IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

2 Pages V   1 2 >  
Closed TopicStart new topic
> Puzzle Contest Week 7, Giải Cờ Thế Tuần 7!
mayngusac
post Jan 29 2005, 07:34 AM
Post #1


Member
**

Group: Special Member
Posts: 25
Joined: 20-November 04
Member No.: 30
Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please preview your post to check make sure your post is correct. Once you click Add Reply you will not see your post. Good Luck to all!!!!

Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy. Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải. Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".

03-30-05
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kyma_votinh
post Mar 31 2005, 09:15 AM
Post #2


Newbie
*

Group: Members
Posts: 8
Joined: 4-March 05
Member No.: 5111.c-.4 r6.5
2.p5+1 k6.5
3.c2.5 k5.6
4.r1+9 c2.9
5.r2+9 k6+1
6.p+.5 r5-1
7.r2-1 k6-1
8.c5.4 p5.6
9.r2.5 p+.5
10.r5-7 p4.5
11.k5+1(hoa)

// fen on move 11: 5k2c/9/3P5/9/5C3/9/9/5p3/4K4/9 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Whitewolfvn
post Apr 1 2005, 09:49 AM
Post #3


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 1-April 05
Member No.: 6341.P++1 K6.5 2.C+.5 K5.6 3.C2.4 R6.5 4.R1+9 C2.9 5.R2+9 K6+1 6.P+.5 R5-1
7.R2-1 K6-1 8.C5.4 P5.6 9.R2.5 P4.5 10.R5-7 P+.5 11.K5+1
Hoa

// fen on move 11: 5k2c/9/3P5/9/5C3/9/9/5p3/4K4/9 w - - - 1
// movefirst for this fen: blue
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bomgiangho
post Apr 1 2005, 01:45 PM
Post #4


Member
**

Group: Members
Posts: 34
Joined: 4-March 05
Member No.: 513QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:34 PM)


Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!!


Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".

03-30-05
*


(1)P++1 K6.5 (2)C+.5 K5.6 (3)C2.4 R6.5 (4)R1+9 C2.9 (5)K6+1 K+.5 6 (6)P+.5 R5-1 (7)R2-1 K6-1 (8)C5.4 P5.6 (9)R2.5 P+.5 (10)R5-7 P4.5 (11)K5+1 C9+6 (HOA)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bomgiangho
post Apr 1 2005, 02:22 PM
Post #5


Member
**

Group: Members
Posts: 34
Joined: 4-March 05
Member No.: 513QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:34 PM)


Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!!


Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".

03-30-05
*

1.P++1 K6.5 2.C+.5 K5.6 3.C2.4 R6.5 4.R1+9 C2.9 5.R2+9 K6+1 6.P+.5 R5-1 7.R2-1 K6-1 8.C5.4 P5.6 9.R2.5 P4.5 10.R5-7 P+.5 11.K5+1 C9+6 (HOA)

VAY LA HOA CUOC SAU 11 NUOC DI : DAY GOI LA CHIEU " TU TINH TAI THIEN "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bomgiangho
post Apr 1 2005, 02:25 PM
Post #6


Member
**

Group: Members
Posts: 34
Joined: 4-March 05
Member No.: 513QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 02:34 PM)


Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!!


Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".

03-30-05
*

(1)P++1 K6.5 (2)C+.5 K5.6 (3)C2.4 R6.5 (4)R1+9 C2.9 (5)R2+9 K6+1 (6)P+.5 R5-1 (7)R2-1 K6-1 (8)C5.4 P5.6 (9)R2.5 P4.5 (10)R5-7 P+.5 (11)K5+1 C9+6 (HOA)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
quachcaca
post Apr 1 2005, 03:02 PM
Post #7


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 60
Joined: 10-March 05
Member No.: 546 

Yêu cầu OCXACU giải lại bài tuần 6 mỗ ko phục khi tại bươc 45 xanh ko đi K5.6 mà đi K5.4 thì OCXACU giải ra sao???

cool.gif cool.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
snowboarder
post Apr 1 2005, 05:19 PM
Post #8


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 1-April 05
Member No.: 637QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 07:34 AM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Ke0 Rh0 Ri0 Ch2 Ch5 Pd7 Pe7 Pd8 Pe8 kf9 cb9 rf7 pe2 pf1 pd1">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!!


Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".

03-30-05
*


CODE

long_code_here =
1. C-.4
R6.5
2. P5+1
K6.5
3. P++1
K5.4
4. C2.6
K4.5
5. R1+9
C2.9
6. R2+9
K5+1
7. P6.5
K5+1
8. R2.5
K5.4
9. R5-7
P6+1
10. K5.4
C9.6
11. K4.5
C6+6
12. R5+4
P4+1
13. K5+1
C6.5
14. C4.6
C5.4
15. R5.6
Red Won;
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lamtinh20
post Apr 3 2005, 05:51 AM
Post #9


Member
**

Group: Members
Posts: 38
Joined: 3-February 05
Member No.: 399QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 07:34 AM)


Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!!


Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".

