IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Ca^u` xin Chua', Xin du*ng` phat. anh
TramHuong
post Mar 27 2005, 10:32 PM
Post #1


Member
**

Group: Members
Posts: 50
Joined: 26-January 05
Member No.: 359Xin Chua' du*ng` phat. anh to^i. lie^u`

Vi` anh thu*o*ng em bie^t' bao nhie^u

Gio' mu*a ta^m` ta? ma` anh va^n?

Ngo^i` do*i. minh` em mo^i? buo^i? chie^u`

**********

Xin Chua' du*ng` phat. anh to^i. ngang

Anh cua? em ra^t' tha^t. dang` hoang`

Xin Chua' kie^m' ai ma` the^' to^i.

De^? cho chang` con , va^n? du*o*c. binh` an

**********

Xin Chua' du*ng` phat. anh to^i. li`

Nhin` anh em tha^y' to^i. ghe^ di

Tro*i` long da^t' lo*? gi` tha^y ke^.

Di mai? theo em < mo^i' tinh` si >

*********

Xin Chua' du*ng` phat. anh to^i. thu*o*ng

Anh da? thu*o*ng em cha(ng? dung' du*o*ng`

< Nhu*ng bie^t' sao gio*` > Anh da? noi'

< Con tim mu` loa` cu*' va^n' vu*o*ng >

**********

Xin Chua' du*ng` phat. anh to^i. than

< anh ga(p. em sao qua' muo^n. mang` >

< Ne^u' anh tre? lai. hai mu*o*i tuo^i? >

< Anh ganh' dum` em he^t' gian nan >

**********

Chua' o*i ! con noi' Chua' nghe tho^i

Du*ng` phat. ! anh a^y' da? kho^? ro^i`

Long` thanh` con hu*a' da^ng le^n Chua'

<< Con se? di tu >> ......he^t' cuo^c. do*i`


Hoang` Thi. Hu*o*ng Tra^m`
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ThoiDdoi
post Apr 1 2005, 05:55 AM
Post #2


Member
**

Group: Members
Posts: 28
Joined: 10-March 05
Member No.: 542La.y Chu'a ne^'u ye^u la` co' to^.i
Thi` suo^'t ddo*`i con pha.m to^.i chu'a o*i !
SaiGon na(m TDP 1987
-----------------------------------------------------

La.y chu'a tha em to^.i no'i ca`ng
Lo*`i the^` he.n uo*'c vo*'i ti`nh lang
Tra(n na(m ti`nh nghi~a khong thay ddo^?i
Chu'a tha na`ng con tha('p ne'n nhan
---
Ca^`u chu'a tha na`ng, to^.i hu*'a ro^`i
Ti`nh na`y tro.ng kie^'p cha(?ng phai pho^i
Gio*` thi` cha(?ng bie^'t la`m sao nu*~a
Kho^ng le? ddi tu, che^'t mo^.t ddo*`i
----
Ca^`u chu'a tha na`ng to^.i de^~ thu*o*ng
La`m cho thie^n ha. vuo*'ng sa^`u vu*o*ng
Ba^y chu*` ngo' la.i lo`ng chua xo't
Con se~ dde^`n nga`i mo^.t ne'n hu*o*ng
---
La.y chu'a tha na`ng ca'i to^.i ye^u
La`m cho nguo*`i che^'t cu~ng la`m lie^`u
Tha` ra(`ng o^m mo^.ng trong hu* a?o
Cha(?ng chi.u co^ ddo*n trong qua.nh hiu
----
Ca^`u chu'a tha em, ca'i to^.i ngang
Cu~ng vi` buo*'ng bi?nh vui vo*'i cha`ng
Lo*? o^m mo^.ng uo*'c ti`nh cao ca?
Mang to^.i cu`ng nguo*`i duo*'i the^' gian
---
La.y chu'a tha na`ng nhu*~ng to^.i na`y
Tu*` dda^y he^'t da'm ddu`a nu*~a dda^y
Con the^` tro.n kie^'p xin chi.u to^.i
Cha(?ng muo^'n ddi tu kho?i phu. ai ...?

