IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

16 Pages V   1 2 3 > »   
Closed TopicStart new topic
> Puzzle Contest Week 9!, Giải Cờ Thế Tuần 9!
mayngusac
post May 2 2005, 02:35 PM
Post #1


Member
**

Group: Special Member
Posts: 25
Joined: 20-November 04
Member No.: 30Xin các bạn nhấn chuột vào đây để biết cách giải đáp: Hướng dẫn cách Giải Đáp Ván Cờ Thế

Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Whoever solve the puzzle first will be the winner. Please preview your post to check make sure your post is correct. Once you click Add Reply you will not see your post. Good Luck to all!!!!
Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy. Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải. Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mai_51243
post Jun 3 2005, 06:36 PM
Post #2


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 24-May 05
Member No.: 9341.R2+4 E5-7
2.R2.3 A5-6
3.R3.4 K5.6
4.R1+4 K6+1
5.H3+2 K6.5
6.H2-4 K5.4
7.R1-1 K4+1
8.P4.5 R1+2
Blue wins
Go to the top of the page
 
+Quote Post
traiberlin25
post Jun 5 2005, 12:09 AM
Post #3


Newbie
*

Group: Members
Posts: 5
Joined: 4-June 05
Member No.: 1,003

// fen on move 29: 5k3/2H6/9/9/9/5R3/9/9/9/4K4 b - - - 1
// movefirst for this fen: redGo to the top of the page
 
+Quote Post
samala
post Jun 5 2005, 01:39 AM
Post #4


Newbie
*

Group: Members
Posts: 4
Joined: 5-June 05
Member No.: 1,005

// fen on move 16: 5k3/9/3ae4/3Hp4/2p2P3/9/9/4K4/3p2p2/9 w - - - 1
// movefirst for this fen: redGo to the top of the page
 
+Quote Post
tfextra
post Jun 5 2005, 03:38 AM
Post #5


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 5-June 05
Member No.: 1,006

// fen on move 11: 2ea1k3/9/7H1/4p4/2p2P3/C8/6p2/5r3/3pp4/5K3 w - - - 1
// movefirst for this fen: blue

Go to the top of the page
 
+Quote Post
traivn
post Jun 5 2005, 07:24 PM
Post #6


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 4-June 05
Member No.: 1,001

// fen on move 44: 2e2k3/4R2H1/9/9/9/9/9/3K5/9/9 b - - - 1
// movefirst for this fen: red

Go to the top of the page
 
+Quote Post
traivn
post Jun 5 2005, 07:53 PM
Post #7


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 4-June 05
Member No.: 1,001

// fen on move 36: 4Rk3/9/3H5/9/9/9/9/3K5/9/2p6 b - - - 1
// movefirst for this fen: redGo to the top of the page
 
+Quote Post
caoduc
post Jun 6 2005, 08:12 AM
Post #8


Newbie
*

Group: Members
Posts: 15
Joined: 6-May 05
Member No.: 813

// fen on move 8: 3a1a3/9/4k1R2/3Hp4/C1p2P3/9/6p2/r8/3pp4/5K3 b - - - 1
// movefirst for this fen: redGo to the top of the page
 
+Quote Post
caoduc
post Jun 6 2005, 08:38 AM
Post #9


Newbie
*

Group: Members
Posts: 15
Joined: 6-May 05
Member No.: 813


// fen on move 98: 3k5/3P5/5H3/9/9/9/9/4K4/3ppp3/9 b - - - 1
// movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xefaoma
post Jun 7 2005, 12:48 AM
Post #10


Newbie
*

Group: Members
Posts: 4
Joined: 31-May 05
Member No.: 977Red go first and win // fen on move 21: 4R4/2H2k3/5P3/9/9/2p6/9/5K3/2p2p3/4p4 b - - - 1 // movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
quachcaca
post Jun 10 2005, 03:03 AM
Post #11


