Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

Invision Power Board _ Best Game from GrandMaster: Những ván Cờ hay của những Cao Thủ _ Dương Quan Lân vs Trương Chấn Hoa

Posted by: phuongtexas Nov 9 2011, 12:58 AM

"Quỉ thúc" Dương Quan Lân tiên thắng Trương Chấn Hoa trong 1 ván cờ độ tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm 1959:Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)