Help - Search - Members - Calendar
Full Version: để xài bộ gõ tiếng việt có dấu
Invision Power Board > CXQ Discussions > Help and Support
hung120780
Download va Cai dat font Unicode
Download bo go Unicode
bước 1: Download va Cai dat font Unicode
De cai dat bo font Unicode len may tinh cua minh, ban co the cai dat theo cac buoc sau:

Buoc 1. Kich chuot vao bieu tuong ben de thuc hien download chuong trinh cai dat font unicode.exe (1,3 MB)


Buoc 2. Xuat hien cua so Save As de luu chuong trinh cai dat len dia cung. Chap nhan ten tep lua chon la unicode.exe, bamSave.
Buoc 3. Chay chuong trinh unicode.exe ma ban vua download ve. Tren man hinh xuat hien thong bao duoi day. Bam Yes de bat dau cai dat.

Buoc 4. Xuat hien cua so copy tu dong cac file font chu Unicode.

Buoc 5. Sau khi copy font, chuong trinh tu dong cai dat font Unicode vao he thong may tinh.

Buoc 6. Xuat hien thong bao Ket thuc qua trinh tu dong cai dat. Bam OK de tiep tuc.

Buoc 7. Ban chon Yes de Khoi dong lai he thong may tinh. May tinh cua ban luc do da duoc cai dat bo font chu Unicode.


[URL= http://www.voc.org.vn/Download/unicode.exe ]đây tải về xài bộ gõ[/URL] , có thể chat chang chính CXQ cũng được tongue.gif
LNC
LNC đề nghị CXQ Admin dùng bộ gõ tiếng Việt khi post những thông tin trong khung main chat. Thí dụ như những thông tin về Giải Cờ Thế hàng tuần. smile.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.