No.: 290mad.gif co nay wa don gian pa conoi
tui giai toan thang'ko ha
do thang chac rolleyes.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kvkt
post Jan 18 2005, 01:20 AM
Post #18


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 18-January 05
Member No.: 322QUOTE(mayngusac @ Jan 1 2005, 04:30 AM)
Do di tien thang, thua hay hoa?  Lam sao de thang, thua hoa?
Red will win, lose or draw?  How?

<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Ei2 Cg3 Ch3 Ri3 Pe8 rf9 kd9 ec5 pe4 pd3 pf1 pc1">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!!


Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".
*


Do di truoc hoa`
Phao do 7 tan 6, xe xanh 6 binh 7
Phao do 8 tan 6, xe xanh 7 tan 9, chieu tuo'ng
Tuong do 9 thoi 7, chot xanh 3 binh 4, chieu tuo'ng
Tuo'ng do 4 binh 5, chot xanh 4 binh 5, chieu tuo'ng
Tuo'ng do 5 binh 4, chot xanh 5 binh 4, chieu tuo'ng
Tuo'ng do 4 binh 5, hoa`

kvkt
Go to the top of the page
 
+Quote Post
henryvo
post Jan 18 2005, 06:49 PM
Post #19


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 18-January 05
Member No.: 325either tie or red win. keep on the move partern and black cannot win. black have to stop repeating his checking, my next move is a winning move. either tie or red win/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mot05
post Jan 19 2005, 10:49 PM
Post #20


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 19-January 05
Member No.: 329Do di tien thua. Xanh thang!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 Pages V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 - Lo-Fi Version Time is now: 28th May 2020 - 10:53 PM