IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

16 Pages V  < 1 2 3 4 > »   
Closed TopicStart new topic
> Puzzle Contest Week 9!, Giải Cờ Thế Tuần 9!
redforeus
post Jun 20 2005, 10:09 AM
Post #21


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 19-June 05
Member No.: 1,108

// fen on move 0: 2eak4/4a4/4e4/4p4/C1p2PHRR/9/6p2/r8/3pp4/5K3 b - - - 1
// movefirst for this fen: redstart
1) R2+4,E5-7. 2) R2.3,A5-6. 3)H3+4,K5+1. 4)H4-6,K5.4. 5)R1+3,A4+5. 6)H6+8,K4+1. 7) H8-7,K4.5. 8) R3-2,A5+6. 9) R3.4,K5.6. 10) P4+1,K6.5. 11)P4.5 RED WON
Go to the top of the page
 
+Quote Post
danhtumlum
post Jun 21 2005, 11:39 PM
Post #22


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 21-June 05
Member No.: 1,123// fen on move 68: 2e6/1H2P4/3k5/9/9/9/9/4K4/2p6/9 b - - - 1 // movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hollandking
post Jun 22 2005, 02:22 PM
Post #23


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 22-June 05
Member No.: 1,126R1+4 E5-7 2. R1.3 A5-6 3. H3+4 K5+1 4. H4-6 K5.4 5. R2+3 A4+5 6. H6+8 K4-1 7. R3.4 A5-6 8. R2.6 K4.5 9. C9+4 R1-7 10. H8+9 A6+5 11. P4.3 P7.6 12. H9-7 K5.6 13. R6-4 P+.6 14. K4.5 P+.5 15. K5.4 P+.6 16. K4.5 P4.5 17. K5.6 K6+1 18. R6.4 A5+6 19. R4-1 P3+1 20. P3+1 P3.4 21. P3+1 K6.5 22. P3.4 K5.4 23. P4.5 P6+1 24. R4-3 K4-1 25. P5+1 P4+1 26. R4+9 Red won ">
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hiephoa30
post Jun 23 2005, 02:28 AM
Post #24


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 23-June 05
Member No.: 1,131

// fen on move 11: 9/9/1H1k1R3/4p4/C1p2P3/9/6p2/r8/3pp4/5K3 b - - - 1
// movefirst for this fen: redmore moves
// fen on move 20: 5k3/2H1RP3/9/9/9/9/2p6/9/9/4K1p2 b - - - 1
// movefirst for this fen: redGo to the top of the page
 
+Quote Post
thangbom
post Jun 24 2005, 07:54 AM
Post #25


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 17-May 05
Member No.: 89101. Ván chính:


// fen on move 19: 4k4/4a4/4e4/4p4/5P3/2H6/3p5/4K4/3p2p2/9 w - - - 1
// movefirst for this fen: red

Hòa cờ.
02. Từ nước thứ 10 hậu có thể đi:


// fen on move 19: 2e1ka3/9/9/9/5P3/3H5/4p4/6p2/3p1K3/9 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue

cũng hòa.

03. Từ nước thứ 5 nếu Đỏ đi:


// fen on move 6: 2ek1a3/4R4/9/3Hp4/C1p2P1R1/9/6p2/r8/3pp4/5K3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red

Đỏ hết đường

04. Cũng có thể:


// fen on move 14: 3k5/5P3/3H5/4p4/C1p6/9/6p2/r8/3pp4/5K3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red

Đỏ cũng bí đường ăn trộm . rolleyes.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vodanhkhach
post Jun 27 2005, 04:23 AM
Post #26


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 20-June 05
Member No.: 1,114

// fen on move 34: 2ek5/4P4/2H6/4p4/2p6/9/9/5K3/3p5/9 b - - - 1
// movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jennyeh
post Jun 27 2005, 05:59 AM
Post #27


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 1-May 05
Member No.: 789

// fen on move 16: 2e1k4/4a4/9/9/5P3/5H3/9/2p4p1/3p1K3/9 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
quachcaca
post Jun 28 2005, 01:16 AM
Post #28


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 60
Joined: 10-March 05
Member No.: 546

// fen on move 0: 2eak4/4a4/4e4/4p4/C1p2PHRR/9/6p2/r8/3pp4/5K3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


