IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

> Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6, Do di tien thang thua hay hoa?
mayngusac
post Jan 29 2005, 07:30 AM
Post #1


Member
**

Group: Special Member
Posts: 25
Joined: 20-November 04
Member No.: 30Note: After you reply this post your answer, it will be invisible until the end of the Weekly Forums Contest we will close the topic, set it visible and declare the winner. Who ever solve to puzzle first will be the winner. Please preview your post to check make sure your post is correct. Once you click Add Reply you will not see your post. Good Luck to all!!!!

Lưu ý:
Sau khi các bạn trả lời bài đáp này, cái câu đáp của bạn sẽ được ẩn hình (bạn và tất cả những bạn khác sẽ không thấy câu đáp của bạn) cho đến ngày cuối của cuộc thi này chúng tôi sẽ đon từa đề này lại và sẽ mỡ ra cho tất cả mọi người cung thấy. Bạn nào trả lời đúng trước tiên nhất sẽ đạt được giải. Vì vậy các bạn phải xem lại cho thật kỷ trước khi nhân chuột vào "Add Reply".
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posts in this topic
mayngusac   Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6   Jan 29 2005, 07:30 AM
TD430CLK   1. H8+6 2. R3+2 3. H6-5 4. R3-1 5. R3-1 6. R3-5 7....   Feb 6 2005, 10:36 PM
vu65   Co hoa.   Feb 18 2005, 06:30 PM
vvau   RE: Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6   Feb 20 2005, 06:31 AM
vothuongtim   Em giai thu nha 1 H8+6 A6 - 5 2 R3+2 K6+1...   Feb 20 2005, 02:49 PM
vothuongtim   Do? Win qua' phai ko :D hiihhihihiiiiiiiiiiiiiii   Feb 20 2005, 02:59 PM
zippo   Toi nhgi la` van co nay` hoa` nhu sau: 1. R3+2 ...   Feb 20 2005, 07:07 PM
meobatchuot   1.H8+6 A6-5 2.R3+2 K6+1 3.H6-5 E3+5 4.R3-1 K6+1 5...   Feb 21 2005, 08:11 AM
kydao112222   :D di truoc thang,lam sao lay giai day?tui giai ra...   Feb 21 2005, 10:54 AM
hvtc_k42   lan dau giai dc co the :D   Feb 22 2005, 04:09 AM
doccocaubai   co hoa oi neu chieu ma hoai luat cho phep (1) H...   Feb 22 2005, 05:53 PM
bo_quyen   1.h8+6 a6-5 2.r3+2 k6+1 3.h6-5 e3+5 4.r3-1 ...   Feb 23 2005, 02:22 AM
Lao_ton   Do tien thang win   Feb 23 2005, 03:30 PM
Lao_ton   Xe tien thang win 1.R3+2 K6+1 2.R3-1 K6-1 3....   Feb 24 2005, 09:36 PM
Tsunami2612   Đỏ đi trước, theo tôi thì ván cờ này ...   Feb 25 2005, 02:32 AM
congarung   Theo tôi thì ván cờ này cờ xanh thắng   Feb 26 2005, 08:43 AM
congarung   RE: Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6   Feb 26 2005, 09:07 AM
congarung   RE: Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6   Feb 26 2005, 09:08 AM
xe_phao_tot   1. R3+2 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6...   Feb 26 2005, 09:20 AM
xe_phao_tot   1. R3+2 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 ...   Feb 26 2005, 12:56 PM
ghiop   yes..problem solved. :lol:   Feb 26 2005, 04:11 PM
ghiop   Just to make sure, here are the answers: #1 Sta...   Feb 26 2005, 07:19 PM
Tsunami2612   Theo mình ván cờ này đỏ đi trước hòa:...   Feb 27 2005, 03:18 PM
journey   what is the question?   Feb 28 2005, 03:54 AM
bigoccean   :)   Feb 28 2005, 01:22 PM
bluebabie44   Red Wins 1. H8 +6 A6-5 2. R3+2 K6+1 3. H6-5...   Feb 28 2005, 07:26 PM
drymit   H8+6 A6-5 , R3+2 K6+1 , H6-5 E3+5 , R3-1 K6+1...   Mar 3 2005, 04:38 AM
drymit   H8+6 A6-5 , R3+2 K6+1 , H6-5 E3+5 , R3-1 K6...   Mar 3 2005, 04:40 AM
drymit   RE: Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6   Mar 3 2005, 04:40 AM
hvtc_k42   RE: Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6   Mar 4 2005, 06:18 AM
hvtc_k42   draw   Mar 4 2005, 06:35 AM
SAIG0N   RE: Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6   Mar 5 2005, 02:03 AM
ndp1260   1. R3+2 K6+1 2. H8+6 A6-5 3. R3-1 K6-1 4. H6-5 K6...   Mar 5 2005, 02:42 AM
newguy48375   :( co Hue.   Mar 8 2005, 11:43 PM
vuhaobg   hoa ne 1.R3+2 K6+1 2.R3-1 K6-1 3.H8+6 A6-5 4.R3...   Mar 9 2005, 12:42 PM
kyma_votinh   1. h8+1 a6-5 2. r3+2 k6+1 3. h6-5 e3+5 4. r3...   Mar 12 2005, 07:40 AM
songvedem   1.R3+2 K6+1 2.R3-1 K6-1 3.H8+6 A6-5 4.R3+1 K...   Mar 12 2005, 09:17 PM
quachcaca   RE: Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6   Mar 14 2005, 02:44 AM
waterman04   RE: Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6   Mar 14 2005, 03:06 AM
quachcaca   RE: Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6   Mar 14 2005, 08:01 AM
