IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

2 Pages V  < 1 2  
Closed TopicStart new topic
> Puzzle Contest Week 7, Giải Cờ Thế Tuần 7!
Phi_Dao
post Apr 11 2005, 05:08 PM
Post #21


Newbie
*

Group: Members
Posts: 10
Joined: 5-January 05
Member No.: 281Go to the top of the page
 
+Quote Post
Phi_Dao
post Apr 11 2005, 05:10 PM
Post #22


Newbie
*

Group: Members
Posts: 10
Joined: 5-January 05
Member No.: 281Go to the top of the page
 
+Quote Post
Phi_Dao
post Apr 11 2005, 05:14 PM
Post #23


Newbie
*

Group: Members
Posts: 10
Joined: 5-January 05
Member No.: 281Go to the top of the page
 
+Quote Post
Phi_Dao
post Apr 11 2005, 09:43 PM
Post #24


Newbie
*

Group: Members
Posts: 10
Joined: 5-January 05
Member No.: 281Go to the top of the page
 
+Quote Post
ndp1260
post Apr 13 2005, 04:26 AM
Post #25


Newbie
*

Group: Members
Posts: 9
Joined: 5-March 05
Member No.: 515QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:34 PM)


Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!!


Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".

03-30-05
*


1. C-.4
R6.5
2. P5+1
K5.6
4. R1+9
C2.9
5. R2+9
K6+1
6. P+.5
R5-1
7. R2-1
K6-1
8. C5.4
P5.6
9. R2.5
P+.5
10. R5-7
P4.5
11. K5+1
C9+6
12. P6.5
C9.5 (1-1)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ndp1260
post Apr 13 2005, 04:28 AM
Post #26


Newbie
*

Group: Members
Posts: 9
Joined: 5-March 05
Member No.: 515QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:34 PM)
Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!! 1. C-.4 R6.5 2. P5+1 K5.6 4. R1+9 C2.9 5. R2+9 K6+1 6. P+.5 R5-1 7. R2-1 K6-1 8. C5.4 P5.6 9. R2.5 P+.5 10. R5-7 P4.5 11. K5+1 C9+6 12. P6.5 C9.5 (1-1) Lưu ý: Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply". 03-30-05
*
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ndp1260
post Apr 13 2005, 04:33 AM
Post #27


Newbie
*

Group: Members
Posts: 9
Joined: 5-March 05
Member No.: 5151. C-.4
R6.5
2. P5+1
K5.6
4. R1+9
C2.9
5. R2+9
K6+1
6. P+.5
R5-1
7. R2-1
K6-1
8. C5.4
P5.6
9. R2.5
P+.5
10. R5-7
P4.5
11. K5+1
C9+6
12. P6.5
C9.5 (1-1)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
doccocaubai
post Apr 13 2005, 07:14 PM
Post #28


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 21-February 05
Member No.: 460QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 03:34 PM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Ke0 Rh0 Ri0 Ch2 Ch5 Pd7 Pe7 Pd8 Pe8 kf9 cb9 rf7 pe2 pf1 pd1">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!!


Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".

03-30-05
*1 P++1 K6.5
2 C+5 K5.6
3 C2.4 R6.5
4 R1+9 C2.9
5 R2+9 K6+1
6 P+.5 R5-1
7 R2-1 K6-1
8 C5.4 P5.6
9 R2.5 P4.5
10 R5-7 P+.5
11 K5+1 CO NAY HOA CAM ON DA DANG COTHE HANG TUAN DE DUOC HOC HOI THEM THE CO TANG THEM SU HIEU BIET VE NHUNG NUOC CO CO THE DUNG TRONG CHIEN THUAT CO TUONG NANG CAO DUOC TRINH DO CHOI CO TUONG
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cauwin
post Apr 14 2005, 06:00 AM
Post #29


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 14-April 05
Member No.: 707QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:34 AM)
Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!! Lưu ý: Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply". 03-30-05
*
1. P5++1 K6.5, 2. C2+.5 K5.6, 3. C2.4 R6.5, 4. R1+9 C2.9, 5. R2+9 K6+1, 6. P6+.5 R5-1, 7. R2-1 K6-1, 8. C5.4 P5.6, 9. R2.5 P6+.5, 10 R5-7 P4.5, 11. K5+1 K6+1 (HO`A)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
h2okahx
post Apr 14 2005, 11:04 AM
Post #30


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 14-April 05
Member No.: 712[do di truoc hoa
1.p++1
k6.5
2.c+.5
k5.6
3.r1+9
c2.9
4.c2.4
r6.5
5.r2+9
k6+1
6.p+.5
r5-1
7.r2-1
k6-1
8.c5.4
p5.6
9.r2.5
p=.5
10.r5-7
r4.5
11.k5+1
c9+9
co hoa
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Quack
post Apr 14 2005, 12:04 PM
Post #31