03-30-05
*


DO DI TRUOC HOA CO
1.tot 5(truoc) tien 1
tuong 6 binh 5
2.phao 2(truoc) binh 5
tuong 5 binh 6
3.phao 2 binh 4
xe 6 binh 5
4.xe 1 tien 9
phao 2 binh 9
5.xe 2 tien 9
tuong 6 tien 1
6.tot 6(truoc) binh 5
xe 5 thoai 1
7.xe 2 thoai 1
tuong 6 thoai 1
8.phao 5 binh 4
tot 5 binh 6
9.xe 2 binh 5
phao 9 tien 8
10.xe 5 tien 1(nuoc nay hay nhat ban co)
tuong 6 tien 1
11.xe 5 thoai 3
tot 4 binh 5
12.tuong 5 binh 6
phao 2 tien 1
13.phao 4 thoai 4
tot 6 tien 1
14.xe 5 binh 4
tuong 6 binh 5
15.tot 6 tien 1
tuong 5 tien 1
16.xe 5 binh 1
tot 6 tien 1
17.xe 1 thoai 6
tot 6 binh 5
18.xe 1 binh 5
tot 5 tien 1
19.tuong 6 tien 1
tot 5 binh 6
HOA CO.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nang_Ha_Tay
post Apr 3 2005, 05:55 AM
Post #10


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 3-April 05
Member No.: 647QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 08:34 AM)


Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!!


Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".

03-30-05
*


VAN NA`Y HOA` !!!!

1 P++1 K6.5
2C+.5 K5.6
3 C2.4 R6.5
4R1+9 C2.9
5R2+9 K6+1
6 P+.5 R5-1
7 R2-1 K6-1
8 C5.4 P5.6
9 R2.5 C9.7
10 R5-2 P+.5
11 R5-5 P4.5
12 K5+1...... CA' HAI BEN KHONG CO`N KHA' NANG THANG DUOC NUA HOA` CUCGo to the top of the page
 
+Quote Post
frankc
post Apr 3 2005, 06:28 PM
Post #11


Newbie
*

Group: Members
Posts: 7
Joined: 8-March 05
Member No.: 534Red first

1. c -.4 (rear canon .4)
r6.5 *A
2. p5+1
k6.5 *B
3. r1+9
c2.9
4. c2.5
k5.6 *C
5. r2+9
k6+1
6. p+.5 (front pawn .5)
r5-1
7. r2-1
k6-1
8. c5.4
p5.6
9. r2.5
p+.5
10. r5-7
p4.5
11. k5+1
c9+6

Draw

Variations:

A.

1. c -.4 (rear canon .4)
p5.6
2. p5++1
k6.5
3. p5+1
k5.6
4. p5+1
k6+1
5. r1+8
mate! black lose.

Also if r6 move other place than r6.5, then
2. c2.4
p5.6
3. p5-.4
mate!
black lose.

B
2. p5+1
r5 -2
3. r1+9
k6+1
4. r1.5

black offense completely dissolve and red should win easily.

C
4. c2.5
r5.8
5. p6-.5 (check)
k5.6
6. c5.4
p5.6
7. p5.4
checkmate

black lose.


QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 07:34 AM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Ke0 Rh0 Ri0 Ch2 Ch5 Pd7 Pe7 Pd8 Pe8 kf9 cb9 rf7 pe2 pf1 pd1">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!!


Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".

03-30-05
*


Go to the top of the page
 
+Quote Post
frankc
post Apr 3 2005, 07:30 PM
Post #12


Newbie
*

Group: Members
Posts: 7
Joined: 8-March 05
Member No.: 534I submitted a reply earlier, but the format is incorrect and it is missing variation D. I am resubmitting the reply. Sorry for the trouble.

Red first

1. C-.4 (rear canon .4)
r6.5 *A
2. P5+1
k6.5 *B
3. R1+9
c2.9
4. C2.5
k5.6 *C
5. R2+9
k6+1
6. P+.5 (front pawn .5)
r5-1
7. R2-1
k6-1
8. C5.4
p5.6
9. R2.5
p+.5 *D
10. R5-7
p4.5
11. K5+1
c7+6

Draw

Variations:

A.

1. c -.4 (rear canon .4)
p5.6
2. P5++1
k6.5
3. P5+1
k5.6
4. P5+1
k6+1
5. R1+8
mate! black lose.

Also if r6 move other place than r6.5, then
2. c2.4
p5.6
3. p5-.4
mate!
black lose.

B
2. P5+1
r5 -2
3. R1+9
k6+1
4. R1.5

black offense completely dissolve and red should win easily.

C
4. C2.5
r5.8
5. P6-.5 (check)
k5.6
6. C5.4
p5.6
7. P5.4
checkmate

black lose.


D
9. R2.5
c9+8
10. R5+1
k6+1
11. r5-3
P4.5
12. K5.6
c9+1
13. R5.4
k6.5
14 P6+1
k5+1
15 R4.5
k5.6
16 C4-4
p6+1
17 R5.4
k6.5
18 R4.1
p6+1
19 R1-6
p6.5
20 R1.5
p5+1
21 K6+1

Draw
This variation is more complicated for black. So it seems to be a less desirable choice for black.

