Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Tinh` ye^u
Invision Power Board > Việt Nam Corner > Romantic Corner
PrincessCindy


Tinh` ye^u o*i ! mi la` con cho' dai.

Sao mi cu*' nhe` ta ma` ca(n' mai?

Cho mi hay ta da? chich' ngu*a` ro^i`

Nhu*ng thuo^c' a^y' la^u ngay` ta cung? phai?

Di chich' ngu*a` lai. , ma` cung? kho^ng xong

Ui da , ta dau kho^? mai? trong long`

smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif


PrincessCindy
TuyetTinhCoc
QUOTE(PrincessCindy @ Mar 9 2005, 06:57 PM)
Tinh` ye^u o*i ! mi la` con cho' dai.

          Sao mi cu*' nhe` ta ma` ca(n' mai?

          Cho mi hay ta da? chich' ngu*a` ro^i`

          Nhu*ng thuo^c' a^y' la^u ngay` ta cung? phai?

          Di chich' ngu*a` lai. , ma` cung? kho^ng xong

          Ui da , ta  dau kho^? mai? trong long`

          smile.gif  smile.gif  smile.gif  smile.gif  smile.gif  smile.gif  smile.gif  smile.gif  smile.gif  smile.gif 

       
                                    PrincessCindy
*Ti`nh ye^u o*i ! mi la` con cho' da.i

Ca('n ta hoa`i , mi kho^ng cha'n ta sao ?

Ca('n mo^.t mie^'ng , lo`ng ta da~ rung do^.ng

Mie^'ng thu*' hai , la`m ta nho*' nhung hoa`i

The^m mie^'ng nu*~a , tim ta dau nho'i qua'

Di chi'ch hoa`i , sao mi va^~n ca('n ta


Tuye^.t Ti`nh Co^'c

Mong Cindy vui cu*o*`i , tha^n cha`o !
ThoiDdoi

Ti`nh ye^u nhu* con me`o nho?
Meo meo ruo*.t chuo^.t cha.y bo? ma.ng luo^n
Co' khi me`o la.i tha^'y buo^`n
Vi` ti`m thi` chuo^.t la.i luo^`n va`o hang
Meo meo me`o khe? tho*? than
Lung linh ma('t bie^'c hai ha`ng cha^u sa
Cho me`o ngo^`i ddo' go'c nha`
Nghe^u ngao khe? go.i nhu* la` ddang mo* ...

Thoi DDoi


PS : joking , mong ra(`ng khong co' gi` mich lo`ng ohmy.gif)
TramHuong
QUOTE(ThoiDdoi @ Mar 13 2005, 06:26 AM)
Ti`nh ye^u nhu* con me`o nho?
Meo meo ruo*.t chuo^.t cha.y bo? ma.ng luo^n
Co' khi me`o la.i tha^'y buo^`n
Vi` ti`m thi` chuo^.t la.i luo^`n va`o hang
Meo meo me`o khe? tho*? than
Lung linh ma('t bie^'c hai ha`ng cha^u sa
Cho me`o ngo^`i ddo' go'c nha`
Nghe^u ngao khe? go.i nhu* la` ddang mo* ...

Thoi DDoi
PS : joking , mong ra(`ng khong co' gi` mich lo`ng ohmy.gif)
*

Tho* vui tho^i , ThoiDdoi ah`

Vai` ca^u ta goi. la` qua` ta(ng. nhau

Ta(ng. nhau nhu*ng? luc' khi nao`?

Khi ta buo^n` kho^? , muo^n' nhao` xuo^ng' so^ngTre^u anh vui ,cho do*? buo^n`du*ng` gia^n. Tra^m`nha anh Thoiddoi


Be' Tra^m` rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

TranTheDan
QUOTE(PrincessCindy @ Mar 9 2005, 06:57 PM)
Tinh` ye^u o*i ! mi la` con cho' dai.

          Sao mi cu*' nhe` ta ma` ca(n' mai?

          Cho mi hay ta da? chich' ngu*a` ro^i`

          Nhu*ng thuo^c' a^y' la^u ngay` ta cung? phai?

          Di chich' ngu*a` lai. , ma` cung? kho^ng xong

          Ui da , ta  dau kho^? mai? trong long`

          smile.gif  smile.gif  smile.gif  smile.gif  smile.gif  smile.gif  smile.gif  smile.gif  smile.gif  smile.gif 

       
                                    PrincessCindy
*I't khi ra?nh ro^~i ti`m em

Ke^` tai ho?i nho? ti`nh ye^u la` gi`

Cuo^.c ti`nh ma`u tra('ng hay den ?

