Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Tram Huong .
Invision Power Board > Việt Nam Corner > Romantic Corner
hieptayninh

Em là Trầm Huong Huong
Ngụ ở bến Tầm Dương
Ði tìm chàng thi si
Trong pho sách Kim Cương
Ði tới Tương Tư xứ
Tìm không ra người thương
.

user posted image
TramHuong
QUOTE(hieptayninh @ Jan 28 2005, 12:35 PM)
Em là Trầm Huong Huong
Ngụ ở bến Tầm Dương
Ði tìm chàng thi si
Trong pho sách Kim Cương
Ði tới Tương Tư xứ
Tìm không ra người thương
.

user posted image
*
On entend sous la feuille'e

Les oiseaux siffler

Et L'abeille re'veile'e

Le`ves-toi sdleil

Hu*o*ng Tra^m`
cothe_1
QUOTE(hieptayninh @ Jan 28 2005, 12:35 PM)
Em là Trầm Huong Huong
Ngụ ở bến Tầm Dương
Ði tìm chàng thi si
Trong pho sách Kim Cương
Ði tới Tương Tư xứ
Tìm không ra người thương
.

user posted image
*


Anh la Duong Cuong Cuong
Ngu o bang Tam Huong
Di tim nguoi trong mong
Trong pho sach uoc mo
Di toi Han Tinh Xu
Nguoi trong mong thien thu...
ChuUt_Cali
QUOTE(hieptayninh @ Jan 28 2005, 05:35 AM)
Em là Trầm Huong Huong
Ngụ ở bến Tầm Dương
Ði tìm chàng thi si
Trong pho sách Kim Cương
Ði tới Tương Tư xứ
Tìm không ra người thương
.

user posted image
*
Anh te^n HiepTayNinh
Nha` o+? qua^.n Ta^n bi`nh
Hie^.n gio+` lo kinh su+?
Chu+a ti'nh chuye^.n ..... ddao binh
Khi tha`nh co^ng ma~ dda'o .
Se~ no'i chuye^.n ....... chu'ng mi`nh laugh.gif

( Cho.c bro hieptayninh cho+i chu't laugh.gif )


ChuUt_Cali

ChuUt_Cali
Em ten la` con voi
Nhu+ng em cha(?ng co' vo`i
Karaoke em thi'ch ha't
Micro di'nh cha(?ng ro+`i
Ruo+.u ma.nh em i't uo^'ng
Nhu+ng bia la` chuye^.n cho+i
Em u't thi` ta^'p na^.p
-Du? vui ca? mo^.t ddo+`i

Hehehe , che^'t em con voi ro^`i

ChuUt_Cali
convoiyeuco
QUOTE(ChuUt_Cali @ Jan 30 2005, 07:05 AM)
Em ten la` con voi
Nhu+ng em cha(?ng co' vo`i
Karaoke em thi'ch ha't
Micro di'nh cha(?ng ro+`i
Ruo+.u ma.nh em i't uo^'ng
Nhu+ng bia la` chuye^.n cho+i
Em u't thi` ta^'p na^.p
-Du? vui ca? mo^.t ddo+`i

Hehehe , che^'t em con voi ro^`i

ChuUt_Cali
*Em ten la convoi
That ra em co vo`i
Neu chuUt khong nga.i
Hom na`o em.... cho coi
rolleyes.gif
ChuUt_Cali
QUOTE(convoiyeuco @ Jan 30 2005, 12:11 AM)
Em ten la convoi
That ra em co vo`i
Neu chuUt khong nga.i
Hom na`o em.... cho coi
rolleyes.gif
*
laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif Ho Ho Ho Ho tongue.gif

ChuUt_Cali
convoiyeuco
QUOTE(ChuUt_Cali @ Jan 30 2005, 11:23 AM)
laugh.gif  laugh.gif  laugh.gif  laugh.gif  laugh.gif  Ho Ho Ho Ho  tongue.gif

ChuUt_Cali
*rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
ChuUt_Cali
QUOTE(convoiyeuco @ Jan 30 2005, 12:11 AM)
Em ten la convoi
That ra em co vo`i
Neu chuUt khong nga.i
Hom na`o em.... cho coi
rolleyes.gif
*
O+ ne` em con voi
Ne^'u em tha^.t co' vo`i
Thi` nga.i gi` em da^'u
Cu+' dde^? mo.i nguo+`i coi
Du` nga('n, da`i , to , nho?
-Du+`ng da^'u gie^'m nhau hoa`i
Kho?i ma^'t co^ng ChuU't
La`m tha^`y mu` ..... ro+` voi

Hehehehe laugh.gif


ChuUt_Cali
convoiyeuco
QUOTE(ChuUt_Cali @ Jan 30 2005, 12:56 PM)
O+ ne` em con voi
Ne^'u em tha^.t co' vo`i
Thi` nga.i gi` em da^'u
Cu+' dde^? mo.i nguo+`i coi
Du` nga('n, da`i , to , nho?
-Du+`ng da^'u gie^'m nhau hoa`i
Kho?i ma^'t co^ng ChuU't
La`m tha^`y mu` ..... ro+` voi

Hehehehe  laugh.gif
ChuUt_Cali
*Khổ lắm chuUt ơi
Nghe em nói một lời
Em nào đâu muốn giấu
Cũng muốn mọi người coi
Ngắn dài hay to nhỏ
Em chẳng tiếc với đời
Nhưng em sợ dân nhậu....
Đem làm đặc sản thôi

Hic Hic oan cho VOI sad.gif
ChuUt_Cali
QUOTE(convoiyeuco @ Jan 30 2005, 06:09 PM)
Khổ lắm chuUt ơi
Nghe em nói một lời
Em nào đâu muốn giấu
Cũng muốn mọi người coi
Ngắn dài hay to nhỏ
Em chẳng tiếc với đời
Nhưng em sợ dân nhậu....
Đem làm đặc sản thôi

Hic Hic oan cho VOI  sad.gif
*
Nghe em voi than tho+? .
Ma('t ro+m ro+'m chu+.c ro+i
ChuUt lie^`n tho^ng ca?m
Cho em u't no' vui
Tho^i thi` ta cu+' nha^.u
Bo? chuye^.n cu~ xa xo^i .
Dzo^ , mo^.t hai ba bo^'n .
Mo^.t tra(m hay na(m muo+i ?
Cho+' no'i nhie^`u uo^'ng i't .
Ba`n ke^' be^n E?m ...... cuo+`i laugh.gif

Dzo^^^^^^^^^^^^^

ChuUt_Cali

khuongtunha
ten roi la chuut ut
quanh nam o thuan kieu
ket ban cung em voi
ca 2 cung di nhau
em voi thi lao ca
uong da can het beer
lai tro thoi dze som
keu gai om ta la
anh chuut ta khoai qua
nhung suc khoe hong cho
gi chuut ta da gia
suc dau ma om nua
thoi thi nuoc nuoc mieng
nhin em voi tro tai
tham tu hua lan sao
di om thi di len
khong cho con voi biet
de khoai canh trai ngan
gai nhieu om khong duoc
heheheheh


