Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Tiên nhân chỉ lộ
Invision Power Board > XiangQi Corner: Góc Cờ Tướng > Open Methods: Chiến Thuật Khai Cuộc
Caocodatviet
Tiên nhân chỉ lộ

Tiên nhân chỉ lộ:(W191D181L138)
*Bên tiên tấn chốt,chưa định lấy thế trận nào cụ thể,sau đó có thể chơi: pháo đầu,BPM,phản cung mã,đơn đề mã,quá cung pháo...Vì nó biến hóa rất nhiều,chưa nắm chắc hoàn toàn do đó thể gây bất ngờ cho đối thủ.Theo thông kê qua 4000 games của các giải đấu của Trung Quốc thì trân này có tỉ lệ :(Thắng 191:hòa 181 :thua 138)

*Tiên nhân chỉ lộ chia làm một số loại:
1.Tiên nhân chỉ lộ Vs Pháo đầu
2.Tiên nhân chỉ lộ Vs Lên tượng
3.Tiên nhân chỉ lộ Vs Lên chốt
4.Tiên nhân chỉ lộ Vs Lên mã
5.Tiên nhân chỉ lộ Vs Pháo dưới chốt
6.Tiên nhân chỉ lộ Vs Quá cung pháo
-----------------------------------------------------------------------------------------------Phan1:Tien nhan chi lo Vs phao duoi chot
Van1:Van2:


Van3:


Van4:


(Co`n tiep)
EmileAmbuh
Cám ơn anh đọc .
Những bài viết về Thủy Quân Lục Chiến của tôi chỉ trên bình diện của một người vợ lính.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.