// fen on move 0: 2eak4/4a4/4e4/4p4/C1p2PHRR/9/6p2/r8/3pp4/5K3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red// fen on move 0: 2eak4/4a4/4e4/4p4/C1p2PHRR/9/6p2/r8/3pp4/5K3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Trung cuoc Red win.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cuncon1991
post Jun 28 2005, 09:06 AM
Post #29


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 15-June 05
Member No.: 1,077

// fen on move 39: 4P4/2H3R2/3k5/9/9/9/9/9/9/5K3 b - - - 1
// movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yuki
post Jun 30 2005, 12:58 PM
Post #30


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 8-April 05
Member No.: 687// fen on move 29: 2e1kR3/9/9/3H5/6P2/9/9/5K3/9/9 b - - - 1 // movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
insanekid
post Jul 1 2005, 04:19 PM
Post #31


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 1-July 05
Member No.: 1,173I wasn't able to solve it using Level 9. IT seems it is impossible to do it. I tried all possible ways. It seems it is impossible for the RED to Win. sad.gif

However I was able to solve it using upto Level 8 only. smile.gif I've also finished it only using levels 6 & 7.

But here is my solution on the highest level.

Level 8

1. R1+4 E5-7 2. R1.3 A5-6 3. H3+4 K5+1 4. H4-6 K5.4 5. R2+3 A4+5 6. H6+8 k4-1
7. R3.4 A5-6 8. R2.6 K4.5 9. C9+4 R1-7 10. H8+9 K5.6 11. R6-5 P4+1 12. R6-5 P4+1 13. R6.5 P++1 14. R6.5 P++1 15. K4.5 P5+1 16. H9-8 E3+1 17. H8-6 A5-4
18. P4+1 E1-3 19. K5+1 P5+1 20. H6-5 K6.5 21. P4+1 P7+1 22. K5.6 A4+5 23. H5+6 A5+4 24. H6-5 A4-5 25. H5+7 E3+5 26. H7+8 A5+4 27. H8-6 P7.6 28. H-64 E5-3
29. K6+1 P6.5 30. H4+3 P5.6 31. H3-5 E3+5 32. H5+3 E5-3 33. H3-5 E3+5 34. H5-6 E5-3 35. H6+7 P6.5 36. H7+8 A4-5 37. K6.5 E3+5 38. H8-7 P5.6 39. H7+5 A5+4
40. K5.6 P6.5 41. H5-3 P5.6 42. H3-5 A4-5 43. H5+7 A5+4 44. H7-5 A4-5 45. K6.5 A5-6 46. K5.6 P6.5 47. H5+6 K5.4 48. K6.5 K4+1 49. H6-4 P5.4 50. H4-6 P4.3 51. H6+7 P3.4 52. H7-5 K4+1 53. H5-7 K4-1 54. H7+8 K4+1 55. H8-7 K4-1 56. H7+5 K4+1 57. H5+3K4-1 58. H3+4 K4+1 59. H4-2 K4-1 60. H2-4 K4+1 61. H4-5 K4.5
62. K5.4 P4.5 63. H5+7 K5.4 64. H7-5 K4-1 65. K4.5 P5.4 66. H5+7 K4-1 67. P4.5 P4.3 68. H7+8 RED WON

smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tvvb
post Jul 3 2005, 03:59 AM
Post #32


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 3-July 05
Member No.: 1,177

// fen on move 54: 9/1H2P4/3k5/9/9/9/9/4K4/3pp4/9 b - - - 1
// movefirst for this fen: red


or ==========================================// fen on move 39: 3k5/4P4/2Hae4/9/9/9/9/9/6p2/3K5 b - - - 1
// movefirst for this fen: red


or ========================================// fen on move 44: 2ek5/4P4/2H6/9/9/9/9/4K4/4pp3/9 b - - - 1
// movefirst for this fen: red


or ========================================// fen on move 50: 3k5/1H2P4/4e4/9/9/9/9/4K4/3p1p3/9 b - - - 1
// movefirst for this fen: red


============================================

Go to the top of the page
 
+Quote Post
quanthuy
post Jul 6 2005, 04:12 AM
Post #33


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 6-July 05
Member No.: 1,196

// fen on move 45: 5k3/4P4/9/9/2H6/9/9/9/4K4/9 b - - - 1
// movefirst for this fen: redGo to the top of the page
 