Mặc dù bài này của em KTN có ý nói xấu Mod Convoiyeudoi nhưng " cây ngay không sợ chết đứng " nên post lên luôn laugh.gif
ChuUt_Cali
QUOTE(khuongtunha @ Jan 31 2005, 02:00 AM)
ten roi la chuut ut
quanh nam o thuan kieu
ket ban cung em voi
ca 2 cung di nhau
em voi thi lao ca
uong da can het beer
lai tro thoi dze som
keu gai om ta la
anh chuut ta khoai qua
nhung suc khoe hong cho
gi chuut ta da gia
suc dau ma om nua
thoi thi nuoc nuoc mieng
nhin em voi tro tai
tham tu hua lan sao
di om thi di len
khong cho con voi biet
de khoai canh trai ngan
gai nhieu om khong duoc
heheheheh
*
Em te^n khuongtunha
Nha` o+? duo+'i qua^.n 3
Ti'nh em hay qua.u quo.
Vi` em cu~ng ho+i ... gia`
Suo^'t nga`y ddi tha^?m mi~
Rie^'t ro^`i nhi`n kho^ng ra
Em la.i hay lo xa
Xuo^'ng so^' mo^.t Thua^.n Kie^`u ***
La^'y he^'t cho^~ nguo+`i ta .
La`m buo^`n ca'c cu. gia`

Nga`y kia em ddi bar
La`m nhie^`u tro` qua'i qui?
Kho^ng may ga(.p ChuUt
To'm dda^`u dduo^?i em ra .
Nhu+ng ngoan co^' em la
Kho'c van xin ChuUt
Cho em cho+i mo^.t chu't
Cho ki.p vo+'i tuo^?i gia`
Nhu+ng ChuUt no'i : kho^ng
Phe't va`i ca'i va`o mo^ng
Kho^ng ngo+` em khoa'i qua'
Lie^`n lo+'n tie^'ng cuo+`i kha`
Ru? ChuUt ve^` nha` .
No'i ra(`ng em co' qua`
Rie^ng ta(.ng anh ChuUt
Va`i phu't cu~ng dduo+.c ma`
Nhu+ng du` em tinh ranh
Vi` ba?n ta'nh ma lanh
Cu~ng kho^ng qua ChuUt
Da^`u sao cu~ng dda`n anh
Ne^n lie^`n phone ta`i xe^'
To^'ng co^? em ve^` nha` .

*** So^' 1 Thua^.n Kie^`u : nha` xa'c be^.nh vie^.n no+i em KhuongTuNha dda(.t he^'t cho^~ ro^`i laugh.gif

ChuUt_Cali
convoiyeuco
QUOTE(ChuUt_Cali @ Jan 31 2005, 09:52 AM)
Em te^n khuongtunha
Nha` o+? duo+'i qua^.n 3
Ti'nh em hay qua.u quo.
Vi` em cu~ng ho+i ... gia`
Suo^'t nga`y ddi tha^?m mi~
Rie^'t ro^`i nhi`n kho^ng ra
Em la.i hay lo xa
Xuo^'ng so^' mo^.t Thua^.n Kie^`u  ***
La^'y he^'t cho^~ nguo+`i ta .
La`m buo^`n ca'c cu. gia`

Nga`y kia em ddi bar
La`m nhie^`u tro` qua'i qui?
Kho^ng may ga(.p ChuUt
To'm dda^`u dduo^?i em ra .
Nhu+ng ngoan co^' em la
Kho'c van xin ChuUt
Cho em cho+i mo^.t chu't
Cho ki.p vo+'i tuo^?i gia`
Nhu+ng ChuUt no'i : kho^ng
Phe't va`i ca'i va`o mo^ng
Kho^ng ngo+` em khoa'i qua'
Lie^`n lo+'n tie^'ng cuo+`i kha`
Ru? ChuUt ve^` nha` .
No'i ra(`ng em co' qua`
Rie^ng ta(.ng anh ChuUt
Va`i phu't cu~ng dduo+.c ma`
Nhu+ng du` em tinh ranh
Vi` ba?n ta'nh ma lanh
Cu~ng kho^ng qua ChuUt
Da^`u sao cu~ng dda`n anh
Ne^n lie^`n phone ta`i xe^'
To^'ng co^? em ve^` nha` .

*** So^' 1 Thua^.n Kie^`u : nha` xa'c be^.nh vie^.n no+i em KhuongTuNha dda(.t he^'t cho^~ ro^`i  laugh.gif

ChuUt_Cali
*laugh.gif tội nghiệp em KTN qua' ! ChuUt mạnh tay với em quá ! laugh.gif Đáng lý VOI post 1 bài nhưng chẳng lẽ lại mang tiếng 2 ép 1 nên ngồi chờ xem hồi sau thế nào rolleyes.gif
convoiyeuco

Anh: chuUt_cây_si
Nhà ở núi Ba Vì
Suốt ngày lo ăn nhậu
Vợ chồng phải chia ly

Rồi từ đó trở đi
Uống nước ăn bánh mì
Lang thang trên khắp nẻo
Sau cùng đến Cali

Cũng nhờ duyên ăn nói
Nên không bị đuổi đi
Cảm ơn người xứ lạ
Đổi : ChuUt_Cali

Về Viết Nam đôi bận
Chỗ nào có gái quê
ChuUt đều tìm tới
Đổi : ChuUt_hay_dzê

Anh Voi chọc chuUt thôi nghen, mấy em ut đừng có tưởng VOI....nói dóc smile.gif smile.gif

ChuUt_Cali
QUOTE(convoiyeuco @ Jan 31 2005, 06:58 PM)
Anh: chuUt_cây_si
Nhà ở núi Ba Vì
Suốt ngày lo ăn nhậu
Vợ chồng phải chia ly

Rồi từ đó trở đi
Uống nước ăn bánh mì
Lang thang trên khắp nẻo
Sau cùng đến Cali

Cũng nhờ duyên ăn nói
Nên không bị đuổi đi
Cảm ơn người xứ lạ
Đổi : ChuUt_Cali

Về Viết Nam đôi bận
Chỗ nào có gái quê
ChuUt đều tìm tới
Đổi : ChuUt_hay_dzê


Hello em ConVoi

Vi` ti`nh hi`nh a(n nha^.u ga^`n Te^'t ho+i do^`n da^.p ne^n ChuUt ta.m hoa~n tra? lo+`i em va`i nga`y  laugh.gif  Chu'c em convoi cu`ng ca'c anh em trong CXQ vui ve? va` ti?nh ta'o .  laugh.gif

ChuUt_CaliAnh Voi chọc chuUt thôi nghen, mấy em ut đừng có tưởng VOI....nói dóc  smile.gif  smile.gif
*


Caritas_Amor
QUOTE(convoiyeuco @ Jan 31 2005, 10:08 AM)
laugh.gif tội nghiệp em KTN qua' ! ChuUt mạnh tay với em quá !  laugh.gif Đáng lý VOI post 1 bài nhưng chẳng lẽ lại mang tiếng 2 ép 1 nên ngồi chờ xem hồi sau thế nào  rolleyes.gif
*Hepl Khu*o*ng tu*? Nha tre^u bac' voi

Bac' voi o*i ?
Bac' voi ah` ?
How Bac' gia` ?
Bao nhie^u tuo^i? ?
Du*o*ng` dong rui ?
Di vo*i' ai ?
Bac' dep. trai ?
Hay xa^u' xi' ?
Tre^u Bac' ti' !
Bac' du*ng` la
xin du*ng` phat.
Chau' chay. xa
Du*ng' cu*o*i` Bac'
Ha...ha...ha......


