IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Quá cung pháo
Caocodatviet
post Mar 25 2005, 06:06 AM
Post #1


Member
**

Group: Members
Posts: 58
Joined: 11-January 05
Member No.: 307Quá cung pháo là thế trận "nhu tính",có tính liên kiết khá tốt,chắc chắn...laugh.gif
*Quá cung pháo chia làm:
1.Quá cung pháo Vs pháo đầu
2.Quá cung pháo Vs lên mã
3.Quá cung pháo Vs lên chốt
4.Quá cung pháo Vs lên tượng
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Van1:Van2:


Van3:


Van4:(Co`n tiep)


--------------------
Copyright 2005 by Caocodatviet

user posted image
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TCN
post May 16 2005, 06:17 PM
Post #2


Advanced Member
***

Group: Members
Posts: 144
Joined: 16-April 05
Member No.: 718

// fen on move 8: r1eakae2/3r5/1ch1c1h2/p1p3p1p/9/1C2P2R1/P1P3P1P/H2C2H2/4A4/R1E1KAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: bluetien tot dau tan cong !// fen on move 15: r2akae2/9/ec2c1h2/p2r4p/2h3p2/2C1p2R1/P3P1P1P/3CE1H2/R1H1A4/2EAK4 b - - - 1
// movefirst for this fen: bluebinh phao chan ma , nuoc co hay !


--------------------
TCN

Go to the top of the page
 
+Quote Post
autokiss
post Sep 13 2007, 11:51 AM
Post #3


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 24-August 05
Member No.: 1,524QUOTE(Caocodatviet @ Mar 25 2005, 06:06 AM) *
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Quá cung pháo là thế trận "nhu tính",có tính liên kiết khá tốt,chắc chắn...laugh.gif </span>
*Quá cung pháo chia làm:
1.Quá cung pháo Vs pháo đầu
2.Quá cung pháo Vs lên mã
3.Quá cung pháo Vs lên chốt
4.Quá cung pháo Vs lên tượng
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Van1:

<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="wxfgame" VALUE=" 1. C2.6 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9+1 4. R2+6 R9.4
5. A4+5 P3+1 6. C8+2 R4+4
7. P7+1 R4-1 8. R2-2 C2.3
9. H8+7 R4+2 10. C6.4 C3-1
11. E7+5 C5.3 12. R2.6 R4-1
13. H7+6 P3+1 14. E5+7 H2+1
15. C8+3 H7-5 16. E7-5 R1.2
17. R9.8 H5+4 18. C8-1 P5+1
19. C4+4 H4-6 20. P3+1 H1+3
21. H6+5 R2+2 22. C4.7 C-+2
23. H5+7 R2.3 24. R8.7 C3+3
25. C8.1 P7+1 26. C1.4 P7+1
27. E5+3 R3+1 28. C4-4 E7+5
29. E3+5 A6+5 30. H3+4 H6+7
31. R7+2 P5+1 32. P5+1 H7+5
33. C4-2 R3.8 34. E3-1 R8+2
35. H4+5 C3.5 36. H5+7 H5+7
37. E1-3 C5-2 38. R7+1 H7-5
39. R7.6 H5+6 40. C4+1 R8+4
41. R6.5 R8.7 42. A5-4 H6-7
43. R5+1 R7-2 44. A6+5 C5+3
45. A5+6 C5-1 46. H7-6 C5.8
47. H6+8 C8-5 48. R5.4 R7.5
49. A4+5 R5-4 50. H8-7 H7-8
51. P1+1 E5+3 52. P1+1 A5+6
53. P1+1 C8.6 54. R4.2 H8+6
55. R2+5 C6-1 56. C4-1 A4+5
57. P1+1 R5+2 58. H7-8 E3+5
59. P1+1 R5.7 60. H8+6 R7.9
61. H6-4 H6+4 62. R2-1 H4+2
63. R2.4 K5.4 64. K5.6 P1+1
65. R4.3 R9.4 66. R3-4 R4-1
67. H4+5 C6+9 68. A5-4 H2+4
69. H5-6 ">
<param NAME="gameinfo" VALUE="Giai quoc gia Trung Quoc">
<param NAME="redplayer" VALUE="Hu Ronghua">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Lu Qin">
</applet>
Van2:

<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="wxfgame" VALUE=" 1. C2.6 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 H2+3 4. H8+7 R9+1
5. R2+4 R9.4 6. A4+5 R1+1
7. C8.9 R4+5 8. R9.8 C2-1
9. C6.4 P5+1 10. C4+1 R4-3
11. C4+4 H3+5 12. C4+1 R4-2
13. C4-6 R4.6 14. P7+1 C2.5
15. H7+6 P5+1 16. H6+7 P5+1
17. C4.7 C+.3 18. R8+9 H5+6
19. H3+5 H7+5 20. R8-6 R1.4
21. C7.5 R4+2 22. C9.7 H6+4
23. R8.6 R4+3 24. C5+4 C5+5
25. C7.5 R6+5 26. P7+1 P7+1
27. R2.5 C5-3 28. C5+4 R4-3
29. E3+5 C3+2 30. H7+8 R6.2
31. R5+1 R2-5 32. C5.9 ">
<param NAME="gameinfo" VALUE="Giai quoc gia Trung Quoc">
<param NAME="redplayer" VALUE="Li Laiqun">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Hu Ronghua">
</applet>
Van3:

