IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

> Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6, Do di tien thang thua hay hoa?
mayngusac
post Jan 29 2005, 07:30 AM
Post #1


Member
**

Group: Special Member
Posts: 25
Joined: 20-November 04
Member No.: 30Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please preview your post to check make sure your post is correct. Once you click Add Reply you will not see your post. Good Luck to all!!!!

Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy. Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải. Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
5 Pages V   1 2 3 > »   
Start new topic
Replies (1 - 19)
TD430CLK
post Feb 6 2005, 10:36 PM
Post #2


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 6-February 05
Member No.: 4101. H8+6
2. R3+2
3. H6-5
4. R3-1
5. R3-1
6. R3-5
7. R5+2
8. H5-3
9. H3+2
10. R5-3
11. R5+2
12. H2-3
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vu65
post Feb 18 2005, 06:30 PM
Post #3


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 18-February 05
Member No.: 439QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 07:30 AM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


Co hoa.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vvau
post Feb 20 2005, 06:31 AM
Post #4


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 20-February 05
Member No.: 447QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 03:30 AM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


Go to the top of the page
 
+Quote Post
vothuongtim
post Feb 20 2005, 02:49 PM
Post #5


Newbie
*

Group: Members
Posts: 6
Joined: 25-December 04
Member No.: 226Em giai thu nha

1 H8+6
A6 - 5
2 R3+2
K6+1
3 H6 - 5
E3+5
4 R3- 1
K6+1
5 R3-1
K6-1
6 R3.5
A5+4
7 R5+2
K6+1
8 H5-3
K6-1
9 H3+2
K6+1
10 R5-3
A4-5
11 R5+2
H3-4
12 H2-3
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vothuongtim
post Feb 20 2005, 02:59 PM
Post #6


Newbie
*

Group: Members
Posts: 6
Joined: 25-December 04
Member No.: 226Do? Win qua' phai ko biggrin.gif hiihhihihiiiiiiiiiiiiiii
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zippo
post Feb 20 2005, 07:07 PM
Post #7


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 20-February 05
Member No.: 449Toi nhgi la` van co nay` hoa` nhu sau:
1. R3+2 K6+1
2. R3-1 K6-1
3. H8+6 A6-5
4. H6-5 K6.5
5. R3+1 A5-6
6. H5+3 K5.4
7. R3.4 K4+1
8. R4-3 K4-1
9. R4.6 K4.5
10. R6.4 K5.4
11. R4+3 K4+1
12. R4-3 K4-1
13. R4.6 K4.5
14. R4.6 K5.4
15. R4+3 K4+1
16. R4-3 K4-1

QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 12:30 AM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>
*


Go to the top of the page
 
+Quote Post
meobatchuot
post Feb 21 2005, 08:11 AM
Post #8


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 21-February 05
Member No.: 4561.H8+6 A6-5
2.R3+2 K6+1
3.H6-5 E3+5
4.R3-1 K6+1
5.R3-1 K6-1
6.R3.5 A5+4
7.R5+2 K6+1
8.H5-3 K6-1
9.H3+2 K6+1
10.R5-3 A4-5
11.R5+2 H3-4
12.H2-3
RED WON
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kydao112222
post Feb 21 2005, 10:54 AM
Post #9


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 21-February 05
Member No.: 458biggrin.gif di truoc thang,lam sao lay giai day?tui giai ra roi do...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hvtc_k42
post Feb 22 2005, 04:09 AM
Post #10


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 69
Joined: 19-December 04
Member No.: 176lan dau giai dc co the biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
doccocaubai
post Feb 22 2005, 05:53 PM
Post #11


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 21-February 05
Member No.: 460QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 03:30 PM)


*co hoa oi neu chieu ma hoai luat cho phep
(1) H8+6 A6-5 (2) R3+2 K6+1 (3) R3-1 K6-1 (4) R3.5 H8-7 (5) R5.1 K6.5 (6) H6-4 K5.6 (7) H4+2 K6.5 (8) H2-4 K5.6 (9) H4+6 K6.5 (10) H6-4 K5.6
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bo_quyen
post Feb 23 2005, 02:22 AM
Post #12


Newbie
*

Group: Members
Posts: 18
Joined: 3-January 05
Member No.: 2701.h8+6 a6-5
2.r3+2 k6+1
3.h6-5 e3+5
4.r3-1 k6+1
5.r3-1 k6-1
6.r3.5 e1+3
7.r5.3 e3-5
8.r3.5 a5+4
9.r5+2 k6+1
10.h5-3 k6-1
11.h3+2 k6+1
12.r5-4 c1-4
13.h2+3 c1.7
14.r5.4 k6.5
15.r4.3 a4-5
16.r3+3 k5.4
17.h3-5 k4-1
18.h5-6 k4+1
19.h6+8 k4.5
20.h8+7 k5.6
21.r3-1 k6-1
22.r3-1 k6+1
23.h7-6 k6.5
24.h6+5 k5-1
25.r3.5 k5.4
26.h5-4 k4+1
27.r5+2 r1-2
28.h4+5 r1-4
29.h5-3 r1+3
30.h3+5 r1-3
31.h5-7 r1+3
(hoa)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lao_ton
post Feb 23 2005, 03:30 PM
Post #13


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 23-February 05
Member No.: 465Do tien thang win
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lao_ton
post Feb 24 2005, 09:36 PM
Post #14


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 23-February 05
Member No.: 465Xe tien thang win
1.R3+2
K6+1
2.R3-1
K6-1
3.H8+6
A6-5
4.R3+1
K6+1
5.H6-5
E3+5
6.R3-1
K6+1
7.R3-1
K6-1
8.R3.5
A5+4
9.R5+2
K6+1
10.H5-3
K6-1
11.H3+2
K6+1
12.R5-3
A4-5
13.H2+3
K6-1
14.R5.4
A5+6
15.R4+1
red win wink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tsunami2612
post Feb 25 2005, 02:32 AM
Post #15


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 25-February 05
Member No.: 473Đỏ đi trước, theo tôi thì ván cờ này hòa
R3+2 ,K6+1
R3-1 , K6-1
H8+6 , A6-5
H6-5 , K6.5
R3+1 , A5-6
H5+3 , K5.4
R3.4 , K4+1
H3-5 , K4+1
R4-2 , E3+5
R4+2, E3-5
...............