Craritas_Amor
convoiyeuco
QUOTE(Caritas_Amor @ Feb 2 2005, 04:22 PM)
Hepl  Khu*o*ng tu*? Nha  tre^u bac' voi

      Bac' voi o*i ?
      Bac' voi ah` ?
      How Bac' gia` ?
      Bao nhie^u tuo^i? ?
      Du*o*ng` dong rui ?
      Di vo*i' ai ?
      Bac' dep. trai ?
      Hay xa^u' xi' ?
      Tre^u Bac' ti' !
      Bac' du*ng` la
      xin du*ng` phat.
      Chau' chay. xa
      Du*ng' cu*o*i` Bac'
      Ha...ha...ha......
                            Craritas_Amor
*Bác là VOI
Hơi... già rồi
Đừng hỏi tuổi
Bác không vui sad.gif

Ngày xưa Bác
Cũng đẹp trai
Em theo hoài
Vui nhưng mệt rolleyes.gif

Mấy ngày Tết
Em đến nhà
Vợ Bác ra
Còn Bác ngủ smile.gif

Nay vui đủ
Bác về vườn
Để vợ thương
Và cháu mến

laugh.gif

ChuUt_Cali
QUOTE(convoiyeuco @ Jan 31 2005, 06:58 PM)
Anh: chuUt_cây_si
Nhà ở núi Ba Vì
Suốt ngày lo ăn nhậu
Vợ chồng phải chia ly

Rồi từ đó trở đi
Uống nước ăn bánh mì
Lang thang trên khắp nẻo
Sau cùng đến Cali

Cũng nhờ duyên ăn nói
Nên không bị đuổi đi
Cảm ơn người xứ lạ
Đổi : ChuUt_Cali

Về Viết Nam đôi bận
Chỗ nào có gái quê
ChuUt đều tìm tới
Đổi : ChuUt_hay_dzê

Anh Voi chọc chuUt thôi nghen, mấy em ut đừng có tưởng VOI....nói dóc  smile.gif  smile.gif
*
Anh, ChuUt_Cali
Tu+` nho? lo+'n ra^'t chi`
Tuo+'ng co.p tha kho^ng no^?i
A(n nha^.u thuo^.c thu+' ... li`

Ti'nh hay thi'ch ddo' dda^y
Ho.c ho?i nhie^`u ddie^`u hay
Tu+` hang hu`m o^? khi?
ChuUt dda~ tu+`ng ddi

Thi'ch quen nguo+`i nghi~a khi'
Khinh ba.c ke? tha^m su`y
Ne^'u ga(.p nguo+`i vu+`a y'
Nga`n che'n chi? mo^.t khi

Ba.n nha^.u thi` lai rai
Le^n xuo^'ng chu+`ng va`i chai
Ga(.p quen nhau la` qui'
Ga^y go^~ cha(?ng la`m chi

Em u't quen va`i nuo+`ng
Cho ddo+`i no' le^n huo+ng
Cha(?ng em na`o vu+`a y'
Ca'c em cha?nh qua' ddi

Ve^` VN ddo^i la^`n
Be` ba.n nha^.u tu+ng bu+`ng
-Do' mo+'i la` ddie^`u qui'
Kho^ng uo^?ng mo^.t la^`n ddiChuUt_Calisarcophagi
Da~ la` anh sao la` Chu' U't
Da~ la` Voi thi pha?i co vo`i
cai vo`i voi dai to hay nho?
Sao chu' U't lai biet ro~ vo`i voi
Pha?i cha(ng la` chu' U't cu~ng the^' tongue.gif
Vay ca? hai cu`ng de^? moi nguoi xem
Thi` nhu the moi goi la` that

hahahahaha...choc chu' U't va Voi chut xi'u dung gian nha
Sarcophagi
convoiyeuco
QUOTE(sarcophagi @ Feb 3 2005, 05:51 AM)
Da~ la` anh sao la` Chu' U't
Da~ la` Voi thi pha?i co vo`i
cai vo`i voi dai to hay nho?
Sao chu' U't lai biet ro~ vo`i voi
Pha?i cha(ng la` chu' U't cu~ng the^' tongue.gif
Vay ca? hai cu`ng de^? moi nguoi xem
Thi` nhu the moi goi la` that

hahahahaha...choc chu' U't va Voi chut xi'u dung gian nha
Sarcophagi
*VOI hien nhat CXQ nen laugh.gif , chuUt thi dzu~ nhat CXQ nen mad.gif . Du'ng ho^n chuUt ??? rolleyes.gif
TramHuong
QUOTE(sarcophagi @ Feb 3 2005, 05:51 AM)
Da~ la` anh sao la` Chu' U't
Da~ la` Voi thi pha?i co vo`i
cai vo`i voi dai to hay nho?
Sao chu' U't lai biet ro~ vo`i voi
Pha?i cha(ng la` chu' U't cu~ng the^' tongue.gif
Vay ca? hai cu`ng de^? moi nguoi xem
Thi` nhu the moi goi la` that

hahahahaha...choc chu' U't va Voi chut xi'u dung gian nha
Sarcophagi
*

Anh <Convoiyeuco> ne` ! Tra^m` post bai` na^y` anh

du*ng` la Tra^m` nha , tha^y' moi. ngu*o*i` dua` vui qua'

Tra^m` cung? thich' tham gia gop' vui , nhu*ng ma` kho^ng

co' de^` tai` ne^n quynh' qua' Tra^m` lie^u` mang.mu*o*n.

do*? ta^m' tha^n << Bo^` tu*o*ng. >> cua? anh nha

Anh Voi? Anh Voi ,

Coi moi` na(ng. ky'

Ra^t' la` co' ly'

Nhu*ng? khi ta ca^n`

La^y' thit. de` nguoi`

La` Voi cha(c' cu'

Ne^u' nhu*ng? khi ru?

Ca^n` a(n thua du?

Cu*' ru? Voi di

Bao? dam? mo^i? ky`

La` ta mo^i? tha(ng'

Voi o*i cho nha(n'

Ne^u' co' di thi

Ru? Voi cung` di

Minh` thi na(ng. ky'


Noi' xong chay. cho nhanh keo? Anh <ConVoiyeuco> ky' da^u`


Be' Hu*o*ng Tra^m`

convoiyeuco
QUOTE(TramHuong @ Mar 29 2005, 09:53 PM)
Anh <Convoiyeuco> ne` ! Tra^m` post bai` na^y` anh

      du*ng` la Tra^m` nha  , tha^y' moi. ngu*o*i` dua` vui qua'

      Tra^m` cung? thich' tham gia gop' vui , nhu*ng ma` kho^ng 

      co' de^` tai` ne^n quynh' qua' Tra^m` lie^u` mang.mu*o*n.

      do*? ta^m' tha^n << Bo^` tu*o*ng. >> cua? anh nha

              Anh  Voi? Anh  Voi ,

              Coi moi` na(ng. ky'

              Ra^t' la` co' ly'

              Nhu*ng? khi ta ca^n`

              La^y' thit. de` nguoi`

              La` Voi cha(c' cu'

              Ne^u' nhu*ng? khi ru?

              Ca^n` a(n  thua  du?