+Quote Post
fieryrage239
post Jul 6 2005, 05:45 PM
Post #34


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 2-May 05
Member No.: 793

// fen on move 6: 2ea1aR2/2H1k3R/9/4p4/C1p2P3/9/6p2/r8/3pp4/5K3 b - - - 1
// movefirst for this fen: redGo to the top of the page
 
+Quote Post
con_giun
post Jul 7 2005, 03:15 PM
Post #35


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 7-July 05
Member No.: 1,202bien 1 // fen on move 15: 2e1R4/2H2k3/5P3/4p4/2p6/9/9/9/3pp1p2/5K3 b - - - 1 // movefirst for this fen: red bien 2 // fen on move 13: 5a3/9/3k1R3/4H4/4CP3/9/6p2/r8/3pp4/5K3 b - - - 1 // movefirst for this fen: red bien 3 // fen on move 13: 2e1Rk3/9/9/4H4/4CP3/9/6p2/r8/3pp4/5K3 b - - - 1 // movefirst for this fen: red bien 4 // fen on move 10: 3a2R2/9/1H1k1R3/4p4/C1p2P3/9/6p2/r8/3pp4/5K3 b - - - 1 // movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
quachcaca
post Jul 8 2005, 09:24 AM
Post #36


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 60
Joined: 10-March 05
Member No.: 546Nếu lấy bước thứ 17 ở dưới làm mốc thì cách giải hao hao giống cờ thế tuần 6 và giải kiểu gì đỏ cũng thắng, sau đây là một số cách giải:// fen on move 42: 5H3/3R5/3k5/5P3/2p1p4/9/9/5p3/3pp4/5K3 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue

-------------------------------


// fen on move 20: 2e6/5k3/9/4p4/6P2/2H6/5p3/3R5/3pp4/5K3 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue

-----------------------------------


// fen on move 22: 2e6/9/5kH2/9/2p1p1P2/9/5p3/1R7/3pp4/5K3 b - - - 1
// movefirst for this fen: red

---------------------------------------


// fen on move 35: 9/9/2R1k1H2/5P3/2p1p4/9/9/5p3/3pp4/5K3 b - - - 1
// movefirst for this fen: red


Nếu tại bước thứ 14 xanh không đi vậy ta có cách giải dưới
-----------------------------------------


// fen on move 20: 2e6/2H1k4/9/4p4/2p3P2/9/5R3/9/4pp3/3K5 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Minh_tri
post Jul 9 2005, 10:13 AM
Post #37


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 26-June 05
Member No.: 1,154QUOTE(mayngusac @ May 2 2005, 02:35 PM)
Xin các bạn nhấn chuột vào đây để biết cách giải đáp: Hướng dẫn cách Giải Đáp Ván Cờ Thế Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please  preview your post to check make sure your post is correct.  Once you click Add Reply you will not see your post.  Good Luck to all!!!! Lưu ý: Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu  đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy.  Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải.  Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".
*
// fen on move 31: 5k3/2R6/5P3/1H7/9/9/9/9/4K4/9 b - - - 1 // movefirst for this fen: red
Go to the top of the page
 
+Quote Post
comox
post Jul 10 2005, 07:16 AM
Post #38


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 10-July 05
Member No.: 1,222

// fen on move 10: C1H1ka3/3R5/e8/4p4/2p2P3/9/6p2/r8/3pp4/5K3 b - - - 1
// movefirst for this fen: red

Go to the top of the page
 
+Quote Post
comox
post Jul 10 2005, 07:33 AM
Post #39


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 10-July 05
Member No.: 1,222

// fen on move 14: 2e2a3/2H1k4/9/4p4/2p2P3/9/9/9/4RK3/6p2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blueGo to the top of the page
 
+Quote Post
magic_killer
post Jul 10 2005, 12:43 PM
Post #40


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 62
Joined: 1-July 05
From: /
Member No.: 1,172Start
1. R1+4
E5-7
2. R1.3
A5-6
3. H3+4
K5+1
4. H4-6
K5.4
5. H6+8
K4.5
6. R2+3
K5-1
7. R3.4
K5.6
8. H8+6
A4+5
9.


--------------------
little_duck's friend,

little__duck
Go to the top of the page
 
+Quote Post

16 Pages V  < 1 2 3 4 > » 
Closed TopicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 - Lo-Fi Version Time is now: 14th August 2020 - 08:47 PM