May mắn nào cho em gặp anh
vào đúng lúc trái tim non dại nhất
vào đúng lúc trái tim tròn khao khát
và ngọt ngào vừa đủ chín giữa cô đơn...

May mắn cho em anh đã không hứa hẹn tháng ngày yêu
để em lao đến bên anh, biết mỏi mòn, mong ngóng
để em lao đến bên anh, biết đợi chờ, hy vọng
hy vọng mỏng như mây, ngọt ngào em vẫn bám
hy vọng thoáng như buồm, em thánh thiện mà tin.

Em yêu anh cuồng nhiệt đáy tâm hồn
may mắn quá lòng anh quen nguội lửa
không đốt được đời mình nơi chốn đó
em trở về thương lấy trái tim đau...

May mắn sao em đã có được chút trơ lì
không gục xuống đớn hèn, thê thảm
may mắn cho em anh đã chẳng phủ phàng hơn
thêm chút nữa, chắc gì em sống được
thêm chút nữa, chắc là bao nước mắt
không dễ gì, em giấu giữa tim khô...

Thêm chút nữa thôi, ta sẽ phải căm thù
ta chẳng thể nhìn nhau, dù giá lạnh
ta vẫn phải nhìn nhau, anh thấy đấy
Em đã biết trơ lì, ngạo nghễ, ngông nghênh
em đã biết vô tâm trên chính đắng cay mình
biết tàn nhẫn khinh mình, dù day dứt
Em đã mất em rồi, anh thấy đấy
Sỏi đá nặng tâm hồn, em...lạc lõng...mà đi
Và tất cả....phải chăng là...May...Mắn!!!

23/07 TSNA_LTNY.