Help - Search - Members - Calendar
Full Version: HAPPY NEW YEAR
Invision Power Board > Việt Nam Corner > Romantic Corner
convoiyeuco
Hi all
Nhân dịp năm mới, thay mặt các Mod forum Ketban4phuong, Voi thân chúc tất cả các bạn một năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn nhé !
hung120780
chúc mừng năm mới anh khỏe không và thành đạt góp sức CXQ càng ngày phát triển
user posted image
ChuUt_Cali
QUOTE(convoiyeuco @ Feb 4 2005, 07:08 PM)
Hi all
Nhân dịp năm mới, thay mặt các Mod forum Ketban4phuong, Voi thân chúc tất cả các bạn một năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn nhé !

*
Tha^n Cha`o ca'c ba.n ga^`n xa .

Na(m mo+'i ChuUt cu~ng xin chu'c ca'c ba.n mo^.t na(m mo+'i an khang va` thi.nh vuo+.ng , va.n su+. nhu+ y' , gia ddi`nh vui ve? . Ca^`u mong ta^'t ca? mo.i ddie^`u dde^`u dduo+.c to^'t la`nh va` ke'o da`i luo^n cho nhu+~ng nga`y ke^' tie^'p .

Tha^n cha`o ca'c ba.n ga^`n xa .
Na(m mo+'i xin chu'c nha` nha` bi`nh ye^n
Phu'c Ta`i Lo^.c Hi? lie^n mie^n .
Gia ddi`nh sum ho.p ma~n vie^n muo^n be^`


ChuUt_Cali
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.