              Cu*' ru? Voi di

              Bao? dam? mo^i? ky`

              La` ta mo^i? tha(ng'

              Voi o*i cho nha(n'

              Ne^u' co' di thi

              Ru? Voi cung` di

              Minh` thi na(ng. ky'
      Noi' xong chay. cho nhanh keo?  Anh <ConVoiyeuco> ky' da^u`
                            Be' Hu*o*ng Tra^m`
*VOI thi nặng ký
Giật giải mỗi kỳ
Bây giờ nếu đi
Lại giành giải tiếp

Làm thế không đẹp
Em út lại cười
Bè bạn không vui
Ở nhà cho khỏe

Lúc VOI còn trẻ
Tuổi bằng Trầm Hương
Anh hùng ngoài đường
Chỉ là... chuyện nhỏ

Sở trường VOI đó
Lấy thịt đè người rolleyes.gif
Những lúc mát trời
Không còn đối thủ tongue.gif

Muốn ăn thua đủ
Có VOI yên tâm
Hễ em út cần
Là anh có mặt

Nhưng giờ thì khác
Anh VOI đã già
Đành nhìn người ta
Làm thơ trêu chọc smile.gif

rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
DeThuong18
QUOTE(convoiyeuco @ Mar 30 2005, 02:42 AM)
VOI thi nặng ký
Giật giải mỗi kỳ
Bây giờ nếu đi
Lại giành giải tiếp

Làm thế không đẹp
Em út lại cười
Bè bạn không vui
Ở nhà cho khỏe

Lúc VOI còn trẻ
Tuổi bằng Trầm Hương
Anh hùng ngoài đường
Chỉ là... chuyện nhỏ

Sở trường VOI đó
Lấy thịt đè người  rolleyes.gif
Những lúc mát trời
Không còn đối thủ  tongue.gif

Muốn ăn thua đủ
Có VOI yên tâm
Hễ em út cần
Là anh có mặt

Nhưng giờ thì khác
Anh VOI đã già
Đành nhìn người ta
Làm thơ trêu chọc  smile.gif

rolleyes.gif  rolleyes.gif  rolleyes.gif
*

Con voi? con Voi

Xung phong di tru*o*c'

Tanh' hay lam` phu*o*c'

Cha(ng? dam' tham a(n

Ga(p. ai la(ng xa(ng

La` Voi tra^n' tinh?

Ga(p. ai hay sinh?

La` Voi ngoa(c' vo^

Ga(p. Voi bu*. co^`

Tha^y' ma` phat' ngan'

Cu*' mo^i? buo^i? sang'

Voi phai? lo xa

Trong Club vu*a` ra

Ba` con lam` du*?

Hoi? han du? thu*'

Voi rang' cu* xu*?

Mo^i? chu*? nhe. nhang`

Co^' ga(ng' kho^ng than

Voi ra^t' tha^t. tha`

Cam' o*n Voi nha'


Tra^m` cung? cam' o*n Voi nu*a?LUU_LINH
QUOTE(hieptayninh @ Jan 28 2005, 01:35 PM)
Em là Trầm Huong Huong
Ngụ ở bến Tầm Dương
Ði tìm chàng thi si
Trong pho sách Kim Cương
Ði tới Tương Tư xứ
Tìm không ra người thương
.

user posted image
*
Anh la` T _ rung _ TRung
Kie^p' so^ng' nhu* ca^y tung`
Ma(.c gio' mu*a bao~ bung`
Va^n~ la` T _ rung _ Trung
ChanhLongNhoThuong
La^u ro^`i chu*a le^n Forums la`m tho* , nho*' qua' , cho mi`nh tie^'p tu.c nha , xin ca'm o*n


Chu? de^` ve^` Tra^`m Hu*o*ng

Nhu*ng mu*o*.n tha^n Voi chu't ohmy.gif

De^? la`m tho* cho vui

Mong anh Voi cho " ke' "

Co' pha?i Voi " to con "

Ne^n mo.i ngu*o*`i de^`u so*. ?

Mo^~i la^`n da('t ca? da`n

Voi tie^n phong di tru*o*'c

Hai cha^n tru*o*'c di tru*o*'c

Hai cha^n sau di sau

Co`n ca'i duo^i ngoe ngua^?y

Anh na`o tha^'y ma` thi'ch

Xin nha?y va`o o^m ... duo^i

Ho^m nay anh Voi thi

Chu? de^` ve^` Tri' tue^.

Anh da~ va`o chung ke^'t

Cu`ng " la~o " Tho? nha` ta

Xe't ve^` ti'nh ranh ma

Anh kho^ng la` do^'i thu?

Nhu*ng nhu* the^' da^u ca^`n

Vi` gia'm khao? co^ng minh

Ca^u thu*' nha^'t du*a ra

" Muo^n thu' nga`y ho^m nay

Ai la` cha.y nhanh nha^'t ? "

Anh Voi " ba^'m chuo^ng " tru*o*'c

Gia'm kha?o ke^u tra? lo*`i

" Ngu*.a la` cha.y nhanh nha^'t "

Anh cho*.t nhanh nha?u da'p

Cho*.t gia'm kha?o no'i " Kho^ng ! "

The^' la` Voi ma^'t toi

1 die^?m o^i tie^'c qua'

Ca^u tra? lo*`i du*a ra

Tha^.t do*n gia?n vo^ cu`ng

Ngu*.a bi. be^.nh ho^m qua

Ho^m nay co`n du*o*~ng be^.nh

La`m sao cha.y nhanh nha^'t

Tho? nha` ta vu*o*.t truo'c

1 die^?m nhie^`u ho*n Voi

Tie^'p tu.c ca^u thu*' hai

" Ca'c muo^n thu' xu*a nay

Tha^n the^? ai na(.ng nha^'t ? "

Anh Voi la.i da`nh truo'c

" Chi'nh to^i a. " , anh thu*a

" Kho^ng pha?i da^u , sai ro^`i "

Gia'm kha?o mo*`i tho? ngay

Tho? qua? quye^'t tra? lo*`i

" Loa`i khu?ng long na(.ng nha^'t "

" Chi'nh xa'c " , gia'm kha?o u*`

Va` the^' la` Voi thua

Gia^.n qua' , Voi bo? ve^`

" He.n la^`n sau ta'i ngo^. "

Ta se~ tha('ng du*o*.c mi

Ra'ng do*.i la^`n sau nhe' ...
Tho* cho.c anh Voi cho vui tho^i , mong anh du*`ng gia^.n nha ...
convoiyeuco
QUOTE(ChanhLongNhoThuong @ May 13 2005, 12:58 PM)
La^u ro^`i chu*a le^n Forums la`m tho* , nho*' qua' , cho mi`nh tie^'p tu.c nha , xin ca'm o*n


        Chu? de^` ve^` Tra^`m Hu*o*ng

        Nhu*ng mu*o*.n tha^n Voi chu't  ohmy.gif

        De^? la`m tho* cho vui

        Mong anh Voi cho " ke' "

        Co' pha?i Voi " to con "

        Ne^n mo.i ngu*o*`i de^`u so*. ?

        Mo^~i la^`n da('t ca? da`n

        Voi tie^n phong di tru*o*'c

        Hai cha^n tru*o*'c di tru*o*'c

        Hai cha^n sau di sau

        Co`n ca'i duo^i ngoe ngua^?y

        Anh na`o tha^'y ma` thi'ch

        Xin nha?y va`o o^m ... duo^i

        Ho^m nay anh Voi thi

        Chu? de^` ve^` Tri' tue^.

        Anh da~ va`o chung ke^'t

        Cu`ng " la~o " Tho? nha` ta

        Xe't ve^` ti'nh ranh ma

        Anh kho^ng la` do^'i thu?