<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="wxfgame" VALUE=" 1. C2.6 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. P3+1 C8.9 4. H8+7 E3+5
5. E3+5 P3+1 6. C8.9 C2.4
7. R9.8 H2+3 8. P9+1 R8+4
9. P9+1 P7+1 10. P9.8 R1.2
11. P3+1 R8.7 12. P8+1 H7+6
13. P8.7 R2+9 14. H7-8 H3-2
15. R1.2 C4-1 16. R2+8 C4.7
17. H3+2 H6+4 18. H2+1 R7+2
19. H1-2 H4-3 20. H2+4 R7-2
21. H4-6 H3-4 22. P1+1 H4+6
23. R2-4 H2+3 24. H8+7 C7.9
25. C9-1 A4+5 26. P7+1 P3+1
27. E5+7 R7-1 28. E7-5 P5+1
29. C9.7 H3+5 30. H6+5 R7.5
31. R2.8 R5.7 32. H7+6 A5-4
33. H6-4 C-.8 34. R8.2 R7.4
35. A4+5 H6+8 36. R2.8 H8-6
37. R8.2 H6+8 38. R2.4 C9.6
39. R4.8 R4.5 40. C6+6 H8+6
41. P1+1 P5+1 42. H4+3 E5+7
43. C7+8 A4+5 44. C6.2 R5.8
45. C2.4 R8+6 46. A5-4 R8.6
47. K5+1 P5+1 48. C7.9 P5+1
49. E7+5 R6-1 50. K5-1 C6.5
51. A6+5 R6.5 52. K5.6 R5+1
53. K6+1 R5.3 54. P1.2 R3-3
55. R8+5 A5-4 56. R8-4 A4+5
57. R8+4 A5-4 58. R8-4 A4+5
59. R8+4 A5-4 60. R8-2 A4+5
61. R8+2 A5-4 62. R8-6 R3-6
63. C9.8 H6+4 64. R8+4 A6+5
65. P2+1 H4+5 66. P2.3 H5-3
67. K6-1 A5+4 68. R8+1 C5-1 ">
<param NAME="gameinfo" VALUE="Giai quoc gia Trung Quoc">
<param NAME="redplayer" VALUE="Li ZhiPing">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Jing Xueyi">
</applet>
Van4:
<applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="wxfgame" VALUE=" 1. C2.6 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 C8+4 4. P3+1 C2.5
5. H8+7 R1+1 6. C6+5 H7-9
7. R9.8 R1.4 8. C6.8 H2+1
9. P7+1 R4+3 10. E3+5 A6+5
11. H7+8 C8-3 12. H8+7 C5.8
13. R2.3 P7+1 14. C-.7 C+.3
15. C7+4 P7+1 16. E5+3 C8.7
17. C7+1 C7-1 18. R3.2 R8+9
19. H3-2 R4.8 20. H2+4 R8.6
21. H4+6 C7.8 22. C7.2 H9+8
23. C2.9 H8+7 24. C8.2 H7+6
25. H6-4 E3+1 26. R8+7 E1-3
27. R8.3 E7+5 28. R3-5 H6-4
29. H4+6 R6.8 30. C2.1 C8.9
31. R3+6 C9-1 32. A6+5 R8-2
33. C1+1 R8+4 34. P5+1 P9+1
35. R3-4 C9.7 36. R3+2 R8-6
37. C1.4 K5.6 38. C4-7 R8+6
39. A5+4 K6.5 40. A4+5 R8.9
41. R3.5 R9+3 42. C4-1 R9-4
43. R5.6 C7+9 44. C4+1 R9+1
45. H6+4 C7-3 46. E7+5 R9.8
47. P9+1 R8+2 48. C4-1 H4+3
49. K5.6 H3-5 50. R6-4 H5-6
51. R6+4 C7.9 52. R6.4 H6+8
53. H4+5 R8.7 54. R4.3 C9+3
55. C4+1 H8-7 56. R3.2 H7+5
57. R2+3 E5-7 58. K6+1 H5+3
59. K6+1 R7-4 ">
<param NAME="gameinfo" VALUE="Giai quoc gia Trung Quoc">
<param NAME="redplayer" VALUE="Jiang Zhiliang">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Liu Dahua">
</applet>
(Co`n tiep)


Giải vô địch Trung Quốc cái con khỉ, gà thì có. Nhìn ván 3 nước thứ 61 của quân xanh mà xem lẽ ra sang xe chiếu là hết cờ rồi mà nó lại đi lên sĩ.

----> Noob thì có.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ttdung
post May 28 2011, 07:44 PM
Post #4


Newbie
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 21-September 05
Member No.: 1,745Ván 3 nước 59 sao bên xanh không ăn xe nhỉ?Ai giải thích hộ cái!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 - Lo-Fi Version Time is now: 3rd June 2020 - 08:29 PM