Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Chỉ dành cho những người có Dzợ thôi a`
Invision Power Board > Việt Nam Corner > Romantic Corner
convoiyeuco
VỢ VẮNG NHÀ 1

Sướng qué hôm nay vợ vắng nhà
Sáng bạch trong mùng vẫn chưa ra
Trưa ăn cơm hộp chiều cơm tiệm
Tối ngủ một mình ngáy thả ga

Mừng qué hôm nay vợ vắng nhà
Vắng hẳn "âm thanh" vợ kêu ca
( Lải nhải cằn nhằn trưa chiều tối )
Bồng lai tiên giớí phải thua xa

Sướng qué hôm nay vợ vắng nhà
Ra chợ mua mồi rủ bạn qua
Không còn hồi hộp lòng lo lắng
Tha hồ nhậu quậy chẳng ai la

Mừng qué hôm nay vợ vắng nhà
Nhậu xong lại tiếp đến tăng ....ba
Chiến hữu muôn đời là chiến hữu
Nghe vợ vắng nhà : Ơ RÊ KA !
DeThuong18
QUOTE(convoiyeuco @ Dec 24 2004, 11:41 PM)
VỢ VẮNG NHÀ 1

Sướng qué hôm nay vợ vắng nhà
Sáng bạch trong mùng vẫn chưa ra
Trưa ăn cơm hộp chiều cơm tiệm
Tối ngủ một mình ngáy thả ga

Mừng qué hôm nay vợ vắng nhà
Vắng hẳn "âm thanh" vợ kêu ca
( Lải nhải cằn nhằn trưa chiều tối )
Bồng lai tiên giớí phải thua xa

Sướng qué hôm nay vợ vắng nhà
Ra chợ mua mồi rủ bạn qua
Không còn hồi hộp lòng lo lắng
Tha hồ nhậu quậy chẳng ai la

Mừng qué hôm nay vợ vắng nhà
Nhậu xong lại tiếp đến tăng ....ba
Chiến hữu muôn đời là chiến hữu
Nghe vợ vắng nhà : Ơ RÊ KA !
*


DeThuong18 kho^ng phai? la` Male ne^n ko^ the^? co' vo*. du*o*c.

nhu*ng tha^y'gio^ng' Cha Tra^m`qua' ne^n,Tra^m` hoa. lai. cho vui


Tro*i` da^t' ! ho^m nay vo*. va(ng' nha`

Men` o*i ! tha^t. su*o*ng' qua' di ta

Sang' ra , tro*i` moc. ro^i` con` ngu?

Tha ho^` lu*o*i` bie^ng' Lip' ba ga

Co' tha^t. ho^m nay vo*. va(ng' nha ?

Ta mu*ng` de^n' do^i? ko tin nha ?

Ho^m nay sung su*o*ng' tu*. do qua'

Ta co' lam` gi` vo*. cha(ng? la

Co' ai hu*o*ng? thu' vo*. va(ng' nha`

Ra vo^ chi? co' mo^t. minh` ta

Tha ho^` hoach. he. con cho' nho?

Chi? co' minh` ta la` chu? nha`

Kho^ng chi vui ba(ng` vo*. va(ng' nha

Kho^ng ai die^u` khie^n? da^u` co^? ta

Tru*o*c' ta la` chu? sau cung? chu?

Chu? kho^ng la` ai ,chu? la` ta

Vui qua' di tho^i vo*. va(ng' nha`

Ban. be` cu*' nha^u. tha? ga

Chen' chu' chen' anh , vui qua' xa'

Cu*' sin~ cu*' say , kho^ng ai la


Tra^m` vie^t' dum` cho ma^y' anh thich' nha^u. ma `ho*i so*. ma^y' chi.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.