Hay ma`u ba?y sa('c ca^`u vo`ng va^.y em ?

Bie^'t gi` hai chu*~ ti`nh ye^u

Nhu* anh , con ni't , ho.c ro^`i lo a(n

Ti`nh ye^u kho' no'i la('m anh

Em co`n tre? tuo^?i , bie^'t gi` ye^u thuong

TranTheDan

ChanhLongNhoThuong

Ti`nh la` ma`u tra('ng hay muo^n ma`u

De^? ta co`n ma~i nghi~ ve^` nhau

Bu*o*'c tre^n du*o*`ng do*`i mong ga(.p so*'m

Mai sau co`n de^'n du*o*.c vo*'i nhau

Em o*? no*i na`o co' bie^'t kho^ng

Anh du*'ng tro^ng theo a'nh ma('t ngu*o*`i

O^i sao do^i ma('t long lanh qua'

Du*`ng do^?i ma`u chi , ma~i mo^.t ma`u


Be' Tra^`m bie^'t kho^ng , CLNT cu~ng kho^ng bie^'t ti`nh ye^u ma`u gi` nu*~a , nhu*ng nghe Me. cu?a CLNT no'i la` , khi ngu*o*`i ta ye^u nhau , ngu*o*`i ta chi? thi'ch mo^.t ma`u tho^i , co' du'ng va^.y kho^ng ca'c ba.n ? smile.gif
PrincessCindy
QUOTE(ChanhLongNhoThuong @ Apr 11 2006, 12:57 PM) *
Ti`nh la` ma`u tra('ng hay muo^n ma`u

De^? ta co`n ma~i nghi~ ve^` nhau

Bu*o*'c tre^n du*o*`ng do*`i mong ga(.p so*'m

Mai sau co`n de^'n du*o*.c vo*'i nhau

Em o*? no*i na`o co' bie^'t kho^ng

Anh du*'ng tro^ng theo a'nh ma('t ngu*o*`i

O^i sao do^i ma('t long lanh qua'

Du*`ng do^?i ma`u chi , ma~i mo^.t ma`u
Be' Tra^`m bie^'t kho^ng , CLNT cu~ng kho^ng bie^'t ti`nh ye^u ma`u gi` nu*~a , nhu*ng nghe Me. cu?a CLNT no'i la` , khi ngu*o*`i ta ye^u nhau , ngu*o*`i ta chi? thi'ch mo^.t ma`u tho^i , co' du'ng va^.y kho^ng ca'c ba.n ? smile.gifEt si tu n'existais pas


Et si tu n'existais pas
Dis-moi pourquoi j'existerais?
Pour traîner dans un monde sans toi
Sans espoir et sans regret

Et si tu n'existais pas
J'essayerais d'inventer l'amour
Comme un peintre qui voit sous ses doigts
Naître les couleurs du jour

Et qui n'en revient pas
Et si tu n'existais pas
Dis-moi pour qui j'existerais?
Des passantes endormies dans mes bras
Que je n'aimerais jamais

Et si tu n'existais pas
Je ne serais qu'un point de plus
Dans ce monde qui vient et qui va
Je me sentirais perdu
J'aurais besoin de toi

Et si tu n'existais pas
Dis-moi comment j'existerais?
Je pourrais faire semblant d'être moi
Mais je ne serais pas vrai

Et si tu n'existais pas
Je crois que je l'aurais trouvé
Le secret de la vie, le pourquoi
Simplement pour te créer
Et pour te regarder

Et si tu n'existais pas
Dis-moi pourquoi j'existerais?
Pour traîner dans un monde sans toi
Sans espoir et sans regret

Et si tu n'existais pas
J'essayerais d'inventer l'amour
Comme un peintre qui voit sous ses doigts
Naître les couleurs du jour
Et qui n'en revient pas
Nếu Không có em


Nếu không có em trên cỏi đời nầy ?
Nói với anh đi, anh sống để làm gì ?
Một cuộc sống trống rỗng không có em
Một cuộc sống không hy vọng, không niềm tin