Tho'iDdo*i`

PS : ohmy.gif) Xin chu'a ban phuo*'c la`nh cho Be' Tra^`m . Xin lo^~i nghe be' Tra^`m tha^'y tho* hay va` vui ne^n ho.a la.i cho vui , xin ddu*`ng gia^.n nhe' ohmy.gif) . Chu'c Be' Tra^`m luo^n vui ve? ha.nh phu'c .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VinhNhu_GiaHuy
post Jun 20 2005, 04:04 PM
Post #3


Newbie
*

Group: Members
Posts: 14
Joined: 8-June 05
Member No.: 1,035QUOTE(ThoiDdoi @ Apr 1 2005, 05:55 AM)
La.y Chu'a ne^'u ye^u la` co' to^.i
Thi` suo^'t ddo*`i con pha.m to^.i chu'a o*i !
SaiGon na(m TDP 1987
-----------------------------------------------------

La.y chu'a tha em to^.i no'i ca`ng
Lo*`i the^` he.n uo*'c vo*'i ti`nh lang
Tra(n na(m ti`nh nghi~a khong thay ddo^?i
Chu'a tha na`ng con tha('p ne'n nhan
---
Ca^`u chu'a tha na`ng, to^.i hu*'a ro^`i
Ti`nh na`y tro.ng kie^'p cha(?ng phai pho^i
Gio*` thi` cha(?ng bie^'t la`m sao nu*~a
Kho^ng le? ddi tu, che^'t mo^.t ddo*`i
----
Ca^`u chu'a tha na`ng to^.i de^~ thu*o*ng
La`m cho thie^n ha. vuo*'ng sa^`u vu*o*ng
Ba^y chu*` ngo' la.i lo`ng chua xo't
Con se~ dde^`n nga`i mo^.t ne'n hu*o*ng
---
La.y chu'a tha na`ng ca'i to^.i ye^u
La`m cho nguo*`i che^'t cu~ng la`m lie^`u
Tha` ra(`ng o^m mo^.ng trong hu* a?o
Cha(?ng chi.u co^ ddo*n trong qua.nh hiu
----
Ca^`u chu'a tha em, ca'i to^.i  ngang
Cu~ng vi` buo*'ng bi?nh vui vo*'i cha`ng
Lo*? o^m mo^.ng uo*'c ti`nh cao ca?
Mang to^.i cu`ng nguo*`i duo*'i the^' gian
---
La.y chu'a tha na`ng nhu*~ng to^.i na`y
Tu*` dda^y he^'t da'm  ddu`a nu*~a dda^y
Con the^` tro.n kie^'p xin chi.u to^.i
Cha(?ng muo^'n ddi tu kho?i phu. ai ...?

Tho'iDdo*i`

PS : ohmy.gif) Xin chu'a ban phuo*'c la`nh cho Be' Tra^`m . Xin lo^~i nghe be' Tra^`m tha^'y tho* hay va` vui ne^n ho.a la.i cho vui , xin ddu*`ng gia^.n nhe' ohmy.gif) . Chu'c Be' Tra^`m luo^n vui ve? ha.nh phu'c .
*Co^ng Chua' thu*o*ng o*i ! khuc' khi'ch cu*o*`i


<Tho^i du*`ng gia? bo^. nu*a? Huy o*i


Anh ye^u sao la'm co^ nhie^`u the^' >


Sao la.i vu oan co^ng Chua' o*iTra^`m cu*o*`i anh la.i tha^'y vui ghe^


Nie^`m vui cu?a em da? tro*? ve^`


Ba na(m anh ga(.p em ro^`i nhi?


Chu*a no'i ye^u em _____Anh tie^'c ghe^____
VinhNhu_Gia Huy

Georgia 06-20-05

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Smilax
post Jun 26 2005, 01:43 PM
Post #4


Newbie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 3-March 05
Member No.: 509QUOTE(VinhNhu_GiaHuy @ Jun 20 2005, 04:04 PM)
Co^ng  Chua'  thu*o*ng  o*i  ! khuc'  khi'ch  cu*o*`i
<Tho^i  du*`ng  gia?  bo^.  nu*a?  Huy  o*i
Anh  ye^u  sao  la'm  co^  nhie^`u    the^' >
Sao  la.i  vu  oan  co^ng  Chua'  o*i
      Tra^`m  cu*o*`i  anh  la.i  tha^'y  vui  ghe^
      Nie^`m  vui  cu?a  em  da?  tro*?  ve^`
      Ba  na(m  anh    ga(.p    em  ro^`i  nhi?
      Chu*a  no'i  ye^u  em  _____Anh  tie^'c  ghe^____
          VinhNhu_Gia Huy