[quote=mayngusac,Jan 29 2005, 07:34 AM]
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Ke0 Rh0 Ri0 Ch2 Ch5 Pd7 Pe7 Pd8 Pe8 kf9 cb9 rf7 pe2 pf1 pd1">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton" value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please preview your post to check make sure your post is correct. Once you click Add Reply you will not see your post. Good Luck to all!!!!


Luu ý:
Sau khi các b?n tr? l?i bài dáp này, cái câu dáp c?a b?n s? du?c ?n hình (b?n và t?t c? nh?ng b?n khác s? không th?y câu dáp c?a b?n) cho d?n ngày cu?i c?a cu?c thi này chúng tôi s? don t?a d? này l?i và s? m? ra cho t?t c? m?i ngu?i cung th?y. B?n nào tr? l?i dúng tru?c tiên nh?t s? d?t du?c gi?i. Vì v?y các b?n ph?i xem l?i cho th?t k? tru?c khi nhân chu?t vào "Add Reply".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
A800
post Apr 5 2005, 12:52 AM
Post #13


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 3-April 05
Member No.: 6491: C-.4
R6.5
2: P5+1
K6.5
3: P++1
K5.4
4: C2.6
K4.5
5: R1+9
C2.9
6: R2+9
K5+1
7: P6.5
K5+1
8: R2.5
k5.4
9: R5-7
P6+1
10:K5.4
C9.6
11:K4.5
C6+6
12:R5+4
P4+1
13:K5.6
C6.4
14:K6.5
C4.5
15:R5-3
K4-1
16:C4.6

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Sasuke
post Apr 5 2005, 01:45 PM
Post #14


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 5-April 05
Member No.: 6681. P++1
K6.5
2. C+.5
K5.6
3. C2.4
R6.5
4. R1+9
C2.9
5. R2+9
K6+1
6. P+.5
R5-1
7. R2-1
K6-1
8. C5.4
P5.6
9. R2.5
P4.5
10. R5-7
P+.5
11. K5+1
C9+6

The game ends in draw. Other slight variations will still force Red to exchange the pawn and ends in draw.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
datinhboy
post Apr 5 2005, 07:52 PM
Post #15


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 4-April 05
Member No.: 660start 1 p+.4 R6-1 2 C+.4 R6+3 3 C2.4 R6.7 4 R1+9 R7-4 5 R1.3 C2.7 6 P5.4 P5.6 7 R2+1 P+.5 8 R2.5 P4.5 9 K5+1 P6+1 10 K5+1 C7+4 11 P+.5 C7.5 12 P4+1 day la so de gia ban co nay ok... biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bachvan
post Apr 5 2005, 11:43 PM
Post #16


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 5-April 05
Member No.: 673I have beaten the computer weekly puzzle contest.
Please give me the blue nick.

Thanks!
bachvan
Go to the top of the page
 
+Quote Post
binh_phap
post Apr 8 2005, 10:16 AM
Post #17


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 8-April 05
Member No.: 6841.P++1 K6.5 2.C+.5 K5.6 3.C2.4 R6.5 4.R1+9 C2.9 5.R2+9 K6+1 6.P+.5 R5-1 7.R2-1 K6-1 8.C5.4 P5.6 9.R2.5 C9.7 10.R5-2 P+.5 11.R5-5 P4.5 12.K5+1 C7+6 13.C4-2 C7-1 DRAW
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NguyenDDung
post Apr 9 2005, 08:00 AM
Post #18


Newbie
*

Group: Members
Posts: 14
Joined: 16-December 04
Member No.: 1421. P++1 K6.5 2. C+.5 K5.6 3. R1+9 C2.9 4. C2.4 R6.5 5. R2+9 K6+1 6. P+.5 R5-1 7. R2-1 K6-1 8. C5.4 P5.6 9. R2.5 P+.5 10.R5-7 P4.5 11.K5+1 C9+5 12.P6.5 P9.5
Go to the top of the page
 
+Quote Post
baongoc_82
post Apr 9 2005, 01:25 PM
Post #19


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 9-April 05
Member No.: 6891.P++1 K6.5 2.C+.5 K5.6 3.C2.4 R6.5 4.R1+9 C2.9 5.R2+9 K6+1 6.R2-1 K6-1 hoa`
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NGUOIVODANH_
post Apr 11 2005, 09:21 AM
Post #20


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 18-December 04
Member No.: 1601. P++1 K6.5
2. C+.5 K5.6
3. C2.4 R6.5
4. R1+9 C2.9
5. R2+9 K6+1
6. P+.5 R5-1
7. R2-1 K6-1
8. C5.4 P5.6
9. R2.5 P4.5
10. R5-7 P+.5
11. K5+1 C9+6

Hòa cờ
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Pages V   1 2 >
Closed TopicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 - Lo-Fi Version Time is now: 11th August 2020 - 06:38 AM