        Nhu*ng nhu* the^' da^u ca^`n

        Vi` gia'm khao? co^ng minh

        Ca^u thu*' nha^'t du*a ra

        " Muo^n thu' nga`y ho^m nay 

        Ai la` cha.y nhanh nha^'t ? "

        Anh Voi " ba^'m chuo^ng " tru*o*'c

        Gia'm kha?o ke^u tra? lo*`i

        " Ngu*.a la` cha.y nhanh nha^'t "

        Anh cho*.t nhanh nha?u da'p

        Cho*.t gia'm kha?o no'i " Kho^ng ! "

        The^' la` Voi ma^'t toi

        1 die^?m o^i tie^'c qua'

        Ca^u tra? lo*`i du*a ra

        Tha^.t do*n gia?n vo^ cu`ng

        Ngu*.a bi. be^.nh ho^m qua

        Ho^m nay co`n du*o*~ng be^.nh

        La`m sao cha.y nhanh nha^'t

        Tho? nha` ta vu*o*.t truo'c

        1 die^?m nhie^`u ho*n Voi

        Tie^'p tu.c ca^u thu*' hai

        " Ca'c muo^n thu' xu*a nay

        Tha^n the^? ai na(.ng nha^'t  ? "

        Anh Voi la.i da`nh truo'c

        " Chi'nh to^i a. " , anh thu*a

        " Kho^ng pha?i da^u , sai ro^`i "

        Gia'm kha?o mo*`i tho?  ngay

        Tho? qua? quye^'t tra? lo*`i

        " Loa`i khu?ng long na(.ng nha^'t "

        " Chi'nh xa'c " , gia'm kha?o u*`

        Va` the^' la` Voi thua

        Gia^.n qua' , Voi bo? ve^`

        " He.n la^`n sau ta'i ngo^. "

        Ta se~ tha('ng du*o*.c mi

        Ra'ng do*.i la^`n sau nhe' ...
        Tho* cho.c anh Voi cho vui tho^i , mong anh du*`ng gia^.n nha ...
*<=== hie^`n nha^'t CXQ ne^n bi. moi nguo`i cho.c hoa`i tongue.gif tongue.gif tongue.gif
ChanhLongNhoThuong

Ho^m qua de^'n du*o*.c nha` na`ng

Sao ma` xa qua' , mo?i cha^n qua' chu*`ng

Muo^'n va`o de^? ga(.p na`ng tho^i

Nghi~ ra mo^.t ca'ch de^? ma` la`m quen

Nha` na`ng ki'n co^?ng , tu*o*`ng cao

Chui va`o kho^ng lo.t , vi` tha^n kho^ng vu*`a sad.gif

Ba^'m chuo^ng tha^'y du*o*.c mo^.t nguoi`

Nghi~ ra(`ng da~ ga(.p " co^ tie^n " trong lo`ng

Mo*`i na`ng de^'n cho^~ la`m quen

Ga^.t da^`u do^`ng y' , nga`y mai < kho^ng ne` > ?

Tu*o*?ng ra(`ng su*. vie^.c tha`nh co^ng

De^'n khi ga(.p ma(.t , " Me. o*i " - Con cha`orolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

He^'t nguoi` di la`m quen ro^`i !

PrincessCindy
QUOTE(convoiyeuco @ May 16 2005, 01:18 AM)
<=== hie^`n nha^'t CXQ ne^n bi. moi nguo`i cho.c hoa`i  tongue.gif  tongue.gif  tongue.gif
*

Bac' gioi? bac' Voi

Hay ngo^i` tre^n tru*o*c'

Ai ma` vo^ phu*o*c'

Se? bi. Voi de`

Bo*i? vi` lun` te`

Bac' Voi kho^ng tha^y'

Bac' Voi thu*' ma^y'

Loai` thu' nho*' dai

Xin thu*a lie^n` ngay

Voi hang` thu*' nha^t'

De^n' hang. nhi` tha^t.

La` con cop. va(n`

Tinh' hay thu` ha(n`

Tho^ng minh co' hang.

Loai` cop. bao. dan.

Di sa(n mo^t. minh`

Cop. ra^t' tho^ng minh

Nho*' dai va` khoe?

Cop. di le? te?

Chi? co' mo^t. minh`

Im la(ng. nin' thinh

Sa(n mo^i` ra^t' gioi?

Cop. hay qua' do^i?

Tri' kho^n nhu* nguoi`

Nhu*ng co' to^i. lu*o*i`

Nhie^u` na(m kho^ng ta(m'

Ta vo^ Zoo nga(m'

Cop. ra^t' hie^n ngang

Lim dim cha(ng? mang`

Na(m` mo* ru*ng` tha^m?

Trong ru*ng` vui la(m'

Gio*` phai? na(m` da^y

Chi? vai` phut' gia^y

Gia? tu*` cuo^c. so^ng'


Gio*` Cindy noi' ve^` cop. do' nha

kho^ng dam' noi' bac' voi nu*a? nha

rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
ChanhLongNhoThuong
QUOTE(PrincessCindy @ May 27 2005, 04:56 AM)
Bac'  gioi? bac' Voi

Hay ngo^i` tre^n tru*o*c'

Ai ma` vo^ phu*o*c'

Se? bi. Voi de`

Bo*i? vi` lun` te`

Bac' Voi kho^ng tha^y'

Bac' Voi thu*' ma^y'

Loai` thu' nho*' dai

Xin thu*a lie^n` ngay

Voi hang` thu*' nha^t'

De^n' hang. nhi` tha^t.

La` con cop. va(n`

Tinh' hay thu` ha(n`

Tho^ng minh co' hang.

Loai` cop. bao. dan.

Di sa(n mo^t. minh`

Cop. ra^t' tho^ng minh

Nho*' dai va` khoe?

Cop. di le? te?

Chi? co' mo^t.  minh`

Im la(ng. nin' thinh

Sa(n mo^i` ra^t' gioi?

Cop. hay qua' do^i?

Tri' kho^n nhu* nguoi`

Nhu*ng co' to^i. lu*o*i`

Nhie^u` na(m kho^ng ta(m'

Ta  vo^ Zoo nga(m'

Cop. ra^t' hie^n ngang

Lim dim cha(ng? mang`

Na(m` mo*  ru*ng` tha^m?

Trong ru*ng` vui la(m'

Gio*` phai? na(m` da^y

Chi? vai` phut' gia^y

Gia? tu*` cuo^c. so^ng'
    Gio*` Cindy noi' ve^` cop. do' nha

    kho^ng dam' noi' bac' voi nu*a? nha

    rolleyes.gif    rolleyes.gif    rolleyes.gif
*
Ma^'y ho^m nay tho*`i tie^'t thay do^?i nhie^`u la('m , cha('c la` ba'c Voi va` co.p ne^n nhuo`ng cho^~ cho nhu*~ng loa`i thu' nho? di nha


Chu'a te^? ru*`ng xanh

La` "name" co.p do' smile.gif

Ai ma` nghe tie^'ng

Thi` pha?i tra'nh xa

Muo^'n di la.i ga^`n

Pha?i va`o ... "Zoo" do' smile.gif

Lu'c co`n nho? xi'u

Me. da^~n di hoa`i

Mo^~i la^`n ba'c "ke^u"

Nghe sao so*. qua'

Di qua cho^~ kha'c

Ga(.p lie^`n ba'c Voi

Tha^n thi` to lo*'n

Nhu*ng ta'nh hie^`n la`nh

Ca'i duo^i nho? xi'u

Ngoe ngua^?y nga`y nga`y

Mo^~i la^`n tha^'y to^i

Ba'c vui mu*`ng la('m

Tai va^?y phanh pha'ch

Duo^i la('c " lie^n ho^`i "

De^'n lu'c to^i di

Voi buo^`n ru*o*`i ru*o*.i

To^i lie^`n ho?i Ma'

Ba'c thi'ch gi` hen ?