          Georgia 06-20-05
*
Wow la^u qua' kho^ng gap. Huy nha

Tie^u' qua' Huy o*i
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy_NguyenVu
post Jul 15 2005, 03:51 PM
Post #5


Member
**

Group: Members
Posts: 20
Joined: 9-June 05
Member No.: 1,046QUOTE(Smilax @ Jun 26 2005, 08:43 AM)
Wow la^u qua' kho^ng gap. Huy nha

Tie^u' qua' Huy o*i
*
Hoa. theo ba`i tho* < kho?i la^'y vo*. > cua? Smartmeomeo

Andy_NguyenVu Georgia 07-15-05La^y' Cho^`ng kho^ng ne^n la^'y cho^`ng tho*


Ru?i ai hai ma('t ho*i mo*` mo*`


Nhi`n qua ho. tu*o*?ng la` em u't


Lai. no'i anh cha`ng do' qua' kho*`Tra^`m kho^ng ne^n la^'y Cho^`ng gia`


Mo*'i nhi`n ho. tu*o*?ng di vo*'i Cha


Kho^? tha^n con ga'i co`n tho* da.i


Thie^n ha. nhi`n vo^ cu*o*`i tha^'y ba`Tra^`m kho^ng ne^n la^'y Cho^`ng qua' lu`n


Mo^?i khi Cho^`ng Vo*. pha?i di chung


Vo*. cao Cho^`ng tha^'p kho^ng ba(`ng lu*'a


Ba` con nhin` vo^ tu*o*?ng ca(p. khu`ngTra^`m o*i ! kho^ng ne^n la^y' cho^`ng cao


Anh thi` cao qua' gio^'ng ca^y sao`


Mo^?i khi thu*o*ng qua' anh thu? thi?


Anh se? bo^`ng em du*a le^n sao ?La^'y Cho^`ng tho^i du*`ng la^'y cho^`ng to


De^m na(m` em tu*o*?ng o^m con bo`


Na(`m nghe anh nga'y nhu* bo` ro^'ng


La^'y go^'i bi.t tai em na(m` coTra^`m o*i ! du*ng` ne^n la^'y cho^`ng go`m


Ngu*o*`i anh chi? bo^. xu*o*ng o^'m nhom


Mo^.t khi anh bi.nh la`m sao nhi?


Cha('c cha('n em di mua ca'i ho`m


laugh.gif laugh.gif biggrin.gif biggrin.gif laugh.gif laugh.gif biggrin.gif biggrin.gifJust Jokes for fun


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tristesse
post Dec 5 2005, 03:13 PM
Post #6


Newbie
*

Group: Members
Posts: 10
Joined: 15-June 05
Member No.: 1,087[quote name='ThoiDdoi' post='2424' date='Apr 1 2005, 12:55 AM']
La.y Chu'a ne^'u ye^u la` co' to^.i
Thi` suo^'t ddo*`i con pha.m to^.i chu'a o*i !
SaiGon na(m TDP 1987
-----------------------------------------------------

La.y chu'a tha em to^.i no'i ca`ng
Lo*`i the^` he.n uo*'c vo*'i ti`nh lang
Tra(n na(m ti`nh nghi~a khong thay ddo^?i
Chu'a tha na`ng con tha('p ne'n nhan
---
Ca^`u chu'a tha na`ng, to^.i hu*'a ro^`i
Ti`nh na`y tro.ng kie^'p cha(?ng phai pho^i
Gio*` thi` cha(?ng bie^'t la`m sao nu*~a
Kho^ng le? ddi tu, che^'t mo^.t ddo*`i
----
Ca^`u chu'a tha na`ng to^.i de^~ thu*o*ng
La`m cho thie^n ha. vuo*'ng sa^`u vu*o*ng
Ba^y chu*` ngo' la.i lo`ng chua xo't
Con se~ dde^`n nga`i mo^.t ne'n hu*o*ng
---
La.y chu'a tha na`ng ca'i to^.i ye^u
La`m cho nguo*`i che^'t cu~ng la`m lie^`u
Tha` ra(`ng o^m mo^.ng trong hu* a?o
Cha(?ng chi.u co^ ddo*n trong qua.nh hiu
----
Ca^`u chu'a tha em, ca'i to^.i ngang
Cu~ng vi` buo*'ng bi?nh vui vo*'i cha`ng
Lo*? o^m mo^.ng uo*'c ti`nh cao ca?
Mang to^.i cu`ng nguo*`i duo*'i the^' gian
---
La.y chu'a tha na`ng nhu*~ng to^.i na`y
Tu*` dda^y he^'t da'm ddu`a nu*~a dda^y
Con the^` tro.n kie^'p xin chi.u to^.i
Cha(?ng muo^'n ddi tu kho?i phu. ai ...?

