Xuân Đất Khách

Lại đón xuân về trong tuyết bay

Tha phương đất khách dạ ai hoài

Ngóng phương trời cũ, thương ngày mộng


Nâng chén rượu đầy, nhớ cuộc say

Bạn hữu cách xa bờ bến lạ

Quê hương biền biệt tháng năm dài

Nghe trong gió lạnh sầu thiên cổ

Giật mình thương qúa bóng xuân phai


Giật mình thương quá bóng xuân phai

Xao xác hiên buồn ngọn gió lay

Tuyết phủ bốn bề, cành liễu rủ

Lệ nhòa hai mắt, chén huỳnh say

Thịt mở dưa hành, không rượu nếp

Mức gừng trà quế, thiếu cành mai

Tiết đông giá buốt, trời lồng lộng

Lại đón xuân về trong tuyết bay !


Author : Bạch Loan