Ma' no'i vo*'i to^i

" Tra'i ca^y " , Ba'c thi'ch

Nhu* khi to^i lo*'n

Ba'c ta kho^ng the`m

Ho?i ra(`ng " Thi'ch chi ? "

Tra? lo*`i .... " Ru*o*.u de^' " rolleyes.gif

Tha^m hu.t " nga^n sa'ch "

To^i bo? Ba'c di sad.gif

Tro*? ve^` ga(.p co.p

So*. ha~i ha(`ng nga`y

Mo^~i la^`n nhu* the^'

La.i muo^'n ga(.p Voi

De^'n lu'c ga(.p ro^`i

" Ru*o*.u da^u " , Ba'c ho?i

So*. qua' , cha.y nhanh

Xin chu*`a So*? thu'

Va`o thu*~ la^`n xem

Ba.n so*. kho^ng nhe' rolleyes.gif

Tho* tre^u ba'c Co.p va` ba'c Voi , mong 2 ba'c du*`ng gia^.n mi`nh nha smile.gif

Andy_NguyenVu
QUOTE(TramHuong @ Jan 28 2005, 05:00 PM)
On entend sous la feuille'e

          Les oiseaux siffler

          Et L'abeille re'veile'e

          Le`ves-toi sdleil

                                     Hu*o*ng Tra^m`
*
Mo^.t ngu*o*`i to^i thu*o*ng
( Lay. Tro*`i xin cho ngu*o*`i a^'y thu*o*ng to^i )


Nho*' em nho*' qua' di tho^i
Nho*' sao , nho*' qua' du*'ng ngo^`i kho^ng ye^n
Nho*' mai? nu. cu*o*`i ra^t' duye^n
Vo*'i hai ma' lun' do^ng` tie`n thu*o*ng ghe^
Lai. the^m ra(ng khe^?nh tha^'y me^

Tha^.t ra anh cu?ng ho?ng che^ cho^? nao`
Anh giai? thich' la` tai. sao !
Do^' em bie^'t' la` cho^? nao` anh thu*o*ng ?
Thu*o*ng em tanh' ne^'t kie^m nhu*o*ng`
Ta^'m lo`ng phuc' ha^.u , hay thu*o*ng nha^n tu*`
La.i hay co' tanh' u*u tu*
Thu*o*ng minh` thi` mo^.t , thu*o*ng ngu*o*`i ga^'p do^i
Khoan thoai a(n noi' hay ngo^`i
Nhu mi` la(.ng le? ,cha(?ng do`i ho*n ai
Nha^'t la` ma('t em u*u hoa`i
La`m cho lu.y da('m , la`m say anh hu`ng
Khi buo^`n do^i ma('t mung lung
La`m cho gan da. tie^u tu`ng do^? xie^u
Nhu*ng ma` anh RO^'NG mo^.t die^`u
Du*`ng ai ye^u nhe' , anh ye^u mo^.t mi`nhAndy_NguyenVu
( Vie^'t cho be' Tra^`m Summer 2005 Georgia )
Andy_NguyenVu
QUOTE(Andy_NguyenVu @ Jun 10 2005, 10:58 AM)
Mo^.t  ngu*o*`i   to^i thu*o*ng
   ( Lay. Tro*`i  xin cho ngu*o*`i a^'y thu*o*ng to^i )
Nho*'  em  nho*'  qua'  di  tho^i
Nho*'  sao , nho*'  qua'  du*'ng  ngo^`i  kho^ng  ye^n
Nho*' mai?  nu.  cu*o*`i   ra^t'  duye^n
Vo*'i  hai  ma'  lun'  do^ng`  tie`n  thu*o*ng  ghe^
Lai. the^m  ra(ng khe^?nh  tha^'y  me^ 
                                                   
Tha^.t  ra  anh  cu?ng  ho?ng che^ cho^? nao`
Anh  giai?  thich'  la`  tai.  sao !
Do^'  em bie^'t'  la` cho^?  nao` anh thu*o*ng ?
Thu*o*ng  em  tanh'  ne^'t  kie^m nhu*o*ng`
Ta^'m  lo`ng   phuc'  ha^.u  , hay thu*o*ng  nha^n tu*`
La.i  hay  co'  tanh'  u*u  tu*
Thu*o*ng  minh`  thi`  mo^.t , thu*o*ng  ngu*o*`i  ga^'p  do^i
Khoan  thoai  a(n  noi'  hay  ngo^`i
Nhu  mi`  la(.ng  le? ,cha(?ng  do`i ho*n ai
Nha^'t  la`  ma('t  em  u*u  hoa`i 
La`m  cho  lu.y  da('m , la`m  say  anh  hu`ng
Khi  buo^`n  do^i  ma('t    mung  lung
La`m  cho  gan  da.  tie^u  tu`ng  do^?  xie^u
Nhu*ng  ma`  anh   RO^'NG  mo^.t  die^`u
Du*`ng  ai  ye^u  nhe' ,  anh  ye^u  mo^.t  mi`nh
Andy_NguyenVu
( Vie^'t  cho  be'  Tra^`m  Summer 2005 Georgia  )
*Hu*o*ng Tra^`mmmmmmmmmmmmmmm
Hu*o*ng Tra^`mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWhen ever you look at a cloud's flyes


The wind blowing cold overland in an evening


And stop momentarily at some remote river landing


You may think of my love for a few minutes


Please understand me , I am your Friendly


I wish I were cold hearted enough


To put love aside and go forward


I wonder if you are happy to feel the spring is warm everywhere
I wish can hear the joyful sound of your words and your laughter

Georgia 07-01-05 Andy_NguyenVu
VinhNhu_GiaHuy
QUOTE(Andy_NguyenVu @ Jul 1 2005, 04:40 PM)
Hu*o*ng Tra^`mmmmmmmmmmmmmmm
Hu*o*ng Tra^`mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
When  ever  you  look  at  a  cloud's  flyes
The  wind  blowing    cold  overland  in  an  evening
And  stop  momentarily  at  some  remote  river  landing
You  may  think  of  my  love  for  a  few  minutes
Please  understand  me  , I am your Friendly
I  wish  I  were  cold  hearted  enough
To  put  love  aside  and  go  forward
I  wonder  if  you  are  happy  to  feel the  spring  is  warm  everywhere
I wish can hear  the  joyful  sound  of  your  words and  your  laughter

Georgia 07-01-05  Andy_NguyenVu
*


Georgia 07-27-05

VinhNhu_GiaHuyNho*' qua' Tra^`m o*i ! khi em cu*o*`i


Co' cai' ra(ng khe^?nh , thu*o*ng qua' o*i


Ne^'u anh co' the^? ho^n le^n do'


Diu. ngot. ye^u thu*o*ng ca? mo^t. do*i`
Nhu*ng anh cu*' so*. em do^?i ho*n`


Ma(t' buo^`n ru*ng le^. sa'(p trao` tuo^n


Em muo^'n mo^i em con` trinh bach


Em cha(?ng cho anh da(.t nu. ho^n
Tra^`m o*i ! du*`ng gia^.n anh Huy nhe

Anh Huy chi? mo* cho do*`i do*? kho^?