Tho'iDdo*i`

PS : ohmy.gif) Xin chu'a ban phuo*'c la`nh cho Be' Tra^`m . Xin lo^~i nghe be' Tra^`m tha^'y tho* hay va` vui ne^n ho.a la.i cho vui , xin ddu*`ng gia^.n nhe' ohmy.gif) . Chu'c Be' Tra^`m luo^n vui ve? ha.nh phu'c .
[

This post has been edited by Tristesse: Jan 24 2006, 11:18 PM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tristesse
post Jan 24 2006, 11:09 PM
Post #7


Newbie
*

Group: Members
Posts: 10
Joined: 15-June 05
Member No.: 1,087[color=#993399][b][color=#993399][size=4]
QUOTE(Tristesse @ Dec 5 2005, 10:13 AM) *

[color=#3333FF][b]KỲ CỤC

Hôm nay tôi bỗng gặp anh

Thấy anh tím đỏ trắng xanh đầy đầu

Nhìn sao mà thấy quá ngầu

Cớ sao anh đỗi , vì đâu sọc rằn

Gặp anh cười nói lăn xăn

Mới có mấy tháng sao anh đổi đời

Trên đầu đầy tóc anh chơi

Mỗi màu , mỗi chổ trời ơi ớn nè

Nhìn vào bộ cánh anh nhe

Cắt tay cắt ống , toè loe cái quần

Trông anh đỗi lạ quá chừng

Quần áo te tét ,Trời !!! đừng giống ai

Trời ơi ! thiệt giống ăn mày

Rách tan,rách nát mỗi ngày không thay

Đít quần thì thiệt quái thai

Rách cho dăm lỗ,gió hoài mát ghê

Còn hai ống quyển thấy mê

Lũng hai đầu gối ,não nề lòi xương

Lưng áo rách ló be sườn

Tôi không dám ngó, ngượng thay cho chàng

Hình như chàng chẳng có màng

Bộ vó nghèo khổ , mà sang nỗi gì

Mỗi khi chàng mà bước đi

Đôi giày chàng đính cái gì chớp lia

Mấy cô mà thấy uý kìa

Sao anh xịn quá , còn khuya tới liền

Lại thêm lòi tói dây xiềng

Cột lưng lủng lẳng giống điên, giống khùng

Rú ga chàng vọt đùng đùng

Xa lộ cứ phóng , lung tung giữa đường

Thấy chàng tự vận mà thương

Rủi lạc tay lái , giữa đưòng nằm co

Làm cho Cha Mẹ phải lo

Mắc vô bệnh viện , nuôi cho 100 ngày

Đó là kiếp vận còn may

Nếu không , địa phủ ăn mày Diêm Vương

Thấy anh thiệt chán , thiệt chường

Lớn đầu to xác , không thương gia đình

Tôi đây cũng muốn nín thinh

Nhưng mà tức quá , phải xin anh chừa[font=Times New Roman]ĐI CHÙA

Bây giờ Đông đã cuối mùa
Cô Thắm mặc váy lên Chùa cầu duyên
Thì cô gặp phải < oan khiên >
Chú Tiểu gỏ mỏ , láo liên nhìn hoài
Ơ kìa con gái nhà ai ?
Làm cho Chú Tiểu chua cay thất tình
Chú tiểu gỏ mỏ , tụng kinh
Sao mà Chú cứ u minh lối về
Nhìn Cô Thắm Chú si mê
Tưởng cô Thắm đến rủ rê cửa Thiền
Tiểu nhìn như dại như điên
Thiệt là nặng nợ oan khiên , tội đồ
Tụng Kinh Chú gào < Nam mô >
Nhưng đôi mắt Tiểu , chết mồ xôn xao
Nhìn cô xinh đẹp mời chào
Làm lòng Chú Tiểu nôn nao một mình
Ở Chùa thì phải tụng kinh
Chú quên chuyện Phật , cứ rình < Thắm > ta
Đêm về thao thức xót xa
Si mê nghiệp chướng , Tiểu ta thất tình