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 60
Joined: 10-March 05
Member No.: 546// fen on move 0: 2eak4/4a4/4e4/4p4/C1p2PHRR/9/6p2/r8/3pp4/5K3 b - - - 1 // movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tkk
post Jun 11 2005, 03:37 PM
Post #12


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 11-June 05
Member No.: 1,058

// fen on move 33: 3k5/4P4/3He4/9/9/9/4p4/3K5/4p4/9 w - - - 1
// movefirst for this fen: red

Go to the top of the page
 
+Quote Post
H_Nam
post Jun 13 2005, 04:12 AM
Post #13


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 10-June 05
Member No.: 1,047// fen on move 15: 2ek5/5P3/3H5/4p4/3C5/9/6p2/r8/3pp4/5K3 b - - - 1 // movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lyvaba
post Jun 14 2005, 07:12 PM
Post #14


Newbie
*

Group: Members
Posts: 5
Joined: 27-December 04
Member No.: 245smile.gif my name is LYVABA . to day isjune 14 2005 . R2+4.R2.3 H3+4,H4.6,R1+3,H6+8,R3.4,R1.6,C9+4,H8+9,H9.7,R6.4,R6.4,R6.5,K4.5,H7.6,K5+1,K5.4,
K4.5,K5.6,K6.5
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cuncon1991
post Jun 15 2005, 01:35 AM
Post #15


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 15-June 05
Member No.: 1,077// fen on move 29: 5k3/4RP3/9/3H5/9/9/9/9/5K3/6p2 b - - - 1 // movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tran_linh05
post Jun 16 2005, 01:32 AM
Post #16


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 4-June 05
Member No.: 1,000

// fen on move 16: 2e2R3/2H6/5k3/4p4/2p6/9/9/5p3/3pp4/5K3 b - - - 1
// movefirst for this fen: redGo to the top of the page
 
+Quote Post
littlexu
post Jun 16 2005, 02:17 PM
Post #17


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 16-June 05
Member No.: 1,0941. R2+4 E5-7 2. R2.3 A5-6 3. H3+4 K5+1 4. H4-6 K5.4 5. R1+3 A4+5 6. H6+8 K4-1 7. R3.4 A5-6 8. R1.6 K4.5 9. C9+4 R1-7 10. H8+9 A6+5 11. P4.5 P7.6 12. H9-7 K5.6 13. R6-5 P+.6 14. K4.5 P+.5 15. K5.4 P+.6 16. K4.5 P4.5 17. K5.6 K6+1 18. R6.4 A5+6 19. P5+1 P3+1 20. P5.4 A6-5 21. P4.3 A5+6 22. P3+1 P3.4 23. P3.4 K6.5 24. P4+1 K5.4 25. R4+1 P5+1 26. K6.5 P4.5 27. R4.5 P6.5 28. R5-3 K4-1 29. R5.6 Red won
Go to the top of the page
 
+Quote Post
quanghungbg
post Jun 17 2005, 06:49 AM
Post #18


Newbie
*

Group: Members
Posts: 4
Joined: 22-April 05
Member No.: 751Den day do de dang thang! // fen on move 14: 2e1k4/4a4/9/3Hp4/2p2P3/9/9/6p2/3p1K3/9 w - - - 1 // movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tdloveyou
post Jun 19 2005, 08:17 AM
Post #19


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 19-June 05
Member No.: 1,107// fen on move 13: 2e2k3/2H1a4/9/4p4/2p2P3/9/9/6p2/4R4/5K3 b - - - 1 // movefirst for this fen: blue
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vodanhkhach
post Jun 20 2005, 03:31 AM
Post #20


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 20-June 05
Member No.: 1,114[

// fen on move 40: 9/9/2Hk5/9/6P2/9/9/3R5/9/4K4 b - - - 1
// movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post

16 Pages V   1 2 3 > » 
Closed TopicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 - Lo-Fi Version Time is now: 25th March 2023 - 01:48 AM