I don't hurt you
Andy_NguyenVu
QUOTE(Andy_NguyenVu @ Jul 1 2005, 11:40 AM)
Hu*o*ng Tra^`mmmmmmmmmmmmmmm
Hu*o*ng Tra^`mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
When  ever  you  look  at  a  cloud's  flyes
The  wind  blowing    cold  overland  in  an  evening
And  stop  momentarily  at  some  remote  river  landing
You  may  think  of  my  love  for  a  few  minutes
Please  understand  me  , I am your Friendly
I  wish  I  were  cold  hearted  enough
To  put  love  aside  and  go  forward
I  wonder  if  you  are  happy  to  feel the  spring  is  warm  everywhere
I wish can hear  the  joyful  sound  of  your  words and  your  laughter

Georgia 07-01-05  Andy_NguyenVu
*


Georgia 07-29-05

Andy_NguyenVuTrammmmm Huonggggggg HuonggggggggggTra^`m cua? mu`i hu*o*ng hay va(n chu*o*ng ?


Hay hoa ma'(c co*? no*? be^n du*o*ng`


Em tho* nga^y qua' lo`ng to^i da?


Nho*' qua' Tra^`m o*i , anh da? thu*o*ng

Nho*' qua' Tra^`m hu*o*ng hu*o*ng o*i
Andy_NguyenVu
QUOTE(Andy_NguyenVu @ Jul 1 2005, 11:40 AM)
Hu*o*ng Tra^`mmmmmmmmmmmmmmm
Hu*o*ng Tra^`mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
When  ever  you  look  at  a  cloud's  flyes
The  wind  blowing    cold  overland  in  an  evening
And  stop  momentarily  at  some  remote  river  landing
You  may  think  of  my  love  for  a  few  minutes
Please  understand  me  , I am your Friendly
I  wish  I  were  cold  hearted  enough
To  put  love  aside  and  go  forward
I  wonder  if  you  are  happy  to  feel the  spring  is  warm  everywhere
I wish can hear  the  joyful  sound  of  your  words and  your  laughter

Georgia 07-01-05  Andy_NguyenVu
*
TramHuongLung linh do^i ma'(t nga^y tho*


Tra(ng va`ng chie^'u sa'ng be^'n bo*` ye^u thu*o*ng


Hai ha`ng to'c re? tho*m hu*o*ng


Gi'o dang du`a gio*?n tu*o*?ng vu*o*`n bo*` vai


Gio.ng em chim ho't ngo.t ngay


Hie^'n da^ng tha thie^'t tro*`i say ngo.t nga`o


Nghi`n hoa nghie^ng ca'nh do'n cha`o


Thu*o*'t tha Co^ng Chua' em va`o vu*o*n` tho*Georgia 08-01-05 Andy_NguyenVu


La^u qua' kho^ng ga.p Tra^`m ......nho*'
hieptayninh
Lau ngay minh ko co Online, thay cai topic minh lam tang cho Nick TramHuong cung kha nhieu member. Cam thay vui vui lam sao.
Dat hang, dong khach nua chu. rolleyes.gif rolleyes.gif
Chuc TramHuong manh khoe, vui ve.
Anata ni Kooun.

Bye. 
Tristesse
QUOTE(hieptayninh @ Aug 5 2005, 09:21 PM)
Lau ngay minh ko co Online, thay cai topic minh lam tang cho Nick TramHuong cung kha nhieu member. Cam thay vui vui lam sao.
Dat hang, dong khach nua chu. rolleyes.gif  rolleyes.gif
Chuc TramHuong manh khoe, vui ve.
Anata ni Kooun.
Day la dia chi mail cua minh.Anh em hay mail cho minh theo dia chi nay nha+
hieptayninh@t.vodafone.ne.jp
Bye. 
*
Anh Cho Mượn Đỡ

Đừng cho em mượn bờ vai

Vì em sẽ khóc ướt hoài áo anh
Cuộc đời thật rất mong manh
Niềm vui ngắn ngủi , khổ đành chịu thôi
Từ xưa người đã nói rồi

Hồng nhan bạc phận , chạy thôi đàng nào
Phận em là kiếp má đào

Tránh sao cho khỏi , nghẹn ngào luỵ rơi
Cũng đồng một kiếp ra đời

Mạng em thì khổ , thảnh thơi mạng người
Dù buồn em cũng ráng cười

Trăm năm một kiếp để người nhớ thương
Cám ơn anh chỉ con đường

Cầu xin Chúa nhớ xót thương chúng mình
ChanhLongNhoThuong

Hu*o*ng nghe pha?ng pha^'t da^u da^y

Toa? ra tho*m nga't , mo^.t mui` tha^n quen

Buo^?i chie^`u ngo^`i du*o*'i go^'c ca^y

Lo`ng buo^`n man ma'c , nho*' ve^` < ngu*o*`i thu*o*ng >Khi vie^'t ba`i na`y , CLNT dang nghi~ de^'n mo^.t ngu*o*`i . Mong sao ngu*o*`i a^'y luo^n so^'ng du*o*.c bi`nh ye^n trong cuo^.c do*`i da^`y kho^? dau o*? phi'a tru*o*'c . Chu'c em luo^n vu*~ng tin . - CLNT
Andy_NguyenVu
QUOTE(ChanhLongNhoThuong @ Oct 17 2005, 12:45 AM) *

Hu*o*ng nghe pha?ng pha^'t da^u da^y

Toa? ra tho*m nga't , mo^.t mui` tha^n quen

Buo^?i chie^`u ngo^`i du*o*'i go^'c ca^y

Lo`ng buo^`n man ma'c , nho*' ve^` < ngu*o*`i thu*o*ng >
Khi vie^'t ba`i na`y , CLNT dang nghi~ de^'n mo^.t ngu*o*`i . Mong sao ngu*o*`i a^'y luo^n so^'ng du*o*.c bi`nh ye^n trong cuo^.c do*`i da^`y kho^? dau o*? phi'a tru*o*'c . Chu'c em luo^n vu*~ng tin . - CLNT
CÔNG CHÚA THƠ NGÂY
Andy Nguyễn VũEm đến vườn hoa thơm ngát hương

Đất trời sao bỗng hoá hoang đường

Mắt em hoang tưởng màu sao sáng

Mây trắng mơ hồ như khói sươngLạc bước em rời xa cõi tục

Gót chân huyền hoặc , chốn vô thường

Trắng quá áo em màu trinh bạch

Công Chúa thơ ngây bước lạc đườngTrầm của mùi hương hay văn chương

Hay hoa mắc cở nở bên đường

Thơ ngây vụng dại , làm anh đã

Nhớ quá Trầm ơi ! anh đã thương


G.A 12-05-05
Andy_NguyenVu
[quote name='Andy_NguyenVu' date='Dec 5 2005, 09:42 AM' post='6987']
CÔNG CHÚA THƠ NGÂY
Andy Nguyễn Vũ
Em đến vườn hoa thơm ngát hương

Đất trời sao bỗng hoá hoang đường

Mắt em hoang tưởng màu sao sáng

Mây trắng mơ hồ như khói sương
Lạc bước em rời xa cõi tục

Gót chân huyền hoặc , chốn vô thường

Trắng quá áo em màu trinh bạch

Công Chúa thơ ngây bước lạc đường
Trầm của mùi hương hay văn chương

Hay hoa mắc cở nở bên đường

Thơ ngây vụng dại , làm anh đã

Nhớ quá Trầm ơi ! anh đã thương


G.A 12-05-05ĐÔI MẮT HƯƠNG TRẦM


Anh ơi ! em gọi ngọt ngào

Làm lòng anh cũng xuyến xao vô cùng

Mắt em đêm tối mịt mùng

Anh tìm trong đó não nùng bi thương

Buồn em đôi mắt mờ sương

Lạ lùng anh phải vấn vương nhớ hoài

Mắt em buồn thãm vì ai ?