Chú Tiểu không còn nhớ kinh
Nhớ đôi mắt Thắm tình ơi là tình
Nghĩ lại Chú Tiểu giật mình
Kinh thì không nhớ , < nhớ mình > quá đi
Tiểu Ta cũng một vài khi
Quên mình Chú Tiểu cái gì cũng mơ
Tiểu ta dài cổ đợi chờ
Cứ mơ cô Thắm , không ngờ < gặp duyên >
Thiệt là tội nợ tiền khiên
Hết mùa Đông ấy tình duyên Thắm thành
Bây giờ Chú Tiểu phải đành
Tụng Kinh gỏ mỏ lòng thành quên cô
[size=4][/size][/color][/color][/font][/b][/color[/b]]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ChanhLongNhoThuo...
post Feb 11 2006, 06:46 AM
Post #8


Member
**

Group: Members
Posts: 43
Joined: 27-April 05
Member No.: 770
Chu'c phu'c cho ngu*o*`i


De^m ho^m khuya khoa('t la(.ng ca^m

Mo^.t mi`nh la.nh co'ng da^u ro^`i ngu*o*`i tha^n

La.y tro*`i bo*'t la.nh cho con

The^m mo^.t chu't a^'m cho ngu*o*`i con thu*o*ng

Ngu*o*`i di co' nho*' ta kho^ng

Ta ve^` mong ga(.p nhu*~ng ngu*o*`i ho^m nao

Da^`u na(m ca^`u chu'c cho ngu*o*`i

Mo.i die^`u nhu* y' , xua tan buo^`n phie^`n smile.gif


CLNT chu'c cho mo.i ngu*o*`i luo^n vui ve? . Be' Tra^`m o*i , anh chu'c em luo^n ha.nh phu'c , mo.i thu*' to^'t de.p se~ de^'n vo*'i em . smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jhonson21
post Dec 24 2006, 11:56 PM
Post #9


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 24-December 06
Member No.: 4,126QUOTE(TramHuong @ Mar 28 2005, 06:32 AM) *
Xin Chua' du*ng` phat. anh to^i. lie^u`

Vi` anh thu*o*ng em bie^t' bao nhie^u

Gio' mu*a ta^m` ta? ma` anh va^n?

Ngo^i` do*i. minh` em mo^i? buo^i? chie^u`

**********

Xin Chua' du*ng` phat. anh to^i. ngang

Anh cua? em ra^t' tha^t. dang` hoang`

Xin Chua' kie^m' ai ma` the^' to^i.

De^? cho chang` con , va^n? du*o*c. binh` an

**********

Xin Chua' du*ng` phat. anh to^i. li`

Nhin` anh em tha^y' to^i. ghe^ di

Tro*i` long da^t' lo*? gi` tha^y ke^.

Di mai? theo em < mo^i' tinh` si >

*********

Xin Chua' du*ng` phat. anh to^i. thu*o*ng

Anh da? thu*o*ng em cha(ng? dung' du*o*ng`

< Nhu*ng bie^t' sao gio*` > Anh da? noi'

< Con tim mu` loa` cu*' va^n' vu*o*ng >

**********

Xin Chua' du*ng` phat. anh to^i. than

< anh ga(p. em sao qua' muo^n. mang` >

< Ne^u' anh tre? lai. hai mu*o*i tuo^i? >

< Anh ganh' dum` em he^t' gian nan >

**********

Chua' o*i ! con noi' Chua' nghe tho^i

Du*ng` phat. ! anh a^y' da? kho^? ro^i`

Long` thanh` con hu*a' da^ng le^n Chua'

<< Con se? di tu >> ......he^t' cuo^c. do*i`
Hoang` Thi. Hu*o*ng Tra^m`

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 - Lo-Fi Version Time is now: 13th July 2020 - 10:28 AM