Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

Invision Power Board _ Diễn Đàn Việt Nam _ Có ai biết cách xem trực tiếp giải đấu Bàn An bôi không nhỉ?

Posted by: tamaihanem Apr 27 2009, 12:43 PM

Mình vào đi vào lại trang 01xq.com. Có phần Live các ván đấu nhưng canh giờ chờ đợi mãi mà không biết cách xem thế nào. Có bạn nào giúp đỡ mình không nhỉ. Xem thế này mới biết không biết bao giò cờ Tướng Việt Nam mới được đầu tư như vậy nhỉ laugh.gif

Posted by: Caocodatviet Apr 27 2009, 01:12 PM

Bạn có thể tham khảo thêm:
1/http://translate.google.com.vn/translate?u=http%3A%2F%2Fsports.sina.com.cn%2Fgo%2Fxiangqilive09.html&sl=zh-CN&tl=vi&hl=vi&ie=UTF-8
2/http://sports.sina.com.cn/chess/
Hongzhi Zhao Xinxin 2009/4/27 14:41

Posted by: tamaihanem Apr 27 2009, 01:21 PM

QUOTE(Caocodatviet @ Apr 27 2009, 01:12 PM) *
Bạn có thể tham khảo thêm:
1/http://translate.google.com.vn/translate?u=http%3A%2F%2Fsports.sina.com.cn%2Fgo%2Fxiangqilive09.html&sl=zh-CN&tl=vi&hl=vi&ie=UTF-8
2/http://sports.sina.com.cn/chess/
Hongzhi Zhao Xinxin 2009/4/27 14:41

thanks laugh.gif

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)