Newbie
*

Group: Members
Posts: 6
Joined: 25-March 05
Member No.: 6081. C-.4 R6.5 2. P5+1 K6.5 3. P++1 K5.4 4. C2.6 K4.5 5. R1+9 C2.9 6. R2+9 K5+1 7. P6.5 K5+1 8. R2.5 K5.4 9. R5-7 P6+1 10. K5.4 C9.6 11. K4.5 C6+6 12. R5+5 K4-1 13. C4.6 C6.4 14. R5-1 P4+1 15. K5+1 K4-1 16. R5.6 (Do thang) biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prukhoi
post Apr 14 2005, 07:30 PM
Post #32


Newbie
*

Group: Members
Posts: 6
Joined: 14-April 05
Member No.: 7141. c-.4 11.r5+4
r6.5 c4+4
2. p5+1 12.r5.6
k6.5 k4.5
3. p++1 13.r6-1
k5.4 p6+1
4. c2.6 14.r6.5
k4.5 k5.6
5. r1+9 15.k6+1
c2.9 k6-1
6. r2+9 16.k6.5
k5+1 k6-1
7. p6.5 17.r5.4
k5+1 RED WON. smile.gif
8. r2.5
k5.4
9. r5-7
p4+1
10.k5.6
c9.4
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ndp1260
post Apr 16 2005, 03:56 AM
Post #33


Newbie
*

Group: Members
Posts: 9
Joined: 5-March 05
Member No.: 515QUOTE( ndp1260 & ndp1260 @ Jan 29 2005, 02:34 PM)
Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!! Lưu ý: Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply". 03-30-05
*
wink.gif 1.C-.4 R6.5 2.P5+1 K6.5 3.C2.5 K5.6 4.R1+9 C2.9 5.R2+9 K6+1 6.P+.5 R5-1 7.R2-1 K6-1 8. C5.4 P5.6 9.R2.5 P+.5 10.R5-7 P4.5 11.K5+1 C9+6 (Hoa thoi?)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TCN
post Apr 16 2005, 01:58 PM
Post #34


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 144
Joined: 16-April 05
Member No.: 7181.P++1 K6.5 2.C+.5 K5.6 3.R1+9 C2.9 4.C2.4 R6.5 5.R2+9 K6+1 6.P+.5 R5-1 7.R2-1 K6-1 8.C5.4 P5.6 9.R2.5 P+.5 10.R5-7 P4.5 11.K5+1 C9+6 12.P6.5 C9.5 13.P5.4 K6.5 14.K5.6 C5+2 15.K6+1 K5+1 ( Ho`a ) cool.gif --- TCN ---


--------------------
TCN

Go to the top of the page
 
+Quote Post
cauwin
post Apr 18 2005, 12:43 AM
Post #35


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 14-April 05
Member No.: 707QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:34 AM)


Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!!


Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".

03-30-05
*


1.P++1 K6.5 2.C+.5 K5.6 3.C2.4 R6.5 4.R1+9 C2.9 5.R2+9 K6+1 6.P+.5 R5-1
7.R2-1 K6-1 8. C5.4 P5.6 9.R2.5 C9.7 10.C4-1 P+.5 11. R5-7 P4.5 12.K5+1 C7+4
Hoa
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TCN
post Apr 18 2005, 06:10 AM
Post #36


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 144
Joined: 16-April 05
Member No.: 7181.P+(ben phai)+1 K6.5 2.C+.5 K5.6 3.C2.4 R6.5 4.R1+9 C2.9 5.R2+9 K6+1 6.P+.5 R5-1 7.R2-1 K6-1 8.C5.4 P5.6 9.R2.5 C9.7 10.R5-2 P+.5 11.R5-5 P4.5 12.K5+1 C7+6 13.P6.5 C7.5 14.P5.4 K6.5 Draw (hoa) --- TCN ---


--------------------
TCN

Go to the top of the page
 
+Quote Post
TCN
post Apr 18 2005, 10:15 AM
Post #37


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 144
Joined: 16-April 05
Member No.: 718Van co nay hoa` , nick cua toi trong Xiangqi la : TCN , xin cam on
----------------------------------------------------
±êÌâ:
ÈüÊÂ:
ÈÕÆÚ:
µØµã:
ºì·½:
ºÚ·½:
½á¹û:
ÆÀÂÛ:
×÷Õß:
----------------------------------------------------
1. Ç°±ø½øÒ» ½«£¶Æ½£µ 2. Ç°ÅÚƽÎå ½«£µÆ½£¶
3. ÅÚ¶þƽËÄ ³µ£¶Æ½£µ 4. ³µÒ»½ø¾Å ÅÚ£²Æ½£¹
5. ³µ¶þ½ø¾Å ½«£¶½ø£± 6. Ç°±øƽÎå ³µ£µÍË£±
7. ³µ¶þÍËÒ» ½«£¶ÍË£± 8. ÅÚÎåƽËÄ ×䣵ƽ£¶
9. ³µ¶þƽÎå Ç°×äƽ£µ 10. ³µÎåÍËÆß ×䣴ƽ£µ
11. ˧Îå½øÒ» ÅÚ£¹½ø£¶ 12. ±øÁùƽÎå ÅÚ£¹Æ½£µ
13. ±øÎåƽËÄ ½«£¶Æ½£µ
----------------------------------------------------
ÆåÆ×ÓÉXQStudioÉú³É (http://www.qipaile.net/xqstudio)