Nếu không có em trên cỏi đời nầy ?
Anh sẽ cố gắng tìm hiểu tình yêu như thế nào
Như những màu sắc ban ngày rực rở
Hiện ra dưới những ngón tay tài hoa của nghệ sĩ

Và nói đi chỉ một lần thôi
Nếu không có em trên cỏi đời nầy ?
Nói với anh đi, anh sống là vì ai ?
Vì những cô gái mơ ngũ trong tay anh
Mà anh chưa bao giờ yêu

Nếu không có em trên cỏi đời nầy ?
Anh chỉ là một kẻ thừa thải
Trong một đám đông kẻ đến người đi
Anh cảm thấy vô cùng cô đơn
Anh sẽ hiểu anh cần em đến vô cùng

Nếu không có em trên cỏi đời nầy ?
Nói với anh đi, anh phải sống thế nào đây ?
Anh có thể giả bộ sống, không thật với chính mình
Nhưng mãi mãi anh chỉ là một con rối giả

Nếu không có em trên cỏi đời nầy ?
Anh tin rằng anh sẽ tìm thấy
Bí mật của cuộc sống, nguyên nhân và lý do
Điều đó rất đơn giản là phải có em
Và em sẽ ở bên cạnh anh

Nếu không có em trên cỏi đời nầy ?
Nói với anh đi, anh phải sống thế nào đây ?
Cuộc sống vô vọng không có em
Một cuộc sống không còn hy vọng và ước mơ

Nếu không có em trên cỏi đời nầy ?
Anh sẽ cố gắng tìm hiểu tình yêu như thế nào
Giống như những màu sắc ban ngày rực rở
Dưới những ngó tay tài hoa của nghệ sĩ
Xin chỉ một lần thôi


Cindy cố gắng dịch nếu không hay xin các bạn tha lổi nha
ChanhLongNhoThuong
Cindy oi , ne^'u ti`nh ye^u chi? la` mo^.t gia^'c mo thi` nguoi` ta se~ ma~i ngu? tho^i sao ?

Ti`nh ye^u , ne^'u em kho^ng xua^'t hie^.n

Thi` cuo^.c doi` co' nghia~ gi`da^y

Chi`m sa^u va`o ao? tuo?ng trie^`n mie^n

Do^'i vo'i anh chi? la` con gio'

No^~i nho' nhung in da^.m va`o tim

Khie^'n tha^n xa'c dau nho'i cu`ng em

Anh chua hie^?u hay ta.i vi` nguoi`

Ha~y no'i di , du` chi? mo^.t loi` .....


Da~ la^u ro^`i kho^ng le^n da^y la`m tho , mong ca'c ban tho^ng ca?m , CLNT kho^ng tha^'y ai go'p y' ... Ngoa`i troi` la.nh la'm ca'c ban oi , mong Ti`nh ye^u se~ giu'p chu'ng ta duo.c a^'m a'p hon .... Thanks ca'c ban da~ do.c ba`i tho cua? mi`nh rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
sedbadrdmm
QUOTE(PrincessCindy @ Jan 25 2009, 05:27 PM) *

Et si tu n'existais pas


[color=#800080] Cindy cố gắng dịch nếu không hay xin các bạn tha lổi nha


Topic này mở năm 2005 , giờ 2009 rồi... tính ra là 4 năm
Anh thấy bài hát này đã được hát bằng tiếng việt , em vào nghe thử xem sát nghĩa với bài hát tiếng pháp ko nha
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=AYoVcaxfQS

Một khi không có em bên đời
Trần gian quanh ta đâu có vui gì
Để yêu đương .. để nhung nhớ để tha thiết
Giữa nhân gian kia không buồn vui

Một khi không có anh bên đời
Cầm chung quanh em cũng thấy rã rời
Tình mình vui .. ngày tươi mướt đầy ánh sáng
Dưới ngón tay em khoe sắc hồng
Rồi sẽ không mong trở lại

Một khi không có em bên đời
Thì mai anh sẽ trao trái tim này
Tình mê say lời tha thiết vòng tay nhớ
Nỗi thương yêu anh trao về đâu

Một khi không có anh bên đời
Niềm tin yêu kia cũng thấy rã rời
Tình như mây .. vừa bay tới chợt xa khuất
Chút dư hương vương trong giấc mộng
Đời mất vui khi vắng người

Một khi không có em bên đời
Một khi không có anh bên đời
Một khi không có nhau bên đời
Một khi không có nhau bên đời
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.