quachcaca   RE: Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6   Mar 14 2005, 08:15 AM
quachcaca   <p>Lời giải cuối cùng cho ván này l...   Mar 14 2005, 08:59 AM
quachcaca   <applet codeBase="http://www.clubxiangqi.c...   Mar 14 2005, 11:52 AM
loveyou19761981   Do Thang ! Red Win ! Tra Loi ! Repl...   Mar 14 2005, 01:14 PM
quachcaca   RE: Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6   Mar 15 2005, 06:32 AM
NamCucKyThu   h8+6 a6-5 r3+2 k61 h6-5 e3+5 r3-1 k6...   Mar 15 2005, 04:32 PM
ngu_hon_bo   1. R3+2 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. R3+1 K6...   Mar 16 2005, 02:50 AM
ngu_hon_bo   1. R3+2 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. R3+1 K6...   Mar 16 2005, 02:53 AM
ngu_hon_bo   1. R3+2 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. R3+1 K6...   Mar 16 2005, 03:00 AM
ngu_hon_bo   1. R3+2 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. R3+1 K6...   Mar 16 2005, 03:31 AM
quachcaca   RE: Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6   Mar 16 2005, 06:15 AM
nqhuy   RE: Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6   Mar 17 2005, 05:48 AM
nhimthui04   R3+2 K6+1 R3-1 K6-1 H8+6 A6-5 R3+1 K6+1 H6-5 E3+5 ...   Mar 18 2005, 08:42 AM
theheat   1.H8+6 A6-5 2.R3+2 K6+13.H6-5 E3+5 4.R3.1 K6+1 5.R...   Mar 19 2005, 08:39 AM
quachcaca   RE: Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6   Mar 19 2005, 01:28 PM
bomgiangho   1.R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3.H8+6 A6-5 4.H6-5 K5.6 ...   Mar 22 2005, 06:42 AM
bomgiangho   1.R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3.H8+6 A6-5 4.H6-5 K5.6 ...   Mar 22 2005, 06:45 AM
bomgiangho   1. R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. H6-5 K5....   Mar 22 2005, 07:25 AM
bomgiangho   1. R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. H6-5 K5....   Mar 22 2005, 07:26 AM
bomgiangho   1. R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. H6-5 K5....   Mar 22 2005, 07:28 AM
bomgiangho   1. R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. H6-5 K5....   Mar 22 2005, 07:29 AM
bomgiangho   1. R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. H6-5 K 6...   Mar 22 2005, 07:55 AM
bomgiangho   1. R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. H6-5 K ...   Mar 22 2005, 07:56 AM
bomgiangho   1. R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. H6-5 K 6...   Mar 22 2005, 07:56 AM
bomgiangho   1. R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. H6-5 K ...   Mar 22 2005, 07:58 AM
bomgiangho   1. R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. H6-5 K ...   Mar 22 2005, 08:00 AM
bomgiangho   1. R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. H6-5 K 6...   Mar 22 2005, 08:03 AM
bomgiangho   1. R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. H6-5 K 6...   Mar 22 2005, 08:31 AM
bomgiangho   1. R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. H6-5 K ...   Mar 22 2005, 08:32 AM
bomgiangho   1. R2+3 K6+1 2. R3-1 K6-1 3. H8+6 A6-5 4. H6-5 K...   Mar 22 2005, 08:33 AM
xnl   Hi, Red di tien Se thang! i solved put i don't...   Mar 23 2005, 05:14 PM
xnl   here is it the solution, RED WIN! thanks   Mar 23 2005, 05:37 PM
pdong   1. H8+6 A6-5 2. R7+3 K6+1 3. H6-5 E3+5...   Mar 24 2005, 04:02 AM
Quack   :) It's a draw game. Red car moves to 3-1, Blue ki...   Mar 25 2005, 07:44 AM
Quack   It's a draw!!! Red car moves 3 +/- 2, ...   Mar 25 2005, 02:45 PM
xnl   1. H8+6 A6-5 2. R3+2 K6+1 3. H6-5 E3+5 4. R3-1 K6+...   Mar 25 2005, 04:42 PM
tanthyhoang   :rolleyes: co the tuan 6 : red win   Mar 26 2005, 08:31 AM
bomgiangho   1.R3+2 K6+1 2.R3-1 K6-1 3.H8+6 A6-5 4.H6-5 K6.5 5...   Mar 26 2005, 12:47 PM
bomgiangho   1.R3+2 K6+1 2.R3-1 K6-1 3.H8+6 A6-5 4.H6-5 K6.5 5....   Mar 26 2005, 01:16 PM
dod101983   Default : Do di truoc thang ! R3+2,k6+1,r3-1,...   Mar 27 2005, 09:09 AM
dod101983   RE: Puzzle Contest Week 6: Giai co the tuan 6   Mar 27 2005, 09:10 AM
archangel   1.R3+2 k6+1 2.R3-1 k6-1 3.H8+6 a6-5(nếu a6.5 th...   Mar 28 2005, 07:41 AM
ocxacu   <applet codeBase="http://www.clubxiangqi.c...   Mar 31 2005, 03:32 AM


Closed TopicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 - Lo-Fi Version Time is now: 1st June 2020 - 01:49 PM