IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

4 Pages V  < 1 2 3 4 >  
Closed TopicStart new topic
> Puzzle Contest Week 8!, Giải Cờ Thế Tuần 8!
hoangcuong
post Apr 28 2005, 11:11 AM
Post #21


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 28-April 05
Member No.: 773


// fen on move 9: 5k3/4PP3/9/9/9/9/4P1P1P/4K4/3p1C3/9 b - - - 1
// movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nhvtlnttt
post Apr 30 2005, 02:30 AM
Post #22


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 24-March 05
Member No.: 605anh da thang
laugh.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nhvtlnttt
post Apr 30 2005, 03:31 AM
Post #23


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 24-March 05
Member No.: 605cung may man qua ha

C+.5 R6+5 2. C2.5 C9.8 3. P+.2 C8.2 4. P2+1 P4.5 5. K5+1 C2+6 6. K5-1 R6.5 7. K5.6 R5.4 8. K6.5 R4.5 9. K5.6 P3+1 10. K6+1 R5.4 11. K6+1 C2.7 12. R2.4 C7.6 13. R4+1 Red won
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kyma_votinh
post Apr 30 2005, 10:13 AM
Post #24


Newbie
*

Group: Members
Posts: 8
Joined: 4-March 05
Member No.: 5111.c3.4 c4-5 2.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
anhhungxalo1
post Apr 30 2005, 07:59 PM
Post #25


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 30-April 05
Member No.: 784

// fen on move 13: 5k1R1/1c2P1P2/9/9/9/9/4P1P1P/9/3K5/2p6 b - - - 1
// movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jennyeh
post May 1 2005, 05:25 PM
Post #26


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 1-May 05
Member No.: 789

// fen on move 8: 5k3/4P3P/4c4/9/9/9/4P1P1P/9/2p1K4/7R1 w - - - 1
// movefirst for this fen: blue
Go to the top of the page
 
+Quote Post
frankc
post May 2 2005, 04:08 AM
Post #27


Newbie
*

Group: Members
Posts: 7
Joined: 8-March 05
Member No.: 534QUOTE(mayngusac @ Apr 9 2005, 02:09 PM)
// fen on move 0: 5k3/4P3P/5r2c/9/9/9/4P1P1P/7C1/2pp3C1/4K2R1 w - - - 1 // movefirst for this fen: red Xin các bạn nhấn chuột vào đây để biết cách giải đáp: Hướng dẫn cách Giải Đáp Ván Cờ Thế Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!! Lưu ý: Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".
*
// fen on move 20: 9/3k5/9/9/9/4R4/8r/9/9/5K3 b - - - 1 // movefirst for this fen: blue Blue variations // fen on move 0: 5k3/4P3P/5r2c/9/9/9/4P1P1P/7C1/2pp3C1/4K2R1 b - - - 1 // movefirst for this fen: red // fen on move 8: 9/4k1P2/8C/9/9/9/4P1P1P/5r3/4K4/2p4R1 b - - - 1 // movefirst for this fen: blue // fen on move 15: 9/3k5/9/9/5R3/9/4P3P/4C4/4p1r2/2pC1K3 b - - - 1 // movefirst for this fen: blue // fen on move 13: 3k5/3C5/9/9/9/9/9/3R5/2pp5/4K4 b - - - 1 // movefirst for this fen: blue // fen on move 18: 9/4k4/9/9/9/8P/9/4CR3/4r4/3p1K3 b - - - 1 // movefirst for this fen: blue // fen on move 14: 5R3/9/5k3/9/9/9/4P1r1P/4C4/3p5/2p1K4 b - - - 1 // movefirst for this fen: red // fen on move 20: 9/3k5/9/9/9/4P4/8P/4CR3/4r4/3p1K3 b - - - 1 // movefirst for this fen: blue // fen on move 33: 9/4k4/9/3RP4/3C5/9/4r4/4CK3/4p4/5p3 b - - - 1 // movefirst for this fen: blue // fen on move 3: 5k3/4P2P1/4c4/9/9/9/4P1P1P/4Cr3/2ppC4/4K2R1 w - - - 1 // movefirst for this fen: red Blue Variation 5 // fen on move 15: 9/3k5/1r2C4/9/5R3/4C4/4P3P/9/2pp5/5K3 b - - - 1 // movefirst for this fen: blue // fen on move 8: 5k3/4P3P/4c4/9/9/9/4P1P1P/9/2p1K4/7R1 w - - - 1 // movefirst for this fen: blue // fen on move 6: 5k3/4P1P2/4c4/9/9/9/4P1P1P/4r4/2p1K4/7R1 w - - - 1 // movefirst for this fen: blue // fen on move 5: 5k3/5r1P1/4C4/9/9/9/4P1P1P/9/3pC4/2p1K2R1 w - - - 1 // movefirst for this fen: red // fen on move 11: 4k4/9/4C4/9/9/9/4P1r1P/5C3/2pp5/4KR3 w - - - 1 // movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fieryrage239
post May 2 2005, 01:27 PM
Post #28