--- TCN ---


--------------------
TCN

Go to the top of the page
 
+Quote Post
TCN
post Apr 18 2005, 10:25 AM
Post #38


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 144
Joined: 16-April 05
Member No.: 718tui xin giai the co nay nhu sau :

nick cua toi trong Xiangqi la : TCN , xin cam on ...
--- TCN ---


--------------------
TCN

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bop_31337
post Apr 18 2005, 11:05 PM
Post #39


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 18-April 05
Member No.: 7341. P++1 K6.5 2. C+.5 K5.6 3. C2.4 R6.5 4. R1+9 C2.9 5. R2+9 K6+1 6. P+.5 R5-1 7. R2-1 K6-1 8. C5.4 P5.6 9. R2.5 C9.7 10. R5-5 P+.5 11. R5-2 P4.5 12. K5+1 C7+6 13. C4-2 K6+1 14. P6.5 C7-4 (Hòa)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ocxacu
post Apr 19 2005, 02:18 AM
Post #40


Advanced Member
***

Group: Admin
Posts: 106
Joined: 18-November 04
Member No.: 19QUOTE(frankc @ Apr 3 2005, 06:28 PM)
Red first

1. c -.4 (rear canon .4)
    r6.5  *A
2. p5+1
    k6.5 *B
3. r1+9
    c2.9
4. c2.5
    k5.6 *C
5. r2+9
    k6+1
6. p+.5 (front pawn .5)
    r5-1
7. r2-1
    k6-1
8. c5.4
    p5.6
9. r2.5
     p+.5
10. r5-7
     p4.5
11. k5+1
     c9+6

Draw

Variations:

A.

1. c -.4 (rear canon .4)
    p5.6
2. p5++1
    k6.5
3. p5+1
    k5.6
4. p5+1
    k6+1
5. r1+8
mate! black lose.

Also if r6 move other place than r6.5, then
2. c2.4
    p5.6
3. p5-.4
mate!
black lose.

B
2. p5+1
    r5 -2
3. r1+9
    k6+1
4. r1.5

black offense completely dissolve and red should win easily.

C
4. c2.5
    r5.8
5. p6-.5 (check)
    k5.6
6. c5.4
    p5.6
7. p5.4
checkmate

black lose.
*Chúc mừng bạn FrankC,

Bạn đã giải đáp trước và đúng cho 2 trong 4 cách giải đáp của ván Cờ Thế hàng tuần. Cam ơn bạn!

Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã cùng góp phần cuộc thi Cờ Thế hàng tuần. Ván Cờ Thế của tuần 7 nầy xin được chính thức đón và ngay từ bây giờ xin các bạn tham gia giải ván Cờ Thế của tuần thứ 8.


Congratulation to FrankC,

You have soloved two out of four vibration for this Weekly Puzzle Contest first and won. Thank-you!

To all members: Many thanks to all of you who participated the puzzle contest. The puzzle for week 7 is now officially closed and we will go on to a next puzzle, which is puzzle contest for week 8.

Regards,

CXQ Staff

Cách Giải 1:
Cách Giải 2:
Cách Giải 3:
Cách Giải 4:
Lưu ý: Ván Cờ Thế này có nhiều đường để giải đáp, bởi vì ván này da 3 tuần ro^`i không có ai giải được tat ca cach giai nên chung tôi quyết định xử bạn FrankC thắng. Những ván cờ thế sau này nếu ai giải được nhiêu cách nhất sẽ thắng (nếu trong ván cờ đó có nhiếu phương án).
Nếu trong trường hợp ván cờ nào không có ai giải được thì chúng tôi sẽ để tiếp tục để ván cờ đó cho đến khi có người giải được mới đăng ván khác.


Note: This puzzle have many vibration at the end, but since this Puzzle had been post more than 3 week, we decided to declare FrankC,who had solved 2 out of 4 vibration, won this puzzle. For the future puzzle, please try to answer all vibrations within the first week if that puzzle have more than one vibrations. We will base on how many vibration you have answered correctly to declare the winner if needed. If nobody can solve it, then we will let it go on until anyone can solve it. We will not post the next puzzle until the current puzzle had been solved.

Best Regards,

CXQ Staff


--------------------
Anh em bốn bể là nhà, người dưng khác họ vẫn là anh em.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Pages V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 - Lo-Fi Version Time is now: 4th August 2020 - 07:21 PM