Từ đôi mắt : Tiếng thở dài mênh môngAndy_NguyenVu 01-14-06Vinhu_Giahuy
[quote name='hieptayninh' date='Jan 28 2005, 12:35 PM' post='1208']
Em là Trầm Huong Huong
Ngụ ở bến Tầm Dương
Ði tìm chàng thi si
Trong pho sách Kim Cương
Ði tới Tương Tư xứ
Tìm không ra người thương
.

IPB Image
[/qu


To Princess TramHuong

MƠ ƯỚC BÕ QUÊN

Bé ơi đừng phá luật trời
Theo đàn chim trắng rong chơi xuống trần
Bé bõ hết không phân vân
Từng bước thơ dại ngại ngần bước xa
Chùm hoa rụng xuống sân nhà
Màu hoa trắng lẫn pha hoà tuyết rơi
Đàn chim tóc trắng bõ chơi
Bay về nắng ấm bõ rơi bé rồi
Chùm hoa trắng rụng bồi hồi
Ước mơ bay mất bé ngồi rưng rưng
[size=5]
Andy_NguyenVu
QUOTE(hieptayninh @ Jan 28 2005, 08:35 AM) *

Em là Trầm Huong Huong
Ngụ ở bến Tầm Dương
Ði tìm chàng thi si
Trong pho sách Kim Cương
Ði tới Tương Tư xứ
Tìm không ra người thương
.

IPB Image

Andy Nguyễn Vũ to A Little PrincessÁo trắng người thươngÁo trắng ơi? áo trắng à?

Áo em trắng quá ngọc ngà yêu thương

Áo em trắng khắp ngã đường

Gót chân in dấu yêu thương đậm đà

Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua

Dáng em thấp thoáng như xa như gần

Nhẹ nhàng chân sáo tung tăng

Khắp sân trường nhỏ dấu chân dịu dàng

Ngây thơ đôi mắt mơ màng

Thả trong vườn cấm địa đàng hoang vu

Hồn anh lạc cõi sương mù

Dù cho muôn kiếp thiên thu vẫn tìm
[color=#3333FF]
Vinhu_Giahuy
Dễ Thương ơiEm đừng cắt ngắn tóc thề
Đừng chanh, đừng giấm, đừng trề môi cong
Đừng quay anh chạy vòng vòng
Làm tình làm tội, khổ lòng anh sao ?
Đi thì đừng gắng đi mau
Tim anh hụt nhịp, trêu nhau làm gì ?
Liếc con mắt, chớp đôi mi
Bên đường anh đã trồng Si hai hàng
Hôm nay chợt nắng bỗng vàng
Gió trêu tà áo, quấn quàng chân thon
Dễ thương môi đỏ như son
Nhẹ nhàng gió lướt môi ngon vô cùng
Vội vàng không chút ngượng ngùng
Anh Lượm làn gió, cất chung si tình
Ước chi cho hai chúng mình
Như đôi guốc mộc , đủ tình một đôi
Anh không hỏi, không đòi
Chỉ mong hai đứa là đôi guốc hoài
[color=#3333FF]
Andy_NguyenVu
QUOTE(hieptayninh @ Jan 28 2005, 07:35 AM) *
Em là <span style='color:blue'>Trầm</span> <span style='color:red'>Huong</span> <span style='color:purple'>Huong</span>
Ngụ ở bến Tầm Dương
Ði tìm chàng thi si
Trong pho sách Kim Cương
Ði tới Tương Tư xứ
Tìm không ra người thương
.
NỖI ĐAU BẤT TẬN

Write for Tram Huong
01-01-07


Bé yêu dấu
Hôm qua anh mơ thấy bé trở về, với nụ cười dịu dàng trên môi, và đôi mắt thơ ngây buồn mênh mang, làm tim anh đau nhói.
Bé đã biến mất khỏi đời anh từ những ngày tháng xa xa đến nỗi anh không còn nhớ nữa, anh vẫn còn như mơ ngũ, thấy nụ cười răng khểnh của em ngọt ngào trong nắng sáng,
Năm năm rồi phải không em, anh trung thành với những ngày tháng cũ đến nỗi anh không tỉnh dậy nổi, cứ chìm đắm mãi trong cơn mơ dài với những ngày tháng cũ bên em.
Ngã đầu trên vai anh đi nhỏ, đã năm năm qua một thời gian đủ để cho người ta quên quá khứ đời mình nhưng anh vẫn còn nằm ngũ mơ trong khu vườn cổ tích của quá khứ. Nhỏ đã tìm được yên tĩnh trong giấc ngũ nghìn thu trong nghĩa trang thanh tịnh, chỉ riêng anh nhận biết, sống với những giấc mơ cô đơn cũng đầy hạnh phúc, dù là cái hạnh phúc mơ hồ không thật trong cõi đời nầy.
Thiên đường nhỏ dại của chúng ta ngày xưa, từ khi nhỏ bước vào anh đã lạc mất lối đi, anh như người mộng du vẫn mơ thấy lối về chốn ấy, giống như con đường đất nhỏ rắc đầy những cánh hoa trắng trên đường đi vào cổng nhà nhỏ, dọc theo đường mùi hoa Thiên Sứ dịu nhẹ hương bay, cứ thấm mãi.....thấm mãi.....trong tâm hồn đơn sơ của anh, ngày ấy anh không biết nhỏ là cần thiết vô cùng cho đời anh, những sáng sớm mai cỏ còn ngậm sương, Anh đứng ngoài cổng bên kia đường, nhìn mãi lên khung cửa sổ trắng tìm mãi bóng dáng thương yêu, đôi mắt đen buồn với hàng mi dài cong ướt, mái tóc xoã vừa chấm ngang vai, những sợi tóc dài nhớ nhung bên bờ vai nhỏ thanh tao.
Thương yêu cứ nhắc nhớ, những ngày tháng cũ, những mơ tưởng chỉ là hư vô, tình yêu như sương khói bay đi, chỉ để lại chút hương vị làm cay mắt, Anh không tìm thấy được thiên đường của mình, nên đời anh toàn khổ lụy đau thương.
Ngày xưa bên nhỏ, anh thấy thiên đường thênh thang, những cây ước mơ anh ươm đầy trên Thiên Đường, Anh hẹn em trong giấc mơ cùng nhau sẻ tới cùng sống trong Thiên Đường mà chúng ta hằng mơ ước, Anh cứ tưởng giữa chúng ta có tình yêu, mình hẹn sẽ gặp nhau,
Nhưng bây giờ anh hiểu rằng suốt đời nầy, và suốt kiếp nầy mình sẽ không bao giờ gặp nhau, nhỏ chỉ là ảo ảnh, chỉ là khói sương, hay chỉ là nỗi đau suốt đời ở mãi trong trái tim anh.

1 Năm năm qua rồi bé nhỉ
2 Trong mơ em cười ngây thơ
3 Vẫn giống như tự thuở giờ
4 Em mảnh mai như cỏ dại
5 Năm năm rồi em cứ mãi
6 Trở về hoài trong giấc mơ
7 Thương yêu nhắc nhớ từng giờ
8 Em đã bỏ anh bơ vơ


anh nho*' nho? la(m' nho? o*i
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.