Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

Invision Power Board _ Open Methods: Chiến Thuật Khai Cuộc _ Tiên nhân chỉ lộ

Posted by: Caocodatviet Mar 25 2005, 05:55 AM

Tiên nhân chỉ lộ

Tiên nhân chỉ lộ:(W191D181L138)
*Bên tiên tấn chốt,chưa định lấy thế trận nào cụ thể,sau đó có thể chơi: pháo đầu,BPM,phản cung mã,đơn đề mã,quá cung pháo...Vì nó biến hóa rất nhiều,chưa nắm chắc hoàn toàn do đó thể gây bất ngờ cho đối thủ.Theo thông kê qua 4000 games của các giải đấu của Trung Quốc thì trân này có tỉ lệ :(Thắng 191:hòa 181 :thua 138)

*Tiên nhân chỉ lộ chia làm một số loại:
1.Tiên nhân chỉ lộ Vs Pháo đầu
2.Tiên nhân chỉ lộ Vs Lên tượng
3.Tiên nhân chỉ lộ Vs Lên chốt
4.Tiên nhân chỉ lộ Vs Lên mã
5.Tiên nhân chỉ lộ Vs Pháo dưới chốt
6.Tiên nhân chỉ lộ Vs Quá cung pháo
-----------------------------------------------------------------------------------------------Phan1:Tien nhan chi lo Vs phao duoi chot
Van1:Van2:


Van3:


Van4:


(Co`n tiep)

Posted by: EmileAmbuh Oct 23 2019, 10:31 AM

Cám ơn anh đọc .
Những bài viết về Thủy Quân Lục Chiến của tôi chỉ trên bình diện của một người vợ lính.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)