Đến đây đỏ nhất cách nhất chiếu nên hòa
Go to the top of the page
 
+Quote Post
congarung
post Feb 26 2005, 08:43 AM
Post #16


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 23-February 05
Member No.: 464Theo tôi thì ván cờ này cờ xanh thắng
Go to the top of the page
 
+Quote Post
congarung
post Feb 26 2005, 09:07 AM
Post #17


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 23-February 05
Member No.: 464QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 03:30 PM)
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer"  archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Kd0 Hb7 Rg7 kf9 ec9 af7 ea7 pi6 pg5 pe5 pb4 ca4 pd3 rb3 ra3 ci1 hh1 hc0">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton"  value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet> 1.R3+2 K6+1 2.H8+6 A6-5 4.R3-1 K6+1 5.R3-1 K6-1 6.R3.5

* ĐẾN ĐÂY NẾU CỜ XANH ĐI

A5+4

THÌ CỜ XANH THUA

7.R5+2 K6+1 8.H5-3 K6-1 9.H3+2 K6+1 10.R5-3 A4-5 11.H2+3 K6-1 12.R5.4 A5+6 13.R4+1 ( RED WON )

* CÒN NẾU CỜ XANH ĐI

E1-3

THÌ CỜ XANH THẮNG

7.R5.2 E3+5 8.R2.5 A5+4 9.R5+2 K6+1 10.H5-3 K6-1 11.H3+2 K6+1 12.R5-3 C1-4 13.H2+3 C1.7 14.R5.4 K6.5 15.R4.3 A4-5 16.R3+2 A5-6 17.R3-1 K5-1 18.R3-2 R1-4 19.R3.5 R1.5 20.R5+2 K5+1

NÓI CHUNG LÀ CÒN NHIỀU CÁCH ĐÁNH NHƯNG NẾU CỜ XANH CẨN THẬN THÌ CỜ XANH SẺ THẮNG


*


Go to the top of the page
 
+Quote Post
congarung
post Feb 26 2005, 09:08 AM
Post #18


Newbie
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 23-February 05
Member No.: 464QUOTE(mayngusac @ Jan 29 2005, 03:30 PM)
1.R3+2 K6+1 2.H8+6 A6-5 4.R3-1 K6+1 5.R3-1 K6-1 6.R3.5 * ĐẾN ĐÂY NẾU CỜ XANH ĐI A5+4 THÌ CỜ XANH THUA 7.R5+2 K6+1 8.H5-3 K6-1 9.H3+2 K6+1 10.R5-3 A4-5 11.H2+3 K6-1 12.R5.4 A5+6 13.R4+1 ( RED WON ) * CÒN NẾU CỜ XANH ĐI E1-3 THÌ CỜ XANH THẮNG 7.R5.2 E3+5 8.R2.5 A5+4 9.R5+2 K6+1 10.H5-3 K6-1 11.H3+2 K6+1 12.R5-3 C1-4 13.H2+3 C1.7 14.R5.4 K6.5 15.R4.3 A4-5 16.R3+2 A5-6 17.R3-1 K5-1 18.R3-2 R1-4 19.R3.5 R1.5 20.R5+2 K5+1 NÓI CHUNG LÀ CÒN NHIỀU CÁCH ĐÁNH NHƯNG NẾU CỜ XANH CẨN THẬN THÌ CỜ XANH SẺ THẮNG
*
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xe_phao_tot
post Feb 26 2005, 09:20 AM
Post #19


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 25-February 05
Member No.: 4771. R3+2
K6+1
2. R3-1
K6-1
3. H8+6
A6-5
4. R3+1
K6+1
5. H6-5
E3+5
6. R3-1
K6+1
7. R3-1
K6-1
8. R3.5
A5+4
9. R5+2
K6+1
10. H5-3
K6-1
11. H3+2
K6+1
12. R5-3
A4-5
13. H2+3
K6-1
14. R5.4
A5+6
15. R4+1

Red win

Do? tha('ng
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xe_phao_tot
post Feb 26 2005, 12:56 PM
Post #20


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 25-February 05
Member No.: 4771. R3+2
K6+1
2. R3-1
K6-1
3. H8+6
A6-5
4. R3+1
K6+1
5. H6-5
E3+5
6. R3-1
K6+1
7. R3-1
K6-1
8. R3.5
E1-3
9. R5.2
A5-4
10. R2.5
A5-4
11. R5+2
K6+1
12 H5-3
K6-1
13. H3+2
K6+1
14. R5.6
K6.5
15. R6.5
K5.4
16. R5-1
C1-2
17. H2-4
C1.5
18. R5-2
R1-3
19. R5.9
K4-1
20. R9.6

Red win
do? tha'ng
Go to the top of the page
 
+Quote Post

5 Pages V   1 2 3 > » 
Closed TopicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 - Lo-Fi Version Time is now: 5th July 2020 - 08:10 AM