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 2-May 05
Member No.: 7931.C+.5
R6+5
2C2.5
C9.8
3.P+.2
C8.2
4.P2.3
P4.5
5.K5+1
C2+6
6.K5-1
R6.5
7.K5.6
R5.6
8.K6.5
R4.5
9.K5.6
R5.6
10.K6.5
R4+2
11.K5.6
P3+1
12.K6+1
C2.7
13R2+9
RED WON
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vothuongtim
post May 4 2005, 08:06 AM
Post #29


Newbie
*

Group: Members
Posts: 6
Joined: 25-December 04
Member No.: 226// fen on move 13: 5k3/1c2P1P2/9/9/9/9/4P1P1P/9/3K5/2p2R3 b - - - 1 // movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
doc_ma
post May 4 2005, 03:08 PM
Post #30


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 3-May 05
Member No.: 799server vay co dung hong vay ha?. nieu duong vay co thuong hong? biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
caoduc
post May 6 2005, 02:34 AM
Post #31


Newbie
*

Group: Members
Posts: 15
Joined: 6-May 05
Member No.: 813// fen on move 9: 5k3/4PP3/9/9/4c4/9/4P1P1P/4R4/2C1K4/9 b - - - 1 // movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stryfe
post May 6 2005, 10:16 AM
Post #32


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 6-May 05
Member No.: 817Red wins
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TIENLANGSON
post May 6 2005, 10:20 AM
Post #33


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 6-May 05
Member No.: 815http://forums.xiangqiclub.com/index.php?ac...t=733&qpid=2731
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KKK
post May 6 2005, 10:36 AM
Post #34


Newbie
*

Group: Members
Posts: 4
Joined: 3-May 05
Member No.: 798

// fen on move 13: 5k1R1/1c2P1P2/9/9/9/9/4P1P1P/9/3K5/2p6 b - - - 1
// movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KKK
post May 6 2005, 10:38 AM
Post #35


Newbie
*

Group: Members
Posts: 4
Joined: 3-May 05
Member No.: 798// fen on move 13: 5k1R1/1c2P1P2/9/9/9/9/4P1P1P/9/3K5/2p6 b - - - 1 // movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chitchitchit
post May 6 2005, 10:55 AM
Post #36


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 6-May 05
Member No.: 818Red go first: win
1. C+.5 R6+5
2. C2.5 C9.8
3. P+.2 C8.2
4. P2.3 P4.5
5. K5+1 C2+6
6. K5-1 R6.5
7. K5.6 R5.4
8. K6.5 R4.5
9. K5.6 R5.4
10. K6.5 R4+2
11. K5.6 P3+1
12. K6+1 C2-7
13. R2.4 RED WON
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vvau
post May 7 2005, 03:18 AM
Post #37


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 20-February 05
Member No.: 447Here is the solution for the puzzle:

1. C+.5 R6+5
2. C2.5 C9.8
3. P+.2 C8.2
4. P2.3 P4.5
5. K5+1 C2+6
6. K5-1 R6.5
7. K5.6 R5.4
8. K6.5 R4.5
9. K5.6 R5.4
10. K6.5 R4+2
11. K5.6 P3+1
12. K6+1 C2-7
13. R2+9 RED WON
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vuminhhai
post May 8 2005, 02:29 AM
Post #38


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 6-May 05
Member No.: 814// fen on move 11: 5k3/4P2P1/9/9/9/9/4P1P1P/9/4p4/c1pK5 w - - - 1 // movefirst for this fen: blue Van nay xanh thang!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
biendong
post May 8 2005, 03:53 AM
Post #39


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 13-April 05
Member No.: 701toi yeu viet nam.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vuminhhai
post May 9 2005, 03:48 AM
Post #40


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 6-May 05
Member No.: 814

// fen on move 9: 5kP2/4P4/9/9/9/9/4P1P1P/4K4/3p1C3/9 b - - - 1
// movefirst for this fen: red

DO thang chu!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

4 Pages V  < 1 2 3 4 >
Closed TopicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 - Lo-Fi Version Time is now: 1st June 